Tập huấn cập nhật Thông tư 31/2021/TT-BYT và thực hiện các mẫu giấy, phiếu áp dụng cho điều dưỡng tại Thông tư 32/2023/TT-BYT của Bộ Y tế


Đồng chí Đỗ Thị Mỹ - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn

Đồng chí Đỗ Thị Mỹ - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn

Từ ngày 12 - 13.6, Sở Y tế tổ chức tập huấn cập nhật Thông tư 31/2021/TT-BYT và thực hiện các mẫu giấy, phiếu áp dụng cho điều dưỡng tại Thông tư 32/2023/TT-BYT của Bộ Y tế. Dự và khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Đỗ Thị Mỹ - Phó Giám đốc Sở Y tế. Tham gia lớp tập huấn có 71 học viên là lãnh đạo phòng Điều dưỡng, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên Trưởng các khoa lâm sàng thuộc các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 2 ngày các học viên được triển khai nội dung cơ bản: Cập nhật Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện; hướng dẫn thực hiện các mẫu giấy, phiếu áp dụng cho điều dưỡng tại Thông tư 32/2023/TT-BYT và Công văn số 65 /KCB-QLCL&CĐT của Bộ Y tế; hướng dẫn lập kế hoạch chăm sóc người bệnh; xây dựng các nội dung can thiệp và mã hóa các can thiệp của điều dưỡng tại phiếu theo dõi và chăm sóc; thực hành xây dựng và mã hóa các nội dung can thiệp của điều dưỡng; thực hành sử dụng các mẫu giấy, phiếu áp dụng cho điều dưỡng tại Thông tư 32/2023/TT-BYT và Công văn số 65/KCB-QLCL&CĐT của Bộ Y tế.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn đồng chí Đỗ Thị Mỹ - Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Điều dưỡng đóng vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh và sự phát triển của các bệnh viện, vì vậy các học viên cần tập trung học tập, tiếp thu, cập nhật kịp thời nội dung Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết về một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh, và các văn bản của BYT hướng dẫn việc triển khai mẫu bệnh án, mẫu giấy, phiếu và tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm, thí điểm một số biểu mẫu mới. Góp phần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới sự hài lòng người bệnh.

Liên Hương - Hoàng Lan


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị