Ban giám đốc

1. Đồng chí Nguyễn Văn Giao, Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Sở Y tế

a) Trực tiếp chỉ đạo chung toàn bộ các hoạt động công tác của ngành, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Y tế về kết quả hoạt động Y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

            - Tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

            - Phụ trách các lĩnh vực:

            + Tổ chức bộ máy và công chức, viên chức.

            + Công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành.

+ Công tác Cải cách hành chính.

+ Công nghệ thông tin của ngành.

+ Công tác Khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng.

+ Các chế độ, chính sách về Bảo hiểm Y tế.

+ Công tác Y học cổ truyền.

+ Công tác Quốc phòng - An ninh.

            + Bảo vệ chính trị nội bộ.

+ Kế hoạch, ngân sách, xây dựng cơ bản.

+ Công tác đấu thầu.

+ Chủ tịch Hội đồng xét duyệt Hành nghề Y.

+ Giám định Y khoa, Pháp y.

            + Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành chung các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia và các dự án, chương trình viện trợ đầu tư cho ngành Y tế.

- Ban Quản lý, Ban Điều hành Dự án Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021-2026; Công tác kết hợp Quân dân y; Đảm bảo an toàn và phòng, chống một số bệnh lý huyết học; Chương trình củng cố và phát triển y tế cơ sở.

- Chủ tịch Hội đồng: Tuyển dụng; Lương, chính sách; Xét tinh giản biên chế; Thi đua khen thưởng; Kỷ luật; Nghiên cứu Khoa học của ngành; Giám định Y khoa tỉnh Hà Giang, Xét duyệt Chương trình, tài liệu đào tạo liên tục của ngành. 

- Tham gia: Ban Bảo vệ sức khoẻ cán bộ lãnh đạo tỉnh; Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Hà Giang; Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia; Ban chỉ đạo xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực; Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ đạo “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện, thành phố tỉnh Hà Giang; Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Ban Quân dân Y; Ban Quân Y quân khu II; Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử của ngành; Ban Quản lý quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo; Ban chỉ đạo hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

- Tham gia: Tổng Hội Y học Việt Nam; Hội Đông y; Hội Y học tỉnh Hà Giang, Hội khuyến học tỉnh Hà Giang.

            -  Là chủ tài khoản.

            b) Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị sau:

- Văn phòng Sở Y tế: Lĩnh vực Tổ chức bộ máy, cán bộ, Thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo - bồi dưỡng, Cải cách hành chính.

- Phòng nghiệp vụ Y Sở Y tế: Lĩnh vực Nghiên cứu Khoa học, khám chữa bệnh - PHCN; Quân dân Y kết hợp.

- Phòng QLHN&BHYT: Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, Bảo hiểm y tế, Cải cách thủ tục hành chính.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế.

- Thanh tra Sở Y tế.

- Bệnh viện: Đa khoa tỉnh, Phổi, Y Dược cổ truyền, Phục hồi chức năng, Mắt.

- Trung tâm: Giám định Y khoa, Pháp y.

- Trường Trung cấp Y tế.

- Các đơn vị sự nghiệp Y tế huyện: Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình, Bắc Quang, Vị Xuyên.

2. Đồng chí Nguyễn Đình Dích, Phó Giám đốc Sở Y tế

a) Giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc Sở Y tế phân công trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

- Là người đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành; tham dự Hội nghị giao ban công tác báo chí hàng tháng. 

- Phụ trách các lĩnh vực:

+ Hành chính - Quản trị của Cơ quan Sở Y tế;

+ Công đoàn ngành, Đoàn Thanh niên ngành y tế;

+ Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

+ Công tác Y tế dự phòng: Phòng chống dịch bệnh, sốt rét, lao, phong, sốt xuất huyết, Vệ sinh môi trường; Y tế trường học; Truyền thông giáo dục sức khoẻ; Kiểm dịch Y tế biên giới; Phòng chống HIV/AIDS; An toàn vệ sinh thực phẩm; Phòng chống tác hại thuốc lá, Phòng chống tác hại rượu bia.

+ Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã gắn với thực hiện Tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

- Tham gia Ban Quản lý, Ban Điều hành Dự án Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021-2026: Lĩnh vực: Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến; Tiêm chủng mở rộng; Phòng, chống HIV/AIDS; An toàn vệ sinh thực phẩm; Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế; Phòng chống tai nạn thương tích; Lĩnh vực Dân số và phát triển; Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em; dinh dưỡng; Dự án “phát triển năng lực chăm sóc Mắt cộng đồng”, Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021 - 2023 tỉnh Hà Giang.

- Tham gia các Chương trình, Dự án khác khi được Giám đốc phân công.

- Tham gia các Hội đồng: Tuyển dụng; Nghiên cứu khoa học; Thi đua khen thưởng, Kỷ luật của ngành; Lương - chính sách; Xét tinh giản biên chế; Phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành; Xét công nhận Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, Thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo của ngành.

- Tham gia các Ban chỉ đạo cấp tỉnh: Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Giang (389); Ban Chỉ đạo thương mại biên giới tỉnh; Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh đối với gia súc và gia cầm; Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ; Tiểu ban công tác cửa khẩu; Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - Phòng chống cháy nổ; Ban Chỉ đạo An toàn Giao thông; Ban Chỉ đạo Phòng chống thảm hoạ - thiên tai; Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ, Đề án xã hội hóa phương tiện tránh thai.

- Tham gia: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Hội Nông dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

- Phụ trách và giúp đỡ xã đặc biệt khó khó khăn theo phân công của Tỉnh ủy

- Được chủ tài khoản uỷ quyền ký các chứng từ quyết toán: Lương, chế độ chính sách... của cán bộ thuộc cơ quan Sở Y tế và các lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các đơn vị:

- Văn phòng Sở Y tế: Lĩnh vực hành chính, quản trị.

- Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế: Y tế dự phòng, lĩnh vực An toàn giao thông, phòng chống thảm họa thiên tai.

- Chi cục: Dân số - KHHGĐ, An toàn Vệ sinh Thực phẩm.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

- Các đơn vị sự nghiệp Y tế huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ. 

3. Hoàng Quốc Cứ, Phó Giám đốc Sở Y tế

a) Giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc Sở Y tế phân công.

- Trực tiếp phụ trách: Lĩnh vực Dược -Trang thiết bị Y tế; Công tác Kiểm nghiệm; Công tác đấu thầu thuốc - vật tư y tế.

- Tham gia Hội đồng: Tuyển dụng; Nghiên cứu khoa học; Lương - chính sách; Xét tinh giản biên chế; Thi đua khen thưởng, Kỷ luật của ngành; Thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo của ngành.

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh: Chương trình phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh; Cuộc vận động “mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Vận động hiến máu tình nguyện; Thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội, Xuất khẩu lao động tỉnh Hà Giang; Giảm nghèo - việc làm và 135 tỉnh Hà Giang; Xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Ban chấp hành Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật.

- Tham gia Ban chỉ đạo Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tỉnh Hà Giang; Ban công tác người cao tuổi; Ban Chỉ đạo Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” (Đề án 704). Các Ban Quản lý, Ban Điều hành Dự án khác khi được Giám đốc phân công.

- Tham gia: Hội chữ Thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội chất độc da cam; Hội đồng quỹ bảo trợ trẻ em; Hội châm cứu tỉnh Hà Giang, Hiệp hội Dược liệu.

- Chủ tịch Hội đồng xét duyệt Hành nghề dược; Hội đồng xét duyệt công nhận bài thuốc y học cổ truyền.

- Được chủ tài khoản uỷ quyền ký các chứng từ quyết toán thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị:

- Phòng Nghiệp vụ Dược.

- Phòng QLHN&BHYT: Lĩnh vực quản lý hành nghề Dược.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Lĩnh vực Thiết bị Y tế.

- Trung tâm Kiểm nghiệm.

- Các đơn vị sự nghiệp Y tế huyện: Thành phố, Bắc Mê.