Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
TB110_SYT 22/06/2022 TB110_SYT Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế bằng công nghệ vi sóng...
172_BVBM 15/06/2022 172_BVBM Thư mời chào giá BVĐK BẮC MÊ
TB_62_BVPHCN 15/06/2022 TB_62_BVPHCN Thư mời chào giá BV PHCN
189/KH-BDH 14/06/2022 189/KH-BDH KẾ HOẠCH Truyền thông thay đổi hành vi Vệ sinh nông thôn tỉnh Hà Giang năm 2022
188/TB-BVMV 09/06/2022 188/TB-BVMV Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm trang thiết bị năm 2022 Của Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc
TB/SYT_4567 08/06/2022 TB/SYT_4567 Thông báo Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
21/QĐ-QLD 03/06/2022 21/QĐ-QLD QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 05 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành
50/TB-BV 03/06/2022 50/TB-BV Thông báo báo giá
4489/QLD-CL 01/06/2022 4489/QLD-CL DANH SÁCH CÁC THUỐC, CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT VI PHẠM VỀ CHẤT LƯỢNG THUỐC TỪ ĐỢT 24 ĐẾN ĐỢT 30 CỤC QUẢN LÝ DƯỢC THÔNG BÁO THU HỒI
BYT-QLD_DS_36 01/06/2022 BYT-QLD_DS_36 Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượngphải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu
95/BC-BV 10/05/2022 95/BC-BV BC bổ sung biến động người hành nghề tháng 5/2022
QĐ G1_20222023 15/04/2022 QĐ G1_20222023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (bổ sung) Gói thầu số 01: Gói thầu thuốc Generic
QĐ_TB_SYT_67 29/03/2022 QĐ_TB_SYT_67 Quyết định, thông báo SYT 29032022
TTK_SYT_29032022 29/03/2022 TTK_SYT_29032022 TTK gói thuốc 2022-2023
QĐ_SYT/TT123 18/03/2022 QĐ_SYT/TT123 KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế và hóa chất phục vụ cho các cơ sở y tế công lập năm 2022-2023 tỉnh Hà Giang (Đợt 1)
51/SYT 07/03/2022 51/SYT Về việc sửa đổi Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 04: Gói thầu Vật tư y tế tiêu hao
TB32/SYT 07/03/2022 TB32/SYT Về việc sửa đổi Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 04: Gói thầu Vật tư y tế tiêu hao - Thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế và hóa chất phục vụ cho các cơ sở y tế công lập năm 2022-2023 tỉnh Hà Giang (Đợt 2)
TB_SYT_002 04/03/2022 TB_SYT_002 V/v thương thảo hợp đồng các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế và hóa chất phục vụ cho các cơ sở y tế công lập năm 2022-2023 tỉnh Hà Giang
TB001_SYT_2022 16/02/2022 TB001_SYT_2022 Thông báo đơn vị mua thuốc của SYT Hà Giang
37/BC-BV 10/02/2022 37/BC-BV Báo cáo biến động người hành nghề Tháng 01/2022