Văn bản tỉnh Hà Giang

Bao gồm: văn bản của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các Sở, Ban, ngành

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
4147/UBND-NCPC 20/10/2021 4147/UBND-NCPC v/v Triển khai phần mềm quản lý điểm quét mã và trang web khai báo thông tin di chuyển, tiêm chủng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
4168/UBND-VHXH 20/10/2021 4168/UBND-VHXH V/v Chỉ đạo tạm thời 1 số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
2265/UBND-TTYT 18/10/2021 2265/UBND-TTYT v/v tổng hợp nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 tháng 10-12/2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022
1014/BVB-KHTH 15/10/2021 1014/BVB-KHTH V/v thông báo thu dung điều trị người bệnh trong tình hình mới với mục tiêu kép: chống dịch đồng thời phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân
2291/UBND-VP 15/10/2021 2291/UBND-VP v/v đẩy mạnh tuyên truyền người dân trên địa bàn đến tiêm vắc xin phòng COVID-19
2664 15/10/2021 2664 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn bệnh nhân theo chuyên đề " Chăm sóc bệnh nhân tim mạch chuyển hóa trong mùa dịch"
4107/UBND-KTTH 15/10/2021 4107/UBND-KTTH v/v Xây dựng và đăng ký đề án đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ năm 2022
461/QĐ-BHXH 15/10/2021 461/QĐ-BHXH Quyết định về việc kiểm tra công tác KCB BHYT và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT 9 tháng đầu năm 2021
1013/STTTT-TT 13/10/2021 1013/STTTT-TT V/v thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
166/UBND-SY 13/10/2021 166/UBND-SY SAO Y Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2021của Thủ tướng Chính phủ quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt
252/KT&CN-HCQT 13/10/2021 252/KT&CN-HCQT CV V/v phối hợp tuyển dụng lao động ngành may
2925/STNMT-CCBVMT 13/10/2021 2925/STNMT-CCBVMT V/v tạo điều kiện cho đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Hà Giang đợt 3 năm 2021
4106/UBND-VHXH 13/10/2021 4106/UBND-VHXH v/v TRiển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
11/CV-DVTC 12/10/2021 11/CV-DVTC V/v thông báo cung cấp các dịch vụ tài chính trên địa bàn tỉnh
1273/SGTVT-VTPT&NL 12/10/2021 1273/SGTVT-VTPT&NL CV: V/v tổ chức hoạt động VTHK bằng đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
2097/QĐ-UBND 12/10/2021 2097/QĐ-UBND QĐ: Thành lập TCT đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bới dịch bệnh COVID-19 trên địa àn tỉnh Hà Giang
1004/MTTQ-BTT 11/10/2021 1004/MTTQ-BTT V/v vận động ủng hộ lương thực, thực phẩm hỗ trợ công dân từ các tỉnh Miền Nam trở về quê, đang thực hiện cách ly tập trung tại tỉnh
4072/UBND-NCPC 11/10/2021 4072/UBND-NCPC v/v TRách nhiệm của người đứng đầu trong kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập, PCTN và PCTP rửa tiền
2091/QĐ-UBND 09/10/2021 2091/QĐ-UBND QĐ thành lập cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
04/PA-SGTVT 08/10/2021 04/PA-SGTVT PA: Phương án vận chuyển công dân các tỉnh phía Nam về hà Giang do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19