Các phòng ban thuộc Sở

 

         

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số ĐT

Email

1. Văn phòng Sở:

1

Ths.Bs Tạ Thị Lộ

 Chánh VP

0912 445 898

ttlo.syt@hagiang.gov.vn

2

Ths. Nguyễn Thị Bích Liên

Phó chánh VP

0944503222

ntblien.syt@hagiang.gov.vn

3

CN. Lục Tiến Vọt

Phó chánh VP

0949035388

ltvot.syt@hagiang.gov.vn

4

CN. Trần Mạnh Hà

Chuyên viên

0974595668

tmha.syt@hagiang.gov.vn

5

CN. Nguyễn Tuấn Anh

Chuyên viên

0362271111

ntanh.syt@hagiang.gov.vn

6

CN. Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

0886599699

ntthien.syt@hagiang.gov.vn

2. Phòng Kế hoạch –Tài chính

1

BsCKII. Nguyễn Bá Văn

Trưởng phòng

0912 363 819

nbvan.syt@hagiang.gov.vn

2

BsCKII. Nguyễn Mạnh Hà

Phó phòng

0912 452 642

nmha.syt@hagiang.gov.vn

  CN. Vương Thị Hạnh Phó phòng   vthanh.syt@hagiang.gov.vn

4

CN. Đặng Thị Minh Hiền

Chuyên viên

0913608126

dtmhien.syt@hagiang.gov.vn

5

CN. Lường Thị Biển

Chuyên viên

0942381981

ltbien.syt@hagiang.gov.vn

6

Ths. Vũ Kiên Thành

Chuyên viên

0913271361

vkthanh.syt@hagiang.gov.vn

7

CN. Lương Thị Liên

Chuyên viên

0947889088

ltlien.syt@hagiang.gov.vn

3. Phòng Nghiệp vụ Y:

1

Bs CKII. Đỗ Thị Mỹ

Trưởng phòng

0911496996

dtmy.syt@hagiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Bình

Chuyên viên

 

ntbinh.syt@hagiang.gov.vn

4. Phòng Nghiệp vụ Dược

1

DS. Ngô Thị Hoàng Yến

Phụ trách phòng

0987062179

nthyen.syt@hagiang.gov.vn

2

DSCKI. Phạm Quốc Việt

Chuyên viên

0977875686

pqviet.syt@hagiang.gov.vn

5. Phòng Quản lý hành nghề y, dược và Bảo hiểm y tế

1

CNKT. Hoàng Hồng Tư

Trưởng phòng

088 868 9896

hhtu.syt@hagiang.gov.vn

2

BS.Nguyễn Trung Kiên

Chuyên viên

0906138333

ntkien.syt@hagiang.gov.vn

 

DS. Nguyễn Dược Nam

Thanh tra viên

0986729448

ndnam.syt@hagiang.gov.vn

6. Thanh tra ngành:

1

BsCKI. Lưu Đình Mạnh

Chánh thanh tra

0947009809

ldmanh.syt@hagiang.gov.vn

 

CN. Nguyễn Thị Kiều Hồng

P. Chánh thanh tra

0917 103 368

ntkhong.syt@hagiang.gov.vn

2

CN. Nguyễn Thế Ngọc

Thanh tra viên

0943738975

ntngoc.syt@hagiang.gov.vn

7. Công đoàn ngành:

1

BsCKI. Nguyễn Đình Dích

Chủ tịch

 

nddich.syt@hagiang.gov.vn