Chuyển đổi số Y tế

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TỔ CHỨC HỘI THI  TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC SỨC KHOẺ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TỔ CHỨC HỘI THI TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC SỨC KHOẺ (10.05.2023 09:44)


Tập huấn trực tuyến sử dụng hệ thống tư vấn y tế từ xa cho tuyến y tế cơ sở

Tập huấn trực tuyến sử dụng hệ thống tư vấn y tế từ xa cho tuyến y tế cơ sở (09.05.2023 09:43)


Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyển đổi số Y tế năm 2023

Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyển đổi số Y tế năm 2023 (27.04.2023 10:12)


TẬP HUẤN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN  QUẢN LÝ NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS

TẬP HUẤN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS (28.10.2022 16:11)


Ngành Y tế đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Ngành Y tế đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (20.10.2022 08:19)


Nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (19.10.2022 08:18)


Chuyển đổi số - yếu tố làm nên những thay đổi trong công tác KCB tại Hà Giang

Chuyển đổi số - yếu tố làm nên những thay đổi trong công tác KCB tại Hà Giang (16.08.2022 17:11)


Sở Y tế phối hợp tổ chức khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản  cho cán bộ công chức, viên chức ngành y tế

Sở Y tế phối hợp tổ chức khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản cho cán bộ công chức, viên chức ngành y tế (15.08.2022 08:43)


HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH Y TẾ

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH Y TẾ (03.08.2022 17:11)


Bắc Quang tập huấn lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân theo mô hình phòng khám bác sỹ gia đình

Bắc Quang tập huấn lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân theo mô hình phòng khám bác sỹ gia đình (24.06.2022 17:12)NGÀNH Y TẾ HÀ GIANG ĐIỂM SÁNG TRONG TIẾP CẬN CHUYỂN ĐỔI SỐ

NGÀNH Y TẾ HÀ GIANG ĐIỂM SÁNG TRONG TIẾP CẬN CHUYỂN ĐỔI SỐ (11.11.2021 14:54)