Sức khỏe cho mọi người

Trung tâm Y tế Bắc Mê tổ chức thực hành dinh dưỡng và kỹ thuật chế biến thức ăn cho bà mẹ mang thai, người chăm sóc trẻ em dưới 5 tuổi

Trung tâm Y tế Bắc Mê tổ chức thực hành dinh dưỡng và kỹ thuật chế biến thức ăn cho bà mẹ mang thai, người chăm sóc trẻ em dưới 5 tuổi (22.03.2024 09:34)

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị