Danh bạ email công vụ

DANH SÁCH EMAIL CÔNG VỤ SỞ Y TẾ

STT

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ MAIL

Chức Danh

ĐT

I

Ban Giám Đốc

 

 

 

2

Nguyễn Văn Giao

nvgiao.syt@hagiang.gov.vn

Q. Giám đốc

0915193658

3

Nguyễn Đình Dích

nddich.syt@hagiang.gov.vn

Phó Giám đốc

0912 336 365

II

 Văn phòng sở

 

 

02193 866 475

1

Tạ Thị Lộ

ttlo.syt@hagiang.gov.vn

Chánh văn phòng

0912445898

2

Nguyễn Thị Bích Liên

ntblien.syt@hagiang.gov.vn

P. Chánh văn phòng

0944 503 222

3

Lục Tiến Vọt

ltvot.syt@hagiang.gov.vn

P. Chánh văn phòng

0949035388

6

Trần Mạnh Hà

tmha.syt@hagiang.gov.vn

Chuyên viên

0974595668

III

Phòng Kế hoạch Tài chính

 

02193 886 533

1

Nguyễn Bá Văn

nbvan.syt@hagiang.gov.vn

Trưởng phòng

0912 363 819

2

Vũ Kiên Thành

vkthanh.syt@hagiang.gov.vn

Chuyên viên

0915 058 590

3

Đặng Thị Minh Hiền

dtmhien.syt@hagiang.gov.vn

Chuyên viên

0913 608 126

4

Lường Thị Biển

ltbien.syt@hagiang.gov.vn

Chuyên viên

0942 381 981

5

Nguyễn Thị Kiều Hồng

ntkhong.syt@hagiang.gov.vn

Phó trưởng phòng

0917 103 368

6

Nguyễn Mạnh Hà

nmha.syt@hagiang.gov.vn

Phó trưởng phòng

0912 452 642

7

Nguyễn Thị Phượng

ntphuong.syt@hagiang.gov.vn

Chuyên viên

0914685142

8

Lương Thị Liên

ltlien.syt@hagiang.gov.vn

Chuyên viên

0947 889 088

IV

Phòng Nghiệp vụ Y

 

 

02193 867 012

1

Đỗ Thị Mỹ

dtmy.syt@hagiang.gov.vn

Trưởng phòng

0916 983 129

V

 Phòng Nghiệp vụ Dược

 

02193 868 634

3 Nguyễn Thị Phương Thúy ntpthuy.syt@hagiang.gov.vn Chuyên viên  

VI

 Phòng Quản lý hành nghề y, dược và Bảo hiểm y tế

 

 

1

Hoàng Hồng  Tư

hhtu.syt@hagiang.gov.vn

Trưởng phòng

0912 479 549

2

Nguyễn Trung Kiên

ntkien.syt@hagiang.gov.vn

 Chuyên viên

0906138333

VII

Phòng Thanh Tra

 

 

02193 866 470

1

Lưu Đình Mạnh

ldmanh.syt@hagiang.gov.vn

Chánh thanh tra

0947 009 809

2

Nguyễn Thế Ngọc

ntngoc.syt@hagiang.gov.vn

Thanh tra viên

0976 566 537

VIII

Công Đoàn Ngành

 

 

02193 867 524

1

Phùng Thị Thanh

ptthanh.syt@hagiang.gov.vn

Phó Chủ tịch

0948744458

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị