HUYỆN HOÀNG SU PHÌ CÔNG NHẬN 3 XÃ ĐẠT BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ NĂM 2017


Trong 2 ngày 23 và 26/2, Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe dân dân huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức Lễ công nhận cho 03 xã: Hồ Thầu, Túng Sán, Tân Tiến đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã năm 2017

Đ/c Lù Văn Chung – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chăm sóc SKND huyện phát biểu tại Lễ công bố

Đ/c Lù Văn Chung – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chăm sóc SKND huyện phát biểu tại Lễ công bố

Dự buổi Lễ có đồng chí Lù Văn Chung – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chăm sóc SKND huyện cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo CSSKND huyện và các thành phần Ban CSSKND của các xã được công nhận.

        

Đ/c Lù Văn Chung – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chăm sóc SKND huyện trao Giấy chứng nhận cho xã Hồ Thầu đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lù Văn Chung đã ghi nhận những nỗ lực của các cấp ủy chính quyền của các xã trong việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2017, đồng thời yêu cầu các xã tiếp tục duy trì những mặt đã đạt được và khắc phục những tồn tại, khó khăn của năm 2017 để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đã xây dựng trong năm 2018 và  những năm tiếp theo.

 

Tôn Tuyên-TTYT huyện Hoàng Su Phì


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị