DANH SÁCH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG

09.10.2017 00:00 , theo Sở Y Tế Hà Giang


DANH SÁCH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG

STT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Người đứng đầu

Điện thoại

1

Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng

Tổ 2 thị trấn Việt Quang- Bắc Quang- Hà Giang

Hoàng Tất Vũ

01257170621


Các bài đã đăng

Xem thêm