Ký kết phối hợp giữa Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, giai đoạn 2024-2025


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Y tế ký kết

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Y tế ký kết

Chiều ngày 3.5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị ký kết phối hợp giữa Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, giai đoạn 2024-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Nội dung ký kết giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Y tế gồm: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác khám chữa bệnh; y tế dự phòng nhất là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi, các nhiệm vụ, giải pháp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sơ trong tình hình mới; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị vệ tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tuyên truyền tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; phát hiện, xây dựng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến có cách làm hay, thiết thực, hiệu qủa trong công tác y tế dự phòng; công tác khám, chữa bệnh; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao chất lượng dân số đề nghị biểu dương, khen thưởng, nhân rộng; nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội, nhất là những dư luận trái chiều, dư luận về vấn đề “nóng”, “bức xúc” mới nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương, các cơ chế, chính sách có liên quan đến lĩnh vực y tế…

Việc triển khai chương trình nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác y tế. Qua đó, kịp thời giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội có liên quan đến lĩnh vực y tế, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tạo nguồn nhân lực đảm bảo, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển bền vững.

Sau khi thảo luận, thống nhất nội dung phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Y tế đã tiến hành ký kết Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2024 - 2025.

Thu Ngân - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị