Văn bản tỉnh Hà Giang

Bao gồm: văn bản của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các Sở, Ban, ngành

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
1993/BC-SYT 08/10/2021 1993/BC-SYT 1993 TB khẩn số 54
1413/SVHTTDL-QLTDTT 07/10/2021 1413/SVHTTDL-QLTDTT V/v thông báo thời gian, địa điểm tổ chức các giải Thể thao tỉnh Hà Giang năm 2021
19330 07/10/2021 19330 Thư kêu gọi vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
2078/QĐ-UBND 07/10/2021 2078/QĐ-UBND Quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung tại Trung đoàn 877 để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
252/KH-UBND 07/10/2021 252/KH-UBND KH đón công dân của tỉnh Hà Giang đang lưu trú, tạm trú tại các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 có nguyện vọng về địa phương
4016/CĐ-CTUBND 07/10/2021 4016/CĐ-CTUBND CÔNG ĐIỆN Về việc tiếp nhận công dân của tỉnh Hà Giang trở về từ các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
251/KH-UBND 06/10/2021 251/KH-UBND Kế hoạch tiêm Vắc xin PC Covid-19 đợt 6 tỉnh Hà Giang năm 2021
3978/UBND-VHXH 06/10/2021 3978/UBND-VHXH v/v Triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới
1664/BHXH-GĐBHYT 05/10/2021 1664/BHXH-GĐBHYT V/v thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2021
04102021/BTG 04/10/2021 04102021/BTG Danh sách đại biểu dự Hội nghị của Tỉnh ủy
248/KH-UBND 01/10/2021 248/KH-UBND Triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025
420/BC-MTTQ-BTT 01/10/2021 420/BC-MTTQ-BTT BÁO CÁO NHANH Tình hình an ninh trật tự, kết quả vận động, phân bổ, sử dụng nguồn lực xã hội ủng hộ phòng, chống Covid-19 (Từ ngày 01/5 đến ngày 30/9/2021)
2339/BVPTƯ 30/09/2021 2339/BVPTƯ vv tổ chức tập huấn quyết định số 1314/QĐ-BYT
158/UBND-SY 29/09/2021 158/UBND-SY Sao y Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Uỷ ban Dân tộc Phê duyệt các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
154/UBND-SL 27/09/2021 154/UBND-SL Sao y Quyết định phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022. 2. Đơn vị đề xuất: Phòng Nội chính - Pháp chế.
1945/QĐ-UBND 22/09/2021 1945/QĐ-UBND QĐ: Cử Đoàn cán bộ y tế của Sở Y tế tỉnh Hà Giang tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh
3698/UBND-VHXH 17/09/2021 3698/UBND-VHXH v/v Triển khai thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ
3650/UBND-VHXH 15/09/2021 3650/UBND-VHXH v/v Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19
17534 13/09/2021 17534 V/v thông báo thay đổi vị trí ra, vào mới Trụ sở Công an tỉnh
17594 13/09/2021 17594 Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược quốc gia đảm bảo TTATGT đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045