DANH SÁCH CƠ SỞ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN


DANH SÁCH  
CƠ SỞ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN
ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(đến tháng 10/2017)
Stt
Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Địa chỉ hành nghề
Người phụ trách chuyên môn kỹ thuật
Số CCHN người phụ trách chuyên môn
Số Giấy phép hoạt động
Ngày cấp
Hình thức tổ chức
Thời gian hành nghề
1
Phòng khám đa khoa Bác sỹ Đặng Phúc Diệp
Tổ 1, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Đặng Phúc Diệp
000037/HAG-CCHN 
01/SYT-GPHĐ
18/01/2016
 Phòng khám đa khoa 
 Ngoài giờ hành chính 
2
Phòng khám đa khoa Y Cao Hà Nội
Tổ 12, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Lê Văn Toán
070233/CCHN-BQP
12/HAG-GPHĐ
25/9/2017
 Phòng khám đa khoa 
 Các ngày trong tuần 
3
Phòng khám đa khoa chất lượng cao Hà Nội
Tổ 10 Phường Minh Khai - TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Thị Tuyên
000024/HAG-CCHN
04/SYT-GPHĐ
28/12/2012
 Phòng khám đa khoa 
 Các ngày trong tuần 
4
Trồng răng giả gia truyền
Chợ Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
Lưu  Minh Tắng
000043/HAG-CCHN
05/SYT-GPHĐ
28/12/2012
 Cơ sở dịch vụ răng giả 
 Các ngày trong tuần 
5
Phòng khám chuyên khoa Mắt
Tổ 11, Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Tri Công Long
000041/HAG-CCHN
06/SYT-GPHĐ
28/12/2012
 Phòng khám chuyên khoa Mắt 
 Ngoài giờ hành chính 
6
Phòng khám chuyên khoa Mắt
Tổ 5, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Thanh Quế
000040/HAG-CCHN
07/SYT-GPHĐ
28/12/2012
 Phòng khám chuyên khoa Mắt 
 Các ngày trong tuần 
7
Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình
Tổ 4, Thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Thị Giang
000108/HAG-CCHN
09/SYT-GPHĐ
28/12/2012
 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ 
 Ngoài giờ hành chính 
8
Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình
Tổ 18, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Thị Đức
000084/HAG-CCHN
09/SYT-GPHĐ
02/01/2013
 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ 
 Ngoài giờ hành chính 
9
Trồng răng giả gia truyền
Tổ 2, Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Phạm Duy Trọng
000134/HAG-CCHN
10/SYT-GPHĐ
28/12/2012
 Cơ sở dịch vụ răng giả 
 Các ngày trong tuần 
10
Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình
Tổ 2, Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Thị Hạnh
000085/HAG-CCHN
12/SYT-GPHĐ
28/12/2012
 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ 
 Ngoài giờ hành chính 
11
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
Tổ 17, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Nguyễn Thị Êm
000044/HAG-CCHN
13/SYT-GPHĐ
21/3/2013
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
 Các ngày trong tuần 
12
Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng - Bác sỹ Long
Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Trần Hữu Long
000079/HAG-CCHN
14/SYT-GPHĐ
01/02/2013
 Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng 
 Ngoài giờ hành chính 
13
Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình
Tổ 16, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Lý Thị Miến
000051/HAG-CCHN
15/SYT-GPHĐ
07/5/2013
 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ 
 Các ngày trong tuần 
14
Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình
Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Đỗ Thị Thủy
000015/HAG-CCHN
16/SYT-GPHĐ
28/12/2012
 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ 
 Ngoài giờ hành chính 
15
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
Tổ 11, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Lương Y: Vũ Thị Thơi
000021/HAG-CCHN
17/SYT-GPHĐ
28/12/2012
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
 Các ngày trong tuần 
16
Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình
Tổ 8, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Bế Văn Phù
000006/HAG-CCHN
18/SYT-GPHĐ
28/12/2012
 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ 
 Ngoài giờ hành chính 
17
Phòng khám chuyên khoa Nhi
Tổ 12, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Thị Thu Đông
000069/HAG-CCHN
19/SYT-GPHĐ
28/12/2012
 Phòng khám chuyên khoa Nhi 
 Ngoài giờ hành chính 
18
Phòng khám Bác sỹ Hoàng Thanh Thoát
Số nhà 7, ngõ 8, Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Hoàng Thanh Thoát
000004/HAG-CCHN
20/SYT-GPHĐ
28/12/2012
 Phòng khám chuyên khoa Da liễu 
 Ngoài giờ hành chính 
19
Phòng khám Tai mũi họng 
Tổ 12, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Phạm Mạnh Công
000103/HAG-CCHN
21/SYT-GPHĐ
01/02/2013
 Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng 
 Ngoài giờ hành chính 
20
Phòng khám chuyên khoa Mắt
Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Đinh Thị Dung
000053/HAG-CCHN
22/SYT-GPHĐ
28/12/2012
 Phòng khám chuyên khoa Mắt 
 Ngoài giờ hành chính 
21
Phòng khám 45 Minh Khai
Tổ 9, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Lò Thị Tâm
000049/HAG-CCHN
17/SYT-GPHĐ
02/01/2013
 Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 
 Ngoài giờ hành chính 
22
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
Số nhà 92D, tổ 18, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Y sỹ: Vi Xuân Đài
000020/HAG-CCHN
24/SYT-GPHĐ
28/12/2012
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
 Ngoài giờ hành chính 
23
Phòng khám chuyên khoa Mắt
Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Văn Lý
000009/HAG-CCHN
25/SYT-GPHĐ
28/12/2012
 Phòng khám chuyên khoa Mắt 
 Ngoài giờ hành chính 
24
Phòng khám Hùng Vương
Số nhà 79, đường Nguyễn Thái Học, tổ 16, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Đỗ Văn Nghĩa
000061/HAG-CCHN
26/SYT-GPHĐ
07/01/16
 Phòng khám đa khoa 
 Ngoài giờ hành chính 
25
Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt
Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Đàm Kim Huy
000189/HAG-CCHN
30/SYT-GPHĐ
22/07/13
 Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 
 Các ngày trong tuần 
26
Phòng khám sản phụ khoa - Kế hoạch hóa gia đình
Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Hầu Thị Ngọc
000160/HAG-CCHN
31/SYT-GPHĐ
22/7/2013
 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ 
 Ngoài giờ hành chính 
27
Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt
Tổ 6, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Hoàng Thanh Cảnh
000031/HAG-CCHN
32/SYT-GPHĐ
04/4/2016
 Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 
 Các ngày trong tuần 
28
Phòng khám sản phụ khoa - Kế hoạch hóa gia đình
Tổ 9, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Mai Thị Lâm
000011/HAG-CCHN
33/SYT-GPHĐ
01/4/2016
 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ 
 Các ngày trong tuần 
29
Phòng khám chuyên khoa Ngọc Ánh
Thôn Lùng Sinh, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Hữu Hòa
000135/HAG-CCHN
34/SYT-GPHĐ
22/7/2013
 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ 
 Ngoài giờ hành chính 
30
Phòng khám sản phụ khoa
Tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Ngọc Chung
000092/HAG-CCHN
35/SYT-GPHĐ
22/7/2013
 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ 
 Ngoài giờ hành chính 
31
Phòng khám Nội tổng hợp
Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Hoàng Văn Thường
000123/HAG-CCHN
36/SYT-GPHĐ
22/7/2013
 Phòng khám chuyên khoa Nội 
 Ngoài giờ hành chính 
32
Phòng khám tổng hợp
Tổ 16, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Văn Minh
000171/HAG-CCHN
37/SYT-GPHĐ
22/7/2013
 Phòng khám chuyên khoa Nội 
 Ngoài giờ hành chính 
33
Phòng khám Chuyên khoa
Tổ 5, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Mai Thị Dung
000115/HAG-CCHN
38/SYT-GPHĐ
22/7/2013
 Phòng khám đa khoa 
 Ngoài giờ hành chính 
34
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
Số nhà 171, Tổ 22, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Lương Y: Hoàng Quốc Trì
000090/HAG-CCHN
39/SYT-GPHĐ
22/7/2013
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
 Các ngày trong tuần 
35
Phòng khám Y học cổ truyền Quang Dương
Tổ 12, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Đỗ Đại Dương
000083/HAG-CCHN
40/SYT-GPHĐ
22/7/2013
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
 Ngoài giờ hành chính 
36
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
Ki ốt 108, Chợ trung tâm, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Lương Y: Nguyễn Hải Tuyên
000164/HAG-CCHN
41/SYT-GPHĐ
22/7/2013
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
 Các ngày trong tuần 
37
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Đức Hải
Ki ốt Chợ trung tâm, tổ 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Lương Y: Nguyễn Văn Hải
000170/HAG-CCHN
42/SYT-GPHĐ
22/7/2013
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
 Các ngày trong tuần 
38
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Phạm Minh Anh
Tổ 15, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Lương Y: Phạm Minh Anh
000089/HAG-CCHN
43/SYT-GPHĐ
22/7/2013
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
 Các ngày trong tuần 
39
Phòng khám Đức Lợi
Tổ 5, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Vũ Thị Minh Hải
000003/HAG-CCHN
44/SYT-GPHĐ
22/7/2013
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
 Ngoài giờ hành chính 
40
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
Ki ốt Chợ trung tâm, tổ 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Lương Y: Nguyễn Văn Hợp
000173/HAG-CCHN
45/SYT-GPHĐ
26/8/2013
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
 Các ngày trong tuần 
41
Phòng khám Bác sỹ Bằng
Tổ 9, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Dương Thị Bằng
000076/HAG-CCHN
46/SYT-GPHĐ
26/8/2013
 Phòng khám chuyên khoa Mắt 
 Các ngày trong tuần 
42
Phòng khám Phương Thiêm
Tổ 9, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Ban Văn Thiêm
000187/HAG-CCHN
48/SYT-GPHĐ
16/8/2013
 Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp 
 Ngoài giờ hành chính 
43
Phòng khám sản phụ khoa - Kế hoạch hóa gia đình
Thôn Vinh Quang, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Vũ Phương Dung
000188/HAG-CCHN
49/SYT-GPHĐ
16/8/2013
 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ 
 Ngoài giờ hành chính 
44
Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình
Tổ 8, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Đặng Thụy Dung
000738/HAG-CCHN
50/SYT-GPHĐ
16/8/2013
 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ 
 Các ngày trong tuần 
45
Phòng khám bệnh nội khoa - Bác sỹ Mai Đức Huấn
Thôn Vạt, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Mai Đức Huấn
000155/HAG-CCHN
51/SYT-GPHĐ
16/8/2013
 Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp 
 Các ngày trong tuần 
46
Phòng khám nha khoa Đức Cương
Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Sấn Văn Cương 
000185/HAG-CCHN
52/SYT-GPHĐ
16/8/2013
 Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 
 Ngoài giờ hành chính 
47
Phòng khám Nhi
Tổ 21, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Lê Thị Toàn
000175/HAG-CCHN
54/SYT-GPHĐ
26/8/2013
 Phòng khám chuyên khoa Nhi 
 Ngoài giờ hành chính 
48
Phòng khám sản phụ khoa - Kế hoạch hóa gia đình
Tổ 2, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Hoàng Thị Cậy
000148/HAG-CCHN
55/SYT-GPHĐ
16/8/2013
 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ 
 Các ngày trong tuần 
49
Phòng khám đa khoa Trí Đức - Chi nhánh Công ty cổ phần dược liệu Tùng Anh
Tổ 1, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Sằm Đại Ngôi
000180/HAG-CCHN
56/SYT-GPHĐ
06/7/2016
 Phòng khám đa khoa 
 Các ngày trong tuần 
50
Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Tổ 8, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Lý Hương Giang
000007/HAG-CCHN
57/SYT-GPHĐ
02/10/2014
 Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 
 Các ngày trong tuần 
51
Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Hà Lan Anh
000316/HAG-CCHN
58/SYT-GPHĐ
26/8/2013
 Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 
 Ngoài giờ hành chính 
52
Phòng khám 263
Số nhà 263, Tổ 7, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Quốc Dũng
000088/HAG-CCHN
60/SYT-GPHĐ
26/8/2013
 Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp 
 Ngoài giờ hành chính 
53
Phòng khám Sản phụ khoa
Tổ 5, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Thị Ngoan
000075/HAG-CCHN
61/SYT-GPHĐ
18/12/2013
 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ 
 Ngoài giờ hành chính 
54
Bác sỹ: Bùi Văn Toán
Tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Bùi Văn Toán
000946/HAG-CCHN
62/SYT-GPHĐ
18/12/2013
 Phòng khám chuyên khoa Ngoại - Sản 
 Ngoài giờ hành chính 
55
Phòng khám Nội soi Tai mũi họng
Tổ 20, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Thị Thanh Tâm
000106/HAG-CCHN
63/SYT-GPHĐ
18/12/2013
 Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng 
 Ngoài giờ hành chính 
56
Dịch vụ cấp cứu bệnh nhân Phòng khám Hùng Vương
Tổ 16, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Trần Văn Hiếu
000438/HAG-CCHN
66/SYT-GPHĐ
18/12/2013
Dịch vụ vận chuyển cấp cứu người bệnh
 Ngoài giờ hành chính 
57
Phòng khám Nội tổng hợp
Số nhà 554, đường Lý Thường Kiệt, tổ 6, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Phan Bá Quỳnh
000834/HAG-CCHN
68/SYT-GPHĐ
02/4/2014
 Phòng khám chuyên khoa Nội 
 Ngoài giờ hành chính 
58
Phòng khám phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình
Tổ 4, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Trần Văn Nộ
001295/HAG-CCHN
69/SYT-GPHĐ
02/4/2014
 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ 
 Ngoài giờ hành chính 
59
Phùng Sinh Suốt - Thuốc nam gia truyền
Thôn Minh Thành, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Gíang 
Lương Y: Phùng Sinh Suốt
001431/HAG-CCHN
70/SYT-GPHĐ
02/4/2014
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
 Các ngày trong tuần 
60
Phòng răng Nguyễn Tường Lâm
Tổ 15, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Nguyễn Tường Lâm
001765/HAG-CCHN
71/SYT-GPHĐ
18/4/2014
Trồng Răng giả gia truyền
 Các ngày trong tuần 
61
Phòng khám da liễu Bác sỹ Nam
Tổ 11, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Lê Văn Nam
000078/HAG-CCHN
73/SYT-GPHĐ
18/4/2014
Phòng khám chuyên khoa Da Liễu
 Ngoài giờ hành chính 
62
Phòng Khám Hoa Lan
Tổ 1, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
Hộ sinh ĐH: Nguyễn Thị Lan
001359/HAG-CCHN
74/SYT-GPHĐ
08/5/2014
 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ 
 Ngoài giờ hành chính 
63
Phòng khám đông y gia truyền
Thôn Pắc Há, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Lương Y: Nguyễn Văn Lạp
000022/HAG-CCHN
75/SYT-GPHĐ
22/5/2014
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
 Các ngày trong tuần 
64
Phòng khám Bác sỹ Học
Tổ 8, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Trần Văn Học
001818/HAG-CCHN
76/SYT-GPHĐ
18/4/2014
Phòng khám chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
 Ngoài giờ hành chính 
65
Phòng khám Bác sỹ Thu
Tổ 7, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Minh Thu
002228/HAG-CCHN
77/SYT-GPHĐ
22/5/2014
 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ 
 Ngoài giờ hành chính 
66
Khu Du lịch sinh thái Trường Xuân
Tổ 9, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Xuân Biên
000012/HAG-CCHN
78/SYT-GPHĐ
30/6/2014
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
 Các ngày trong tuần 
67
Thuốc Gia truyền Dân tộc Giao đỏ chuyên chữa bệnh vô sinh
Xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Phàn Mùi Moang
001827/HAG-CCHN
79/SYT-GPHĐ
10/7/2014
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
 Các ngày trong tuần 
68
Nhà thuốc Đông Y gia truyền Dân tộc Dao
Xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Triệu Mùi Chản
001805/HAG-CCHN
80/SYT-GPHĐ
10/7/2014
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
 Các ngày trong tuần 
69
Phòng khám Bác sỹ Nguyễn Thị Minh
Tổ 6, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Thị Minh
001806/HAG-CCHN
81/SYT-GPHĐ
16/7/2014
Phòng khám chuyên khoa Nội - Nhi
 Ngoài giờ hành chính 
70
Phòng khám Ngoại và Siêu âm, Bác sỹ CKI - Lìn Xuân Cường
Tổ 4, thị trấn Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Lìn Xuân Cường
001588/HAG-CCHN
82/SYT-GPHĐ
05/8/2014
Phòng khám chuyên khoa Ngoại
 Ngoài giờ hành chính 
71
Phòng khám chuyên khoa Phục hồi chức năng
Tổ 6, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Đào Cẩm Lê
000816/HAG-CCHN
83/SYT-GPHĐ
27/10/2014
Phòng khám chuyên khoa Phục hồi chức năng
 Ngoài giờ hành chính 
72
Phòng khám Nội - Nhi Bác sỹ Liên
Tổ 11, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Thị Kim Liên
000149/HAG-CCHN
84/SYT-GPHĐ
02/10/2014
Phòng khám chuyên khoa Nội - Nhi
 Ngoài giờ hành chính 
73
Nhà thuốc Đông y gia truyền Đường Bảo Nghĩa
Tổ 3, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Đường Bảo Nghĩa
000087/HAG-CCHN
88/SYT-GPHĐ
22/12/2014
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
 Các ngày trong tuần 
74
Phòng khám đa khoa
Xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Hoàng Văn Tháy
002278/HAG-CCHN
89/SYT-GPHĐ
02/02/2015
 Phòng khám đa khoa 
 Các ngày trong tuần 
75
Phòng Khám Nội Tổng hợp
Tổ 12, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Lê Thị Thơm
000045/HAG-CCHN
90/SYT-GPHĐ
02/02/2015
 Phòng khám chuyên khoa Nội 
 Ngoài giờ hành chính 
76
Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Đỗ Trung Hiếu
Tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Đỗ Trung Hiếu
003588/HAG-CCHN
91/SYT-GPHĐ
15/7/2016
 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền 
 Các ngày trong tuần 
77
Phòng khám Bác sỹ Hoàng Văn Luân
Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Hoàng Văn Luân
001508/HAG-CCHN
93/SYT-GPHĐ
09/6/2015
 Phòng khám chuyên khoa Ngoại  
 Ngoài giờ hành chính 
78
Phòng khám Bác sỹ Hoàng Thị Huyền
Thôn Vén, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Hoàng Thị Huyền
001509/HAG-CCHN
94/SYT-GPHĐ
09/6/2015
 Phòng khám chuyên khoa Nội 
 Ngoài giờ hành chính 
79
Phòng khám Km10
Thôn Hợp Thành, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Chu Minh Hải
002974/HAG-CCHN
95/SYT-GPHĐ
14/8/2015
 Phòng khám chuyên khoa Ung Bướu 
 Ngoài giờ hành chính 
80
Phòng khám Bác sỹ Giang
Tổ 1, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Vũ Văn Giang 
000975/HAG-CCHN
96/SYT-GPHĐ
25/6/2015
 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ 
 Ngoài giờ hành chính 
81
Phòng khám chuyên khoa Mắt Bác sỹ Phúc
Tổ 3, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Thị Đỗ Phúc
000617/HAG-CCHN
97/SYT-GPHĐ
14/8/2015
 Phòng khám chuyên khoa Mắt 
 Ngoài giờ hành chính 
82
Phòng khám sản phụ khoa
Tổ 12, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Đức Hùng
002246/HAG-CCHN
98/SYT-GPHĐ
12/12/2016
 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ 
 Ngoài giờ hành chính 
83
Phòng khám Minh Khai
Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Lã Thị Như
000070/HAG-CCHN
99/SYT-GPHĐ
26/8/2015
 Phòng khám chuyên khoa Nội - Da Liễu 
 Ngoài giờ hành chính 
84
Phòng khám Đông Y
Tổ 10, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Y sỹ YHCT: Phùng Thị Oanh
002224/HAG-CCHN
100/SYT-GPHĐ
18/01/2016
 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền 
 Trong giờ hành chính 
85
Phòng khám Bác sỹ Long
Thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Lương Xuân Long
001702/HAG-CCHN
101/SYT-GPHĐ
10/9/2015
 Phòng khám chuyên khoa Nội  
 Ngoài giờ hành chính 
86
Phòng khám đa khoa Bình Thu
Tổ 12, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Võ Thị Bình
003003/HAG-CCHN
102/SYT-GPHĐ
20/11/2015
 Phòng khám đa khoa 
 Các ngày trong tuần 
87
Phòng khám Sản - Phụ khoa
Tỏ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Thị Nhơn
001481/HAG-CCHN
103/SYT-GPHĐ
20/11/2015
 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ 
 Ngoài giờ hành chính 
88
 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Gia Hưng 
Số nhà 117B, tổ 11, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Cấn Xuân Hạnh
000821/HAG-CCHN
105/SYT-GPHĐ
07/01/2016
 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền 
 Ngoài giờ hành chính 
89
Phòng khám Nội khoa
Tổ 6, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Ngọc Kháng
000001/HAG-CCHN
106/SYT-GPHĐ
18/01/16
 Phòng khám chuyên khoa Nội  
 Các ngày trong tuần 
90
Phòng khám Thu Mai
Tổ 4, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Sùng Thị Mai
003153/HAG-CCHN
107/SYT-GPHĐ
18/01/16
 Phòng khám chuyên khoa Nội  
 Ngoài giờ hành chính 
91
Phòng khám Siêu âm
Tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Đỗ Đình Ngư
003130/HAG-CCHN
108/SYT-GPHĐ
18/01/16
Phòng khám chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
 Các ngày trong tuần 
92
Phòng khám Khánh Chương
Tổ 2, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Khánh Chương
001373/HAG-CCHN
109/SYT-GPHĐ
01/04/16
 Phòng khám chuyên khoa Nội  
 Ngoài giờ hành chính 
93
Phòng khám Tai mũi họng Tâm Phúc
Tổ 4, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Phùng Thế Tô
001432/HAG-CCHN
110/SYT-GPHĐ
29/04/16
Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng
 Ngoài giờ hành chính 
94
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Đỗ Trung Dũng
Tổ 6, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Đỗ Trung Dũng
003538/HAG-CCHN
111/SYT-GPHĐ
04/05/16
 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền 
 Các ngày trong tuần 
95
Phòng khám Tai Mũi Họng
Tổ 9, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Phạm Duy Hải
003543/HAG-CCHN
112/SYT-GPHĐ
15/07/16
Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng
 Ngoài giờ hành chính 
96
Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt Bác sỹ Minh
Tổ 10, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Đào Văn Minh
000056/HAG-CCHN
113/SYT-GPHĐ
22/7/2016
Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt
 Các ngày trong tuần 
97
Phòng khám Đông Y Anh Đức
Tổ 15, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Bùi Thu Hà
000737/HAG-CCHN
114/SYT-GPHĐ
22/7/2016
 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền 
 Ngoài giờ hành chính 
98
Cơ sở dịch vụ Y tế Nguyễn Tuấn Dũng
Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Điều dưỡng: Nguyễn Tuấn Dũng
001527/HAG-CCHN
115/SYT-GPHĐ
02/8/2016
 Tiêm (không truyền dịch) thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp 
 Ngoài giờ hành chính 
99
Phòng khám Bác sỹ Nông Văn Thắng
Tổ 11, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nông Văn Thắng
000157/HAG-CCHN
116/SYT-GPHĐ
02/8/2016
Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp
 Ngoài giờ hành chính 
100
Phòng khám chữa bệnh ngoài giờ Bác sỹ Vương Thị Lan
Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Vương Thị Lan
003593/HAG-CCHN
117/SYT-GPHĐ
01/9/2016
Phòng khám chuyên khoa Nhi
 Ngoài giờ hành chính 
101
Phòng khám Tâm Phúc
Tổ 1, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Phùng Thế Tài
000096/HAG-CCHN
118/SYT-GPHĐ
02/02/2015
 Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 
 Ngoài giờ hành chính 
102
Phòng khám Nội khoa siêu âm tổng quát Hà Mỹ Hạnh
Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Hà Mỹ Hạnh
003173/HAG-CCHN
119/SYT-GPHĐ
01/9/2016
Phòng khám chuyên khoa Nội
 Ngoài giờ hành chính 
103
Phòng khám Đông Y Lệnh Thế Hòa
Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Y sỹ YHCT: Lệnh Thế Hòa
001934/HAG-CCHN
120/SYT-GPHĐ
19/9/2016
 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền 
 Ngoài giờ hành chính 
104
Phòng khám chuyên khoa Mắt Bác sỹ Vũ Mạnh Hà
Số nhà 77A, tổ 16, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Vũ Mạnh Hà
000110/HAG-CCHN
121/SYT-GPHĐ
28/11/16
 Phòng khám chuyên khoa Mắt 
 Ngoài giờ hành chính 
105
Cơ sở tắm lá thuốc dân tộc Dao - Cao nguyên
Tổ 12, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Dương Hồng Chuyên
000139/HAG-CCHN
122/SYT-GPHĐ
12/12/2016
 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền 
 Ngoài giờ hành chính 
106
Phòng khám 268
Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Thị Hường
000735/HAG-CCHN
124/SYT-GPHĐ
12/12/2016
 Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp 
 Ngoài giờ hành chính 
107
Phòng khám tư vấn điều trị dự phòng
Tổ 2, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Hoàng Tất Vũ
002945/HAG-CCHN
125/SYT-GPHĐ
12/12/2016
Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng
 Ngoài giờ hành chính 
108
Phòng khám Hải Huyền
Tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Viên Đức Hải
001574/HAG-CCHN
126/SYT-GPHĐ
26/12/2016
Phòng khám chuyên khoa Ngoại
 Ngoài giờ hành chính 
109
Phòng khám Nội khoa Nguyễn Văn Tiến
Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Văn Tiến
003182/HAG-CCHN
127/SYT-GPHĐ
26/12/2016
Phòng khám chuyên khoa Nội
 Ngoài giờ hành chính 
110
Cơ sở dịch vụ cấp cứu vận chuyển bệnh nhân Công ty cổ phần Đức Minh
Tổ 16, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Trần Hoài Quang
003898/HAG-CCHN
129/SYT-GPHĐ
02/02/17
Dịch vụ vận chuyển cấp cứu người bệnh
 Các ngày trong tuần 
111
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Nhật Nguyệt
Tổ 18, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Y sỹ YHCT: Đinh Xuân Việt
001959/HAG-CCHN
131/SYT-GPHĐ
16/03/17
 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền 
 Các ngày trong tuần 
112
Phòng khám Quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Giang
Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Lã Thị Như
000070/HAG-CCHN
132/SYT-GPHĐ
03/11/16
Phòng khám đa khoa
 Các ngày trong tuần 
113
Phòng khám Nha khoa Thành Giang
Tổ 15, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ:  Ấu Văn Duy
000147/HAG-CCHN
08/SYT-GPHĐ
21/4/2017
 Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt 
 Ngoài giờ hành chính 
114
Cơ sở dịch vụ cấp cứu vận chuyển bệnh nhân Trí Đức
Tổ 1, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Phạm Văn Chơn
000242/VP-CCHN
01/HAG-GPHĐ
13/04/17
Dịch vụ vận chuyển cấp cứu người bệnh
 Các ngày trong tuần 
115
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Anh Anh 2
Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Nguyễn Trường Giang
003942/HAG-CCHN
03/HAG-GPHĐ
28/04/17
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
 Ngoài giờ hành chính 
116
Phòng khám Nội soi Tai mũi họng
Tổ 17, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Lương Văn Nam
003890/HAG-CCHN
04/HAG-GPHĐ
28/04/17
 Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng 
 Ngoài giờ hành chính 
117
Cơ sở dịch vụ chăm sóc sản, phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình Đặng Thị Ngân
Số nhà 451B, tổ 5, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điều dưỡng đại học: Đặng Thị Ngân
000589/HAG-CCHN
05/HAG-GPHĐ
30/05/17
 Cơ sở dịch vụ chăm sóc sản, phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình 
 Ngoài giờ hành chính 
118
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Nguyễn Hiếu
Số nhà 126, tổ 13, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Bà Nguyễn Thị Hiếu
003932/HAG-CCHN
07/HAG-GPHĐ
21/06/17
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
 Các ngày trong tuần 
119
Nha khoa Duy Hải
Số nhà 166, đường Trần Phú, tổ 18, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Tào Hồng Hải
001498/HAG-CCHN
08/HAG-GPHĐ
30/06/17
Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt
 Ngoài giờ hành chính 
120
Cơ sở răng giả Đắc Phúc
Số nhà 1162, tổ 8, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Nha công: Nguyễn Đắc Phúc
Nha công
09/HAG-GPHĐ
30/06/17
Cơ sở dịch vụ làm răng giả
 Ngoài giờ hành chính 
121
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Tả Phìn Hồ
Thôn Phìn Hồ 3, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Hoàng Văn Sầm
004725/HAG-CCHN
10/HAG-GPHĐ
15/08/17
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
 Các ngày trong tuần 
122
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền 
Số nhà 423, đường Lý Thường Kiệt, tổ 5, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Mương Vĩnh Tùng
003965/HAG-CCHN
11/HAG-GPHĐ
28/08/17
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền
 Ngoài giờ hành chính 
123
Phòng khám đa khoa Y Cao Hà Nội
Tổ 12, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Bác sỹ: Lê Văn Toán
070233/CCHN-BQP
12/HAG-GPHĐ
25/09/17
Phòng khám đa khoa
 Các ngày trong tuần 


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website giao diện mới thế nào?

Xem kết quả

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn