SỞ Y TẾ KIỂM TRA CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM TẠI HUYỆN QUẢN BẠ


Ngày 20.6, Đoàn công tác của Sở Y tế do đồng chí Nguyễn Đình Dích-Phó Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác 6 tháng đầu năm tại các đơn vị y tế huyện Quản Bạ

Đ/c Nguyễn Đình Dích - Phó Giám đốc Sở Y tế kết luận tại buổi làm việc

Đ/c Nguyễn Đình Dích - Phó Giám đốc Sở Y tế kết luận tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc đoàn đã đánh giá việc thực hiện một số chỉ tiêu chuyên môn của Bệnh viện, Trung tâm Y tế đều đạt so với chỉ tiêu giao của Sở Y tế. Công suất sử dụng giường bệnh tại bệnh viện được duy trì, chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao. Thủ tục hành chính được giảm bớt tối đa để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống ngộ độc thực phẩm được triển khai và thực hiện thường xuyên, trong 6 tháng đầu năm không có dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn toàn huyện, công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai thường xuyên, không xảy ra phản ứng sau tiêm, tổng số lượt khám chữa bệnh tại 11 trạm Y tế xã đạt 47,7%, công tác duy trì và thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã, công tác đào tạo nguồn nhân lực được chú trọng, việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành chuyển gửi văn bản từ huyện đến xã, điều hành công việc, khám chữa bệnh đã đáp ứng được nhu cầu của công việc. Bên cạnh những mặt đã đạt được đoàn đã chỉ ra những mặt còn tồn tại cần khắc phục như: công tác khám chữa bệnh, công tác xây dựng kế hoạch, triển khai một số văn bản về công tác dược chưa được kịp thời, công tác phối hợp giữa 03 đơn vị Y tế chưa thường xuyên, chỉ tiêu một số chương trình mục tiêu còn thấp. 

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Dích đề nghị trong 6 tháng cuối năm cần phát huy hơn nữa những mặt đã đạt được và khắc phục những chỉ tiêu còn chưa đạt, thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu Y tế, tăng cường công tác thanh, kiểm tra về an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm công tác quản lý thuốc và thiết bị y tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác khám chữa bệnh và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, y bác sỹ,  tiếp tục thực hiện và duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã, thị trấn, tăng cường giám sát, kiểm tra tuyến xã

 

Hoàng - Doan - Viên -  Huế - TTYT Quản Bạ


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị