DANH SÁCH CƠ SỞ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN


DANH SÁCH  
CƠ SỞ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN
ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Đến ngày 20/12/2019)
Stt Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Địa chỉ hành nghề Người phụ trách chuyên môn kỹ thuật Số CCHN người phụ trách chuyên môn Số Giấy phép hoạt động Ngày cấp Hình thức tổ chức Thời gian hành nghề
1 Phòng khám đa khoa chất lượng cao Hà Nội SN 51A, đường Nguyễn Thái Học, tổ 10, phường Minh Khai, TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nguyễn Thị Tuyên 000024/HAG-CCHN 04/SYT-GPHĐ 28/12/2012  Phòng khám đa khoa   Các ngày trong tuần 
2 Trồng răng giả gia truyền Chợ Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Lưu  Minh Tắng 000043/HAG-CCHN 05/SYT-GPHĐ 28/12/2012  Cơ sở dịch vụ làm răng giả   Các ngày trong tuần 
3 Phòng khám chuyên khoa Mắt Tổ 11, Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Tri Công Long 000041/HAG-CCHN 06/SYT-GPHĐ 28/12/2012  Phòng khám chuyên khoa Mắt   Ngoài giờ hành chính 
4 Phòng khám chuyên khoa Mắt Tổ 5, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nguyễn Thanh Quế 000040/HAG-CCHN 07/SYT-GPHĐ 28/12/2012  Phòng khám chuyên khoa Mắt   Các ngày trong tuần 
5 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình Tổ 4, Thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nguyễn Thị Giang 000108/HAG-CCHN 09/SYT-GPHĐ 28/12/2012  Phòng khám chuyên khoa Phụ sản   Ngoài giờ hành chính 
6 Trồng răng giả gia truyền Tổ 2, Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Phạm Duy Trọng 000134/HAG-CCHN 10/SYT-GPHĐ 28/12/2012  Cơ sở dịch vụ làm răng giả   Các ngày trong tuần 
7 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình SN 45, đường Minh Khai, tổ 9, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Đỗ Thị Thủy 000015/HAG-CCHN 16/SYT-GPHĐ 28/12/2012  Phòng khám chuyên khoa Phụ sản   Ngoài giờ hành chính 
8 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Tổ 11, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Lương Y: Vũ Thị Thơi 000021/HAG-CCHN 17/SYT-GPHĐ 28/12/2012 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  Các ngày trong tuần 
9 Phòng khám chuyên khoa Nhi Tổ 12, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nguyễn Thị Thu Đông 000069/HAG-CCHN 19/SYT-GPHĐ 28/12/2012  Phòng khám chuyên khoa Nhi   Ngoài giờ hành chính 
10 Phòng khám Bác sỹ Hoàng Thanh Thoát Số nhà 7, ngõ 8, Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Hoàng Thanh Thoát 000004/HAG-CCHN 20/SYT-GPHĐ 28/12/2012  Phòng khám chuyên khoa Da liễu   Ngoài giờ hành chính 
11 Phòng khám chuyên khoa Mắt Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Đinh Thị Dung 000053/HAG-CCHN 22/SYT-GPHĐ 28/12/2012  Phòng khám chuyên khoa Mắt   Ngoài giờ hành chính 
12 Phòng khám chuyên khoa Mắt Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nguyễn Văn Lý 000009/HAG-CCHN 25/SYT-GPHĐ 28/12/2012  Phòng khám chuyên khoa Mắt   Ngoài giờ hành chính 
13 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Tổ 17, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Nguyễn Thị Êm 000044/HAG-CCHN 13/SYT-GPHĐ 21/3/2013 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  Các ngày trong tuần 
14 Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng - Bác sỹ Long SN 5. ngõ 8, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Trần Hữu Long 000079/HAG-CCHN 14/SYT-GPHĐ 01/02/2013  Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng   Ngoài giờ hành chính 
15 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình SN 101, đường Nguyễn Thái Học, tổ 16, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Lý Thị Miến 000051/HAG-CCHN 15/SYT-GPHĐ 07/5/2013  Phòng khám chuyên khoa Phụ sản   Các ngày trong tuần 
16 Phòng khám 45 Minh Khai SN 45, đường Minh Khai, tổ 9, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Lò Thị Tâm 000049/HAG-CCHN 23/SYT-GPHĐ 01/02/2013  Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt   Ngoài giờ hành chính 
17 Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Đàm Kim Huy 000189/HAG-CCHN 30/SYT-GPHĐ ########  Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt   Các ngày trong tuần 
18 Phòng khám sản phụ khoa - Kế hoạch hóa gia đình Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Hầu Thị Ngọc 000160/HAG-CCHN 31/SYT-GPHĐ 22/7/2013  Phòng khám chuyên khoa Phụ sản   Ngoài giờ hành chính 
19 Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Tổ 6, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Hoàng Thanh Cảnh 000031/HAG-CCHN 32/SYT-GPHĐ 04/4/2016  Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt   Các ngày trong tuần 
20 Phòng khám sản phụ khoa - Kế hoạch hóa gia đình Tổ 9, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Mai Thị Lâm 000011/HAG-CCHN 33/SYT-GPHĐ 01/4/2016  Phòng khám chuyên khoa Phụ sản   Các ngày trong tuần 
21 Phòng khám chuyên khoa Ngọc Ánh Thôn Lùng Sinh, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nguyễn Hữu Hòa 000135/HAG-CCHN 34/SYT-GPHĐ 22/7/2013  Phòng khám chuyên khoa Phụ sản   Ngoài giờ hành chính 
22 Phòng khám Nội tổng hợp Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Hoàng Văn Thường 000123/HAG-CCHN 36/SYT-GPHĐ 22/7/2013  Phòng khám chuyên khoa Nội   Ngoài giờ hành chính 
23 Phòng khám tổng hợp Tổ 16, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nguyễn Văn Minh 000171/HAG-CCHN 37/SYT-GPHĐ 22/7/2013  Phòng khám chuyên khoa Nội   Ngoài giờ hành chính 
24 Phòng khám Chuyên khoa Tổ 5, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Mai Thị Dung 000115/HAG-CCHN 38/SYT-GPHĐ 22/7/2013  Phòng khám đa khoa   Ngoài giờ hành chính 
25 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Số nhà 171, Tổ 22, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Lương Y: Hoàng Quốc Trì 000090/HAG-CCHN 39/SYT-GPHĐ 22/7/2013 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  Các ngày trong tuần 
26 Phòng khám Y học cổ truyền Quang Dương Tổ 12, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Đỗ Đại Dương 000083/HAG-CCHN 40/SYT-GPHĐ 22/7/2013 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  Ngoài giờ hành chính 
27 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Ki ốt 108, Chợ trung tâm, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Lương Y: Nguyễn Hải Tuyên 000164/HAG-CCHN 41/SYT-GPHĐ 22/7/2013 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  Các ngày trong tuần 
28 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Đức Hải Ki ốt Chợ trung tâm, tổ 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Lương Y: Nguyễn Văn Hải 000170/HAG-CCHN 42/SYT-GPHĐ 22/7/2013 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  Các ngày trong tuần 
29 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Phạm Minh Anh Tổ 15, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Lương Y: Phạm Minh Anh 000089/HAG-CCHN 43/SYT-GPHĐ 22/7/2013 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  Các ngày trong tuần 
30 Phòng khám Đức Lợi Tổ 5, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Vũ Thị Minh Hải 000003/HAG-CCHN 44/SYT-GPHĐ 22/7/2013 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  Ngoài giờ hành chính 
31 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Ki ốt Chợ trung tâm, tổ 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Lương Y: Nguyễn Văn Hợp 000173/HAG-CCHN 45/SYT-GPHĐ 26/8/2013 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  Các ngày trong tuần 
32 Phòng khám sản phụ khoa - Kế hoạch hóa gia đình Thôn Vinh Quang, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Vũ Phương Dung 000188/HAG-CCHN 49/SYT-GPHĐ 16/8/2013  Phòng khám chuyên khoa Phụ sản   Ngoài giờ hành chính 
33 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình Tổ 8, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Đặng Thụy Dung 000738/HAG-CCHN 50/SYT-GPHĐ 16/8/2013  Phòng khám chuyên khoa Phụ sản   Các ngày trong tuần 
34 Phòng khám bệnh nội khoa - Bác sỹ Mai Đức Huấn Thôn Vạt, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Mai Đức Huấn 000155/HAG-CCHN 51/SYT-GPHĐ 16/8/2013  Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp   Các ngày trong tuần 
35 Phòng khám Nhi Tổ 21, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Lê Thị Toàn 000175/HAG-CCHN 54/SYT-GPHĐ 26/8/2013  Phòng khám chuyên khoa Nhi   Ngoài giờ hành chính 
36 Phòng khám sản phụ khoa - Kế hoạch hóa gia đình Tổ 2, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Hoàng Thị Cậy 000148/HAG-CCHN 55/SYT-GPHĐ 16/8/2013  Phòng khám chuyên khoa Phụ sản    Các ngày trong tuần 
37 Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Hà Lan Anh 000316/HAG-CCHN 58/SYT-GPHĐ 26/8/2013  Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt   Ngoài giờ hành chính 
38 Phòng khám 263 Số nhà 263, Tổ 7, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nguyễn Quốc Dũng 000088/HAG-CCHN 60/SYT-GPHĐ 26/8/2013  Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp   Ngoài giờ hành chính 
39 Phòng khám Sản phụ khoa Tổ 5, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nguyễn Thị Ngoan 000075/HAG-CCHN 61/SYT-GPHĐ 18/12/2013  Phòng khám chuyên khoa Phụ sản   Ngoài giờ hành chính 
40 Phòng khám Nội soi Tai mũi họng Tổ 20, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nguyễn Thị Thanh Tâm 000106/HAG-CCHN 63/SYT-GPHĐ 18/12/2013  Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng   Ngoài giờ hành chính 
41 Dịch vụ cấp cứu bệnh nhân Phòng khám Hùng Vương Tổ 16, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Trần Văn Hiếu 000438/HAG-CCHN 66/SYT-GPHĐ 18/12/2013 Dịch vụ vận chuyển cấp cứu người bệnh  Ngoài giờ hành chính 
42 Phòng khám phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình Tổ 4, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Trần Văn Nộ 001295/HAG-CCHN 69/SYT-GPHĐ 02/4/2014  Phòng khám chuyên khoa Phụ sản   Ngoài giờ hành chính 
43 Phùng Sinh Suốt - Thuốc nam gia truyền Thôn Minh Thành, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Gíang  Lương Y: Phùng Sinh Suốt 001431/HAG-CCHN 70/SYT-GPHĐ 02/4/2014 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  Các ngày trong tuần 
44 Phòng răng Nguyễn Tường Lâm Tổ 15, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Nguyễn Tường Lâm 001765/HAG-CCHN 71/SYT-GPHĐ 18/4/2014  Cơ sở dịch vụ làm răng giả   Các ngày trong tuần 
45 Phòng Khám Hoa Lan Tổ 1, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang Hộ sinh ĐH: Nguyễn Thị Lan 001359/HAG-CCHN 74/SYT-GPHĐ 08/5/2014  Phòng khám chuyên khoa Phụ sản   Ngoài giờ hành chính 
46 Phòng khám đông y gia truyền Thôn Pắc Há, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Lương Y: Nguyễn Văn Lạp 000022/HAG-CCHN 75/SYT-GPHĐ 22/5/2014 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  Các ngày trong tuần 
47 Phòng khám Bác sỹ Học Tổ 8, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Trần Văn Học 001818/HAG-CCHN 76/SYT-GPHĐ 18/4/2014 Phòng khám chẩn đoán hình ảnh  Ngoài giờ hành chính 
48 Phòng khám Bác sỹ Thu Tổ 7, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nguyễn Minh Thu 002228/HAG-CCHN 77/SYT-GPHĐ 22/5/2014  Phòng khám chuyên khoa Phụ sản   Ngoài giờ hành chính 
49 Khu Du lịch sinh thái Trường Xuân Tổ 9, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nguyễn Xuân Biên 000012/HAG-CCHN 78/SYT-GPHĐ 30/6/2014 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  Các ngày trong tuần 
50 Thuốc Gia truyền Dân tộc Giao đỏ chuyên chữa bệnh vô sinh Xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Phàn Mùi Moang 001827/HAG-CCHN 79/SYT-GPHĐ 10/7/2014 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  Các ngày trong tuần 
51 Nhà thuốc Đông Y gia truyền Dân tộc Dao Xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Triệu Mùi Chản 001805/HAG-CCHN 80/SYT-GPHĐ 10/7/2014 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  Các ngày trong tuần 
52 Phòng khám Bác sỹ Nguyễn Thị Minh Tổ 6, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nguyễn Thị Minh 001806/HAG-CCHN 81/SYT-GPHĐ 16/7/2014 Phòng khám chuyên khoa hệ Nội  Ngoài giờ hành chính 
53 Phòng khám Ngoại và Siêu âm, Bác sỹ CKI - Lìn Xuân Cường Tổ 4, thị trấn Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Lìn Xuân Cường 001588/HAG-CCHN 82/SYT-GPHĐ 05/8/2014 Phòng khám chuyên khoa Ngoại  Ngoài giờ hành chính 
54 Phòng khám chuyên khoa Phục hồi chức năng Tổ 6, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Đào Cẩm Lê 000816/HAG-CCHN 83/SYT-GPHĐ 27/10/2014 Phòng khám chuyên khoa Phục hồi chức năng  Ngoài giờ hành chính 
55 Phòng khám đa khoa Xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Hoàng Văn Tháy 002278/HAG-CCHN 89/SYT-GPHĐ 02/02/2015  Phòng khám đa khoa   Các ngày trong tuần 
56 Phòng khám Tâm Phúc Tổ 1, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Phùng Thế Tài 000096/HAG-CCHN 118/SYT-GPHĐ 02/02/2015  Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt   Ngoài giờ hành chính 
57 Phòng Khám Nội Tổng hợp Tổ 12, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Lê Thị Thơm 000045/HAG-CCHN 90/SYT-GPHĐ 02/02/2015  Phòng khám chuyên khoa Nội   Ngoài giờ hành chính 
58 Phòng khám Bác sỹ Hoàng Văn Luân Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Hoàng Văn Luân 001508/HAG-CCHN 93/SYT-GPHĐ 09/6/2015  Phòng khám chuyên khoa Ngoại    Ngoài giờ hành chính 
59 Phòng khám Bác sỹ Hoàng Thị Huyền Thôn Vén, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Hoàng Thị Huyền 001509/HAG-CCHN 94/SYT-GPHĐ 09/6/2015  Phòng khám chuyên khoa Nội   Ngoài giờ hành chính 
60 Phòng khám Km10 Thôn Hợp Thành, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Chu Minh Hải 002974/HAG-CCHN 95/SYT-GPHĐ 14/8/2015  Phòng khám chuyên khoa Ung Bướu   Ngoài giờ hành chính 
61 Phòng khám Bác sỹ Giang Tổ 1, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Vũ Văn Giang  000975/HAG-CCHN 96/SYT-GPHĐ 25/6/2015  Phòng khám chuyên khoa Phụ sản   Ngoài giờ hành chính 
62 Phòng khám Bác sỹ Long Thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Lương Xuân Long 001702/HAG-CCHN 101/SYT-GPHĐ 10/9/2015  Phòng khám chuyên khoa Nội    Ngoài giờ hành chính 
63 Phòng khám Sản - Phụ khoa Tỏ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nguyễn Thị Nhơn 001481/HAG-CCHN 103/SYT-GPHĐ 20/11/2015  Phòng khám chuyên khoa Phụ sản   Ngoài giờ hành chính 
64 Phòng khám Hùng Vương Số nhà 79, đường Nguyễn Thái Học, tổ 16, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Đỗ Văn Nghĩa 000061/HAG-CCHN 26/SYT-GPHĐ ########  Phòng khám đa khoa   Ngoài giờ hành chính 
65 Phòng khám Đông Y Tổ 10, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Y sỹ YHCT: Phùng Thị Oanh 002224/HAG-CCHN 100/SYT-GPHĐ 18/01/2016  Phòng chẩn trị Y học cổ truyền   Trong giờ hành chính 
66 Phòng khám Nội khoa Tổ 6, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nguyễn Ngọc Kháng 000001/HAG-CCHN 106/SYT-GPHĐ ########  Phòng khám chuyên khoa Nội    Các ngày trong tuần 
67 Phòng khám Thu Mai Tổ 4, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Sùng Thị Mai 003153/HAG-CCHN 107/SYT-GPHĐ ########  Phòng khám chuyên khoa Nội    Ngoài giờ hành chính 
68 Phòng khám Siêu âm Tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Đỗ Đình Ngư 003130/HAG-CCHN 108/SYT-GPHĐ ######## Phòng khám chẩn đoán hình ảnh  Các ngày trong tuần 
69 Phòng khám Khánh Chương Tổ 2, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nguyễn Khánh Chương 001373/HAG-CCHN 109/SYT-GPHĐ ########  Phòng khám chuyên khoa Nội    Ngoài giờ hành chính 
70 Phòng khám Tai mũi họng Tâm Phúc Tổ 4, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Phùng Thế Tô 001432/HAG-CCHN 110/SYT-GPHĐ ######## Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng  Ngoài giờ hành chính 
71 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Đỗ Trung Dũng Tổ 6, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Đỗ Trung Dũng 003538/HAG-CCHN 111/SYT-GPHĐ ########  Phòng chẩn trị Y học cổ truyền   Các ngày trong tuần 
72 Phòng khám Tai Mũi Họng Tổ 9, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Phạm Duy Hải 003543/HAG-CCHN 112/SYT-GPHĐ ######## Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng  Ngoài giờ hành chính 
73 Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Đỗ Trung Hiếu Tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Đỗ Trung Hiếu 003588/HAG-CCHN 91/SYT-GPHĐ 15/7/2016  Phòng chẩn trị Y học cổ truyền   Các ngày trong tuần 
74 Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt Bác sỹ Minh Tổ 10, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Đào Văn Minh 000056/HAG-CCHN 113/SYT-GPHĐ 22/7/2016 Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt  Các ngày trong tuần 
75 Cơ sở dịch vụ y tế Nguyễn Tuấn Dũng Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Điều dưỡng: Nguyễn Tuấn Dũng 001527/HAG-CCHN 115/SYT-GPHĐ 02/8/2016  Cơ sở dịch vụ tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp   Ngoài giờ hành chính 
76 Phòng khám Bác sỹ Nông Văn Thắng Tổ 11, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nông Văn Thắng 000157/HAG-CCHN 116/SYT-GPHĐ 02/8/2016 Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp  Ngoài giờ hành chính 
77 Phòng khám chữa bệnh ngoài giờ Bác sỹ Vương Thị Lan Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Vương Thị Lan 003593/HAG-CCHN 117/SYT-GPHĐ 01/9/2016 Phòng khám chuyên khoa Nhi  Ngoài giờ hành chính 
78 Phòng khám Nội khoa siêu âm tổng quát Hà Mỹ Hạnh Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Hà Mỹ Hạnh 003173/HAG-CCHN 119/SYT-GPHĐ 01/9/2016 Phòng khám chuyên khoa Nội  Ngoài giờ hành chính 
79 Phòng khám Đông Y Lệnh Thế Hòa Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Y sỹ YHCT: Lệnh Thế Hòa 001934/HAG-CCHN 120/SYT-GPHĐ 19/9/2016  Phòng chẩn trị Y học cổ truyền   Ngoài giờ hành chính 
80 Phòng khám chuyên khoa Mắt Bác sỹ Vũ Mạnh Hà Số nhà 77A, tổ 16, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Vũ Mạnh Hà 000110/HAG-CCHN 121/SYT-GPHĐ ########  Phòng khám chuyên khoa Mắt   Ngoài giờ hành chính 
81 Cơ sở tắm lá thuốc dân tộc Dao - Cao nguyên Tổ 12, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Dương Hồng Chuyên 000139/HAG-CCHN 122/SYT-GPHĐ 12/12/2016  Phòng chẩn trị Y học cổ truyền   Ngoài giờ hành chính 
82 Phòng khám 268 Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nguyễn Thị Hường 000735/HAG-CCHN 124/SYT-GPHĐ 12/12/2016  Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp   Ngoài giờ hành chính 
83 Phòng khám tư vấn điều trị dự phòng Tổ 2, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Hoàng Tất Vũ 002945/HAG-CCHN 125/SYT-GPHĐ 12/12/2016 Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng  Ngoài giờ hành chính 
84 Phòng khám sản phụ khoa Tổ 12, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nguyễn Đức Hùng 002246/HAG-CCHN 98/SYT-GPHĐ 12/12/2016  Phòng khám chuyên khoa Phụ sản   Ngoài giờ hành chính 
85 Phòng khám Hải Huyền Tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Viên Đức Hải 001574/HAG-CCHN 126/SYT-GPHĐ 26/12/2016 Phòng khám chuyên khoa Ngoại  Ngoài giờ hành chính 
86 Phòng khám Nội khoa Nguyễn Văn Tiến Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nguyễn Văn Tiến 003182/HAG-CCHN 127/SYT-GPHĐ 26/12/2016 Phòng khám chuyên khoa Nội  Ngoài giờ hành chính 
87 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Nhật Nguyệt Tổ 18, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Y sỹ YHCT: Đinh Xuân Việt 001959/HAG-CCHN 131/SYT-GPHĐ ########  Phòng chẩn trị Y học cổ truyền   Các ngày trong tuần 
88 Phòng khám Nha khoa Thành Giang Tổ 15, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ:  Ấu Văn Duy 000147/HAG-CCHN 08/SYT-GPHĐ 21/4/2017  Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt   Ngoài giờ hành chính 
89 Cơ sở dịch vụ cấp cứu vận chuyển bệnh nhân Trí Đức Tổ 1, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Phạm Văn Chơn 000242/VP-CCHN 01/HAG-GPHĐ ######## Dịch vụ vận chuyển cấp cứu người bệnh  Các ngày trong tuần 
90 Cơ sở dịch vụ chăm sóc sản, phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình Đặng Thị Ngân Số nhà 451B, tổ 5, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Điều dưỡng đại học: Đặng Thị Ngân 000589/HAG-CCHN 05/HAG-GPHĐ ########  Cơ sở dịch vụ chăm sóc sản, phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình   Ngoài giờ hành chính 
91 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Nguyễn Hiếu Số nhà 126, tổ 13, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Bà Nguyễn Thị Hiếu 003932/HAG-CCHN 07/HAG-GPHĐ ######## Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  Các ngày trong tuần 
92 Nha khoa Duy Hải Số nhà 166, đường Trần Phú, tổ 18, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Tào Hồng Hải 001498/HAG-CCHN 08/HAG-GPHĐ ######## Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt  Ngoài giờ hành chính 
93 Cơ sở răng giả Đắc Phúc Số nhà 1162, tổ 8, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Nha công: Nguyễn Đắc Phúc Nha công 09/HAG-GPHĐ ######## Cơ sở dịch vụ làm răng giả  Ngoài giờ hành chính 
94 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Tả Phìn Hồ Thôn Phìn Hồ 3, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Hoàng Văn Sầm 004725/HAG-CCHN 10/HAG-GPHĐ ######## Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  Các ngày trong tuần 
95 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  Số nhà 423, đường Lý Thường Kiệt, tổ 5, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Mương Vĩnh Tùng 003965/HAG-CCHN 11/HAG-GPHĐ ######## Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  Ngoài giờ hành chính 
96 Phòng khám đa khoa Y Cao Hà Nội Tổ 12, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Lê Văn Toán 070233/CCHN-BQP 12/HAG-GPHĐ ######## Phòng khám đa khoa  Các ngày trong tuần 
97 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  Số nhà 354, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 8, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nguyễn Quang Nghĩa 003011/HAG-CCHN 15/HAG-GPHĐ 04/12/2017 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  11h30-13h30 và 17h30-22h30; Thứ 7, chủ nhật 
98 Bác sỹ: Bùi Văn Toán Tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Bùi Xuân Nhượng 000944/HAG-CCHN 16/HAG-GPHĐ 04/12/2017  Phòng khám chuyên khoa Ngoại   11h30-13h30 và 17h30-22h30; Thứ 7, chủ nhật 
99 Phòng khám Phương Thiêm Tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Ban Văn Thiêm 003794/HAG-CCHN 17/HAG-GPHĐ 04/12/2017  Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp   11h30-13h30 và 17h30-22h30; Thứ 7, chủ nhật 
100 Phòng khám đa khoa Bảo Phúc Số 43, đường Nguyễn Thái Học, tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nguyễn Thị Lành 000047/HAG-CCHN 18/HAG-GPHĐ 14/12/2017 Phòng khám đa khoa Từ 07h30-20h00 hàng ngày
101 Phòng khám Minh Khai Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Đỗ Thị Đẹp 000059/HAG-CCHN 19/HAG-GPHĐ 18/12/2017  Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp   11h30-13h30 và 17h30-22h30; Thứ 7, chủ nhật 
102 Phòng khám sản phụ khoa  Đường Nguyễn Du, tổ 13, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bs: Sin Thị Huyền 000013/HAG-CCHN 20/HAG-GPHĐ 18/12/2017 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản  11h30-13h30 và 17h30-22h30; Thứ 7, chủ nhật 
103 Phòng khám Bác sỹ Nguyễn Minh Tuấn Tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Bs Nguyễn Minh Tuấn 003175/HAG-CCHN 22/HAG-GPHĐ 23/01/2018 Phòng khám chuyên khoa Ngoại  11h30-13h30 và 17h30-22h30; Thứ 7, chủ nhật 
104 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Đài Trang Số nhà 92D, tổ 18, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Y sỹ: Vi Xuân Đài 000020/HAG-CCHN 23/HAG-GPHĐ 23/01/2018 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  Ngoài giờ hành chính 
105 Phòng khám chuyên khoa sản phụ khoa KHHGĐ Số nhà 35, tổ 18, phường Nguyễn Trãi, TPHG Bs Trần Thị Ngoan 000137/HAG-CCHN 24/HAG-GPHĐ 07/02/2018 Phòng khám chuyên khoa phụ sản  11h30-13h30 và 17h30-22h30; Thứ 7, chủ nhật 
106 Phòng khám Bảo An Tổ 8, phường Quang Trung, TP Hà Giang Bs Cấn Xuân Hạnh 000821/HAG-CCHN 25/HAG-GPHĐ 07/02/2018 Phòng khám chẩn đoán hình ảnh  11h30-13h30 và 17h30-22h30; Thứ 7, chủ nhật 
107 Phòng khám chuyên khoa Ngoại -Ung bướu Số nhà 06, đường Lý Nhân Tông, tổ 15, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bs Mã Hồng Cầu 000550/HAG-CCHN 26/HAG-GPHĐ 07/02/2018 Phòng khám chuyên khoa Ngoại  11h30-13h30 và 17h30-22h30; Thứ 7, chủ nhật 
108 Phòng khám sản phụ khoa Hà Giang Phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bs Hoàng Văn Khoe 003089/HAG-CCHN 27/HAG-GPHĐ 07/02/2018 Phòng khám chuyên khoa phụ sản  11h30-13h30 và 17h30-22h30; Thứ 7, chủ nhật 
109 Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Hà Nội Số 205, đường Trần Phú, tổ 21, phường Minh Khai, TP. Hà Giang Bs Trần Cao Quyền 003099/HAG-CCHN 02/HAG-GPHĐ 23/4/2018 Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt  11h30-13h30 và 17h30-22h30; Thứ 7, chủ nhật 
110 Phòng CTYHCT Tâm An Số 140, đường Minh Khai, tổ 5, phường Minh Khai, TP. Hà Giang Bs Nông Thị Kính 002931/HAG-CCHN 06/HAG-GPHĐ 23/4/2018 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Các ngày trong tuần
111 Phòng khám y học cổ truyền Quỳnh Liên Tổ 8, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Bs Phan Bá Quỳnh 000834/HAG-CCHN 29/HAG-GPHĐ 15/5/2018 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  11h30-13h30 và 17h30-22h30; Thứ 7, chủ nhật 
112 Phòng chẩn trị YHCT Trung Hiếu Tổ 2, thôn Việt Thành, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Ys Nguyễn Ngọc Thắng 004144/HAG-CCHN 30/HAG-GPHĐ 15/5/2018 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Các ngày trong tuần
113 Phòng khám Nội tổng hợp Tổ 9, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Bs Hoàng Đại Xuân 001150/HAG-CCHN 32/HAG-GPHĐ 11/6/2018 Phòng khám chuyên khoa nội 17h00 - 22h30 hàng ngày
114 Phòng khám đa khoa Tâm Bình Số 494, tổ 5, phường Ngọc Hà, TP. Hà Giang Bs Võ Thị Bình 003003/HAG-CCHN 33/HAG-GPHĐ 11/6/2018 Phòng khám đa khoa 07h30 - 22h00 hàng ngày
115 Phòng khám Nha khoa Quang Lục Số 39, đường Nguyễn Thái Học, tổ 10, phường Minh Khai, TP. Hà Giang Bs Lâm Quang Viện 003073/HAG-CCHN 34/HAG-GPHĐ 11/6/2018 Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt  11h30-13h30 và 17h30-22h30 thứ 2 đến thứ 6 và Thứ 7, chủ nhật 
116 Cơ sở dịch vụ tiêm, thay băng, rửa vết thương Tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Bs Đặng Lê Thiết 003085/HAG-CCHN 37/HAG-GPHĐ 26/6/2018 Cơ sở dịch vụ tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp  11h30-13h30 và 17h30-22h30 thứ 2 đến thứ 6 và Thứ 7, chủ nhật 
117 Phòng chẩn trị YHCT Nguyễn Thị Liên Số nhà 27, tổ 3, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang Bs Nguyễn Thị Liên 001077/HAG-CCHN 38/HAG-GPHĐ 17/7/2018 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền 07h30-21h00 hàng ngày
118 Phòng chẩn trị YHCT Vũ Văn Nhuận Số nhà 136, đường Minh Khai, tổ 5, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang Vũ Văn Nhuận 004318/HAG-CCHN 39/HAG-GPHĐ 17/7/2018 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền 07h30-22h00 hàng ngày
119 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình Tổ 1, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Bs Nguyễn Thị Hạnh 000085/HAG-CCHN 40/HAG-GPHĐ 13/8/2018 Phòng khám chuyên khoa phụ sản 07h30 - 21h00 hàng ngày
120 Cơ sở khám, tư vấn và tiêm phòng vắc xin dịch vụ Tổ 9, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Bs Vương Quốc Tường 002674/HAG-CCHN 41/HAG-GPHĐ 01/10/2018 Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng 07h30 - 20h00 hàng ngày
121 Phòng khám Nội - Tim mạch - Nội tiết Số nhà 05, ngỗ 335, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Bs Trịnh Tiến Hùng 000101/HAG-CCHN 42/HAG-GPHĐ 24/10/2018 Phòng khám chuyên khoa nội  11h30-13h00 và 17h30-22h00 thứ 2 đến thứ 6 và Thứ 7, chủ nhật 
122 Phòng khám chuyên sản phụ khoa Tổ 5, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì Bs Hà Thị Dương 003922/HAG-CCHN 43/HAG-GPHĐ 19/12/2018 Phòng khám chuyên khoa phụ sản  11h30-13h00 và 17h30-22h00 thứ 2 đến thứ 6 và Thứ 7, chủ nhật 
123 Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng Nhân Đức Số nhà 342, đường Lý Tự Trọng, tổ 13, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang Bs Lưu Văn Kính 000515/HAG-CCHN 44/HAG-GPHĐ 25/02/2019 Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng  11h30-13h00 và 17h30-22h00 thứ 2 đến thứ 6 và Thứ 7, chủ nhật 
124 Phòng khám chuyên khoa Mắt Bác sỹ Phúc Số nhà 85, đường Trần Phú, tổ 14, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang Bs Nguyễn Thị Đỗ Phúc 000617/HAG-CCHN 45/HAG-GPHĐ 25/02/2019 Phòng khám chuyên khoa mắt  11h30-13h00 và 17h30-22h00 thứ 2 đến thứ 6 và Thứ 7, chủ nhật 
125 Phòng khám Đông Y Số nhà 27, đường Nguyễn Văn Trỗi, tổ 9, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang Bs Hà  000737/HAG-CCHN 46/HAG-GPHĐ 25/02/2019 Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền  11h30-13h00 và 17h30-22h00 thứ 2 đến thứ 6 và Thứ 7, chủ nhật 
126 Phòng khám đa khoa Bình Thu Số nhà 04, phố Hai Bà Trưng, tổ 12, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang Bs Hoàng Quốc Lập 001809/HAG-CCHN 31/HAG-GPHĐ 11/4/2019 Phòng khám đa khoa Các ngày trong tuần
127 Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Anh Anh Tổ 1, thôn Cầu Mè, xã Phương Thiện, TP. Hà Giang Bác sỹ: Nguyễn Trường Giang 003942/HAG-CCHN 03/HAG-GPHĐ ######## Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  11h30-13h30 và 17h30-23h30 thứ 2 đến thứ 6 và Thứ 7, chủ nhật 
128 Nha khoa Tuyến Tăng Số nhà 957b, đường Trường Chinh, tổ 8, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang Bác sỹ: Lý Hương Giang 000007/HAG-CCHN 47/HAG-GPHĐ 22/4/2019  Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt   07h30 - 11h30 và 14h00 - 18h00 hàng ngày 
129 Lang Y: Nguyễn Thị Hội Tổ 1, thôn Xuân Hòa, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang Nguyễn Thị Hội 004463/HAG-CCHN 48/HAG-GPHĐ 22/4/2019 Phòng chẩn trị y học cổ truyền  07h30 - 17h30 hàng ngày
130 Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình Bác sỹ Miến (cơ sở 2) Số nhà 17, tổ 9, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên Trịnh Thúy Nga 001768/HAG-CCHN 49/HAG-GPHĐ 28/5/2019 Phòng khám chuyên khoa phụ sản  07h30-11h30, 13h30-17h00 và 19h00 - 21h00 các ngày trong tuần 
131 Phòng khám Hà Giang Km11, thôn Làng Cúng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên Tô Hữu Toại 000072/HAG-CCHN 50/HAG-GPHĐ 28/5/2019 Phòng khám nội tổng hợp  11h30-13h00 và 17h30-22h00 thứ 2 đến thứ 6 và Thứ 7, chủ nhật 
132 Phòng khám Bác sỹ Vương Minh Phía Tổ 4, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Vương Minh Phía 001279/HAG-CCHN 51/HAG-GPHĐ 28/5/2019 Phòng khám nội tổng hợp  11h30-13h00 và 17h30-22h00 thứ 2 đến thứ 6 và Thứ 7, chủ nhật 
133 Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Thảo Nguyên Tổ 12, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Trần Xuân Luân 000968/HAG-CCHN 52/HAG-GPHĐ 28/6/2019 Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt  11h30-13h00 và 17h30-22h00 thứ 2 đến thứ 6 và Thứ 7, chủ nhật 
134 Nhà thuốc Đông y gia truyền Đường Bảo Nghĩa Tổ 3, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Đường Bảo Nghĩa 000087/HAG-CCHN 53/HAG-GPHĐ 03/7/2019 Phòng chẩn trị Y học cổ truyền  Các ngày trong tuần 
135 Phòng khám Nội khoa Lương Ban Tổ 6, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Tạ Thị Lệ 001487/HAG-CCHN 54/HAG-GPHĐ 26/7/2019 Phòng khám nội tổng hợp  11h30-13h00 và 17h30-22h00 thứ 2 đến thứ 6 và Thứ 7, chủ nhật 
136 Phòng khám Bảo An 2 Số nhà 572, đường Lý Thường Kiệt, tổ 6, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Nguyễn Thị Phiến 000039/HAG-CCHN 55/HAG-GPHĐ 26/7/2019 Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền  11h30-13h00 và 17h30-22h00 thứ 2 đến thứ 6 và Thứ 7, chủ nhật 
137 Phòng khám chuyên khoa mắt Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Vương Minh Tuân 003163/HAG-CCHN 56/HAG-GPHĐ 26/7/2019 Phòng khám chuyên khoa mắt  11h30-13h00 và 17h30-22h00 thứ 2 đến thứ 6 và Thứ 7, chủ nhật 
138 Đồng hồ kính mắt Hà Nội Số nhà 205, đường Nguyễn Trãi, tổ 14, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Đặng Thu Thảo 002930/HAG-CCHN 57/HAG-GPHĐ 26/7/2019 Cơ sở dịch vụ kính thuốc  11h30-13h00 và 17h30-22h00 thứ 2 đến thứ 6 và Thứ 7, chủ nhật 
139 Phòng khám đa khoa Đặng Phúc Diệp Tổ 1, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Hoàng Văn Thanh 003178/HAG-CCHN  58/HAG-GPHĐ 02/8/2019  Phòng khám đa khoa   Ngoài giờ hành chính 
140 Chi nhánh Công ty cổ phần dược liệu Tùng Anh - Phòng khám đa khoa Trí Đức   Số nhà 174, tổ 1, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Bác sỹ: Nông Thị Hồ 000776/HAG-CCHN 60/HAG-GPHĐ 14/8/2019  Phòng khám đa khoa   Các ngày trong tuần 
141 Phòng chẩn trị vô sinh hiếm muộn và viêm nhiễm phụ khoa Nguyễn Thái Xóm 1, thôn Minh Tiến, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Nguyễn Thị Thái 004653/HAG-CCHN 61/HAG-GPHĐ 29/8/2019 Phòng chẩn trị y học cổ truyền  Các ngày trong tuần 
142 Cơ sở dịch vụ tiêm, thay băng Sùng Mí Lử. Thôn Sủa Pả B, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Sùng Mí Lử 001983/HAG-CCHN 62/HAG-GPHĐ 30/8/2019 Cơ sở dịch vụ tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ,
đo huyết áp
 Ngoài giờ hành chính 
143 Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng Tổ 5, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang Nguyễn Thế Hiếu 002321/HAG-CCHN 63/HAG-GPHĐ 30/8/2019 Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng  Ngoài giờ hành chính 
144 Nha khoa Đức Lan Số nhà 467, đường Trường Chinh, tổ dân phố số 4, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Nguyễn Thị Tâm 000050/HY-CCHN 69/HAG-GPHĐ 21/10/2019 Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt  Các ngày trong tuần 
145 Phòng khám nha khoa Phương Nam Tổ 17, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Nguyễn Bích Ngọc 0001477/VP-CCHN 70/HAG-GPHĐ 21/10/2019 Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt  Các ngày trong tuần 
146 Phòng khám Nhi - BS Đạt Số nhà 14, đường Tô Vĩnh Diện, tổ 12, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Lương Cao Đạt 000150/HAG-CCHN 71/HAG-GPHĐ 29/10/2019 Phòng khám chuyên khoa Nhi  Ngoài giờ hành chính 
147 Phòng khám Bảo Minh Số nhà 77, đường Minh Khai, tổ 8, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Vương Văn Tuấn 000825/HAG-CCHN 72/HAG-GPHĐ 29/10/2019 Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng  Ngoài giờ hành chính 
(Tổng số: 147 cơ sở)

0


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị