Sở Y tế kiểm tra công tác Y tế 6 tháng đầu năm tại Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Y dược cổ truyền


Đoàn kiểm tra của Sở Y tế kiểm tra tại Bệnh viện Phổi

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế kiểm tra tại Bệnh viện Phổi

Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-SYT ngày 31/5/2024 của Sở Y tế về việc kiểm tra công tác y tế 6 tháng đầu năm đối với các đơn vị y tế trực thuộc, ngày 14.6, Đoàn kiểm tra số 4 của Sở Y tế do đồng chí Đỗ Thị Mỹ, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn kiểm tra tại Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Y dược cổ truyền.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra về các nội dung: Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công; Công tác tài chính; Công tác khám chữa bệnh BHYT; Công tác hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, quản lý điều hành, tổ chức bộ máy; Thực hiện các quy định về công tác sử dụng và quản lý công chức, viên chức, công tác đào tạo, bồi dưỡng; Thực hiện các quy chế, quy tắc ứng xử, kế hoạch đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; Triển khai thực hiện cơ sở y tế Xanh - Sạch – Đẹp; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Cải cách hành chính, chuyển đổi số ngành Y tế, Đề án 06 của Chính phủ, ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm Y tế cơ sở, hồ sơ Sức khỏe điện tử; Công tác văn thư - lưu trữ; Công tác quản lý thuốc – Vật tư Y tế; Thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện; Việc thực hiện quy chế chuyên môn, hồ sơ bệnh án, công tác điều dưỡng, chăm sóc dinh dưỡng người bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn; Kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2024; Kế hoạch thực hiện luân phiên người hành nghề hỗ trợ tuyến xã theo Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg; Việc triển khai thực hiện mô hình bác sĩ gia đình, chuyển giao kỹ thuật, khám chữa bệnh từ xa; Xây dựng Kế hoạch năm 2024 và tiến độ triển khai thực hiện Đề án 544 theo Quyết định số 544-QĐ/UBND, ngày 07/4/2023 của UBND tỉnh; Kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị…

Qua kiểm tra, đánh giá, đồng chí Đỗ Thị Mỹ, Phó Giám đốc Sở Y tế đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nhấn mạnh trong thời gian tới bệnh viện cần: Thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực, các hoạt động cận lâm sàng; Cải thiện dịch vụ kỹ thuật, chuyển đổi số; Xây dựng cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp; Tiếp tục hỗ trợ cho các xã phụ trách thuộc đề án 544; Tăng cường kiểm tra, giám sát cải tiến nâng cao chất lượng bệnh viện; Đối với hoạt động Phòng chống Lao cần làm tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, khám sàng lọc tại cộng đồng.

Hồng Mai – Thùy Dung


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị