Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình kiểm tra, giám sát công tác Dân số kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm tại huyện Vị Xuyên


Đ/c Nguyễn Công Khanh, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phát biểu tại buổi làm việc

Đ/c Nguyễn Công Khanh, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 17.6, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ) tỉnh đã tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác DSKHHGĐ tại huyện Vị Xuyên.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã làm việc tại Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Y tế Vị Xuyên, Trạm Y tế xã Linh Hồ với các nội dung: Công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác DS-KHHGĐ; kết quả thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch, hoạt động của công tác DS-KHHGĐ 5 tháng đầu năm 2024 (số liệu tính từ 01/01/2024 - 31/5/2024); công tác kiện toàn bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ DSKHHGĐ; việc kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ dân số cấp xã; công tác viên dân số thôn, bản, tổ dân phố; tình hình triển khai thực hiện các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số; công tác quản lý, bảo quản, sử dụng các phương tiện tránh thai; công tác thu thập thông tin báo cáo thống kê chuyên ngành, sổ hộ gia đình; công tác truyền thông giáo dục, quản lý, theo dõi tài liệu, phương tiện truyền thông; tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015…

 Qua kiểm tra thực tế cho thấy, Phòng Dân số - Truyền thông và GDSK và Trạm Y tế xã Linh Hồ đã thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ theo đúng kế hoạch, hướng dẫn. Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo CSSKND, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, triển khai hiệu quả công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn. Công tác quản lý sử dụng phương tiện tránh thai miễn phí thực hiện đúng hướng dẫn. Thực hiện tốt hoạt động thu thập, cập nhật thông tin chuyên ngành dân số vào sổ A0 và kho dữ liệu điện tử của huyện. Các chương trình và Đề án được duy trì hiệu quả: Chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tư vấn và chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh… đều đạt tương đối cao so với kế hoạch đề ra 83,2%.

Kết luận buổi kiểm tra, giám sát Đoàn công tác Chi cục DSKHHGD tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Dân số tại huyện Vị Xuyên.  Đồng thời yêu cầu Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế xã tiếp tục xây dựng kế hoạch tham mưu cho Ban Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động công tác dân số - KHGĐ trong 6 tháng cuối năm, triển khai nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2024.

Đặng Huyên - TTYT Vị Xuyên


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị