TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ TRÊN LOA TRUYỀN THANH


Thực hiện kế hoạch số 07/KH-BCĐ, ngày 30/01/2018 của Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh về Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2018, với nhiệm vụ được phân công, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh đã tổ chức ký hợp đồng với Trung tâm Y tế các huyện/thành phố trên địa bàn toàn tỉnh để triển khai hoạt động tuyên truyền trên loa truyền thanh xã/phường

Cán bộ văn hóa xã Bản Péo (Hoàng Su Phì) tuyên truyền trên loa truyền thanh xã về PCTH thuốc lá cho người dân trên địa bàn xã

Cán bộ văn hóa xã Bản Péo (Hoàng Su Phì) tuyên truyền trên loa truyền thanh xã về PCTH thuốc lá cho người dân trên địa bàn xã

Theo hợp đồng ký kết, Trung tâm Y tế các huyện/thành phố chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với UBND các xã/phường đọc và phát trên loa truyền thanh của xã/phường các nội dung về: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan; tác hại của thuốc lá và hút thuốc lá thụ động; tiêu chí xây dựng nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học không khói thuốc; lợi ích của môi trường không khói thuốc... Mỗi xã/phường trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tổ chức tuyên truyền trên loa truyền thanh ít nhất 10 lần/tháng, bắt đầu từ tháng 3 cho đến hết tháng 10/2018.

Đây là hoạt động đã được triển khai trong những năm gần đây bước đầu cho thấy những hiệu quả và lợi ích mang lại nhằm tăng cường việc thực thi nghiêm Luật phòng chống tác hại thuốc lá cũng như bảo vệ sức khỏe của con người và môi trường do thuốc lá gây ra. Hy vọng với sự quan tâm và vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn toàn tỉnh công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn nữa trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

 

Ngọc Ánh  Trung tâm Truyền thông GDSK


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị