Văn bản tỉnh Hà Giang

Bao gồm: văn bản của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các Sở, Ban, ngành

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
17668 13/09/2021 17668 V/v tham mưu triển khai thực hiện Phương án số 57/PA-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh
17419 10/09/2021 17419 QĐ: Bãi bỏ Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh Hà GIang quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hà Giang
17472 10/09/2021 17472 QĐ: Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
17487 10/09/2021 17487 B: Điều chỉnh phân công nhiệm vụ Chuyên viên phòng VHXH và phân công nhiệm vụ đối với công chức trưng tập phòng Nội chính - Pháp chế thuộc VP UBND tỉnh
1859/QĐ-UBND 10/09/2021 1859/QĐ-UBND QĐ: Điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Cứ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế
963/UBND-CAH 10/09/2021 963/UBND-CAH V/v triển khai phần mềm quản lý biến động của người ra, vào vùng dịch
1070/SGTVT-VTPT&NL 09/09/2021 1070/SGTVT-VTPT&NL CV: V/v triển khai Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ GTVT
17219 09/09/2021 17219 TB: KL của đồng chí Nguyễn Văn Sơn - PBT Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Thu hút đầu tư tỉnh tại buổi làm việc với các sở, ngành về công tác thu hút và quản lý các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài NSNN
17237 08/09/2021 17237 BC: Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 8/2021 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021 của UBND tỉnh
17253 08/09/2021 17253 CÔNGBÁOSỐ11+12NĂM2021
17257 08/09/2021 17257 KH: Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/5/2021 của BCh Đảng bộ tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025
297/BC-UBND 06/09/2021 297/BC-UBND Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 và việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 30/8/2021 của Văn phòng Chính phủ
3518/UBND-KTTH 06/09/2021 3518/UBND-KTTH v/v nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê và thống nhất sử dụng hệ thống thông tin, số liệu thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh
417 06/09/2021 417 BC nhanh tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch (Từ ngày 28/8 đến ngày 31/8/2021)
3513/UBND-VHXH 02/09/2021 3513/UBND-VHXH v/v Tăng cường thực hiện nghiêm phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
40/TB-BATGT 02/09/2021 40/TB-BATGT Thông báo số điện thoại đường dây nóng xử lý thông tin phản ánh về tình hình trật tự ATGT, tai nạn giao thông và lịch trực này nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021 của văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang
1812/QĐ-UBND 01/09/2021 1812/QĐ-UBND QĐ: Ban hành Quy định đánh giá kết quả CCHC trên địa bàn tỉnh Hà Giang
48-KH/BTGTU-SYT 01/09/2021 48-KH/BTGTU-SYT Kế hoạch phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sở Y tế về tuyên truyền công tá y tế, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2022
1767/HD-UBND 30/08/2021 1767/HD-UBND HD: Thực hiện Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về Quy định mức thu, các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang
235/KH-UBND 30/08/2021 235/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang