Hưởng ứng Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024


Ảnh nguồn Internet: Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu

Ảnh nguồn Internet: Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu

Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu

          Từ năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã phát động Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) nhằm nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, các ngành về đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao sức khoẻ cộng đồng, làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

          Trong những năm qua, mặc dù Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc cải thiện tỷ lệ tiếp cận nước và vệ sinh, nhưng vẫn còn nhiều thách thức. Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT năm 2021, chỉ có 51% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nước QCVN 01: 2009/BYT của Bộ Y tế và 75% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh. Trước thực tế đó, để giảm thiểu tác động của nguồn nước và vệ sinh không đảm bảo an toàn trong cộng đồng dân cư ở nông thôn, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn với mục tiêu đặt ra đến năm 2045: 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch và vệ sinh một cách an toàn, bền vững; 50% khu dân cư nông thôn có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt; 30% nước thải sinh hoạt được xử lý; 100% số hộ, trang trại chăn nuôi được xử lý chất thải chăn nuôi nhằm đảm bảo người dân nông thôn được quyền tiếp cận sử dụng dịch vụ cấp nước sạch công bằng, thuận lợi, đảm bảo vệ sinh hộ gia đình và khu vực công cộng, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 với chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu” nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về quản lý, sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Hưởng ứng Tuần lễ năm nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã triển khai các hoạt động như treo băng dôn; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát lấy mẫu nước tại các cơ sở cấp nước nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khoẻ và sinh hoạt trong phục vụ các nhu cầu thiết yếu hàng ngày, từ đó có ý thức bảo vệ và sử dụng nguồn nước sạch. Đồng thời, giáo dục ý thức nhằm thay đổi hành vi của cộng đồng về quản lý, sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ chung, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe.

Thuỳ Dung - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị