TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN DƯỚI LUẬT TRONG THỰC HIỆN LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG


Trong 2 ngày, 21 - 22.9, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai các văn bản dưới Luật trong thực hiện Luật An toàn Vệ sinh Lao động cho các học viên phụ trách thực thực hiện công tác An toàn Vệ sinh Lao động thuộc các đơn vị y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện và các phòng khám đa khoa khu vực.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh khai mạc lớp tập huấn

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh khai mạc lớp tập huấn

Qua 2 ngày, các học viên đã được giảng viên của Trung tâm Y tế dự phòng phổ biến các nội dung: Những chính sách mới đối vơi cơ sở sản xuất, kinh doanh trong công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động; hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở lao động; hướng dẫn kiểm tra về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; hướng dẫn báo cáo hoạt động y tế lao động 6 tháng/năm đối với tuyến huyện, thành phố...

          Qua lớp tập huấn, các học viên đã nâng cao được kiến thức về Luật an toàn, Vệ sinh Lao động để triển khai thực hiện tại đơn vị mình được tốt hơn.

Văn Hào - Trung tâm TT/GDSK


Các bài đã đăng

Xem thêm