Văn bản Bộ Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
1616/K2ĐT-VP 18/11/2021 1616/K2ĐT-VP Thư của Bộ trưởng Bộ Y tế nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 2021
18/2021/TT-BYT 18/11/2021 18/2021/TT-BYT Thông tư quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy
3658/QĐ-UBND 15/11/2021 3658/QĐ-UBND Dở bỏ Chốt kiểm dịch y tế liên ngành tạm thời để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Giang
5169/QĐ-BYT 11/11/2021 5169/QĐ-BYT Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Chlamydia Trachomatis
5165/QĐ-BYT 11/11/2021 5165/QĐ-BYT Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Lậu
5186/QĐ-BYT 11/11/2021 5186/QĐ-BYT Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Giang mai
5183/QĐ-BYT 11/11/2021 5183/QĐ-BYT Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm Herpes simplex sinh dục
163/BC-BV 10/11/2021 163/BC-BV Bc biến động người hành nghề
9458/BYT-CNTT 09/11/2021 9458/BYT-CNTT Hướng dẫn Quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng COVID-19
1147/TB-BV 09/11/2021 1147/TB-BV Vv tổ chức chương trình báo cáo khoa học trực tuyến
5155/QĐ-BYT 09/11/2021 5155/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 ở trẻ em
9438/BYT-CNTT 09/11/2021 9438/BYT-CNTT V/v hướng dẫn Quy trình xác thực thông tin người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19
306 03/11/2021 306 Tổ chức đào tạo ngắn hạn cho cán bộ y tế/nhân viên các đơn vị
2336/VSDTTƯ-TCQG 01/11/2021 2336/VSDTTƯ-TCQG Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả vắc xin phòng COVID-19
5002/QĐ-BYT 01/11/2021 5002/QĐ-BYT QĐ vv ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung HD Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em
9230/BYT-YDCT 01/11/2021 9230/BYT-YDCT V/v đẩy mạnh việc triển khai áp dụng “Hướng dẫn tạm thời sử dụng y dược cổ truyền để phòng, chống dịch COVID-19”
1689/TB-BYT 29/10/2021 1689/TB-BYT Thông báo kết luận Hội nghị quán triệt một số nội dung về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư
9112/BYT-KHTC 27/10/2021 9112/BYT-KHTC hỗ trợ cho nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người lao động khi bị cách ly toàn bộ bệnh viện
1094/TB-BV 26/10/2021 1094/TB-BV V/v SKLH trực tuyến thuộc chương trình CĐT năm 2021
4800/QĐ-BYT 22/10/2021 4800/QĐ-BYT Quyết định vv ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ