Các đơn vị trực thuộc

STT

Tên đơn vị

Lãnh đạo

Số điện thoại

Email

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

   

 

1

Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm

 Chi cục trưởng: Ngọc Thanh Dũng 

02193.866.625

ntdung.syt@hagiang.gov.vn

2

Chi cục Dân số - KHHGĐ

Chi cục trưởng: Nguyễn Công Khanh

 

nckhanh.syt@hagiang.gov.vn

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CHI CỤC DÂN SỐ

   

 

1

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Đồng Văn

 

02193.856.196

 

2

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Mèo Vạc

 

02193.871.192

 

3

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Yên Minh

 

02193.858.245

 

4

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Quản Bạ

 

02193.846.213

 

5

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Bắc Mê

 

02193.841.165

 

6

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Vị Xuyên

 

02193.826.440

 

7

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Bắc Quang

 

02193.821.490

 

8

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Quang Bình

 

02193.820.028

 

9

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Hoàng Su Phì

 

02193.831.226

 

10

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Xín Mần

 

02193.836.232

 

11

Trung tâm DS-KHHGĐ TP Hà Giang

 

02193.868.020

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

   

 

Tuyến tỉnh

   

 

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

Giám đốc: Phạm Anh Văn

02193.886.411

pavan.syt@hagiang.gov.vn

2

Bệnh viện Lao & Bệnh phổi

Giám đốc: Chúc Hồng Phương

02193.887.518

chphuong.syt@hagiang.gov.vn

3

Bệnh viện Y Dược cổ truyền

Giám đốc: Nguyễn Thị Đức

02193.810.787

ntduc.syt@hagiang.gov.vn

4

Bệnh viện Điều dưỡng & PHCN

Giám đốc: Nguyễn Thị Hải Yến

02193.507.778

nthyen.syt@hagiang.gov.vn

5

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Giang

Giám đốc: Nguyễn Trần Tuấn

02193.886.495

nttuan.syt@hagiang.gov.vn

6

Bệnh viện Mắt

Giám đốc: Hoàng Văn Trực

02193.886.257

hvtruc.syt@hagiang.gov.vn

7

Trung tâm Giám Định Y khoa

Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Cúc

02193.886.910

ntkcuc.syt@hagiang.gov.vn

8

Trung tâm Kiểm nghiệm

Giám đốc: Nguyễn Đức Thuận

02193.866.713

ndthuan.syt@hagiang.gov.vn

9 Trung Tâm Pháp Y Giám đốc: Trần Đức Chiến   tdchien.syt@hagiang.gov.vn
10 Trường Trung cấp Y tế Hiệu Trưởng: Hoàng Tiến Việt   htviet.syt@hagiang.gov.vn

Tuyến huyện,TP

   

 

1

Trung tâm Y tế Yên Minh

Giám đốc: Lệnh Thế Tuyến

02193.852.257

lttuyen.syt@hagiang.gov.vn

2

Bệnh Viện ĐKKV Yên Minh

Giám đốc: Phạm Đình Phẩm

02193.852.016

pdpham.syt@hagiang.gov.vn

3

Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn

Giám đốc: Lương Triệu Huynh

02193.214.145

 

4

Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn

Giám đốc: Sấn Văn Cương

02193.856.112

svcuong.syt@hagiang.gov.vn

5

Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc

Giám đốc: Lý Chí Thành

02193.871.703

lcthanh.syt@hagiang.gov.vn

6

Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc

Giám đốc: Tạ Tiến Mạnh

02193.871.113

ttmanh.syt@hagiang.gov.vn

7

Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ

Giám đốc:Lê Kim Hoa

02193.846.722

lkhoa.syt@hagiang.gov.vn

8

Bệnh viện Đa khoa huyện Quản bạ

Giám đốc: Hoàng Hoa Màn

02193.846.123

 

9

Trung tâm Y tế huyện Bắc Mê

Giám đốc: Nguyễn Duy Hoa

02193.841.773

ndhoa.syt@hagiang.gov.vn

10

Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Chung

02193.841.117

nnchung.syt@hagiang.gov.vn

11

Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên

Giám đốc: Nguyễn Thị Dự

02193.245.070

ntdu.syt@hagiang.gov.vn

12

Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên

Giám đốc: Phạm Văn Toán

02193.826.200

pvtoan.syt@hagiang.gov.vn

13

Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang

Giám đốc: Nguyễn Duy Thực

02193.219.709

ndthuc.syt@hagiang.gov.vn

14

Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang

Giám đốc: Phạm Mạnh Công

02193.821.164

pmcong.syt@hagiang.gov.vn

15

Trung tâm Y tế huyện Quang Bình

Giám đốc: Hoàng Văn Luân

02193.820.609

hvluan.syt@hagiang.gov.vn

16

Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình

Giám đốc: Đặng Phúc Diệp

02193.820.065

dpdiep.syt@hagiang.gov.vn

17

Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì

Giám đốc: Sin Đức Văn

02193.831.413

sdvan.syt@hagiang.gov.vn

18

Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì

Giám đốc: Nguyễn Văn Thắng

02193.831.194

nvthang.syt@hagiang.gov.vn

19

Trung tâm Y tế huyện Xín Mần

Giám đốc: Vương Thanh Nguyên

02193.836.516

vtnguyen.syt@hagiang.gov.vn

20

Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần

Giám đốc: Vương Tiến Lương

02193.836.202

vtluong.syt@hagiang.gov.vn

21

Bệnh viện Đa khoa Nà chì

Giám đốc: Tráng Đức Kim

02193.838.126

tdkim.syt@hagiang.gov.vn

22

Trung Tâm Y Tế TP.Hà Giang

Giám đốc: Đinh Văn Lưu

02193.866.562

dvluu.syt@hagiang.gov.vn