Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
01KSBT 18/06/2023 01KSBT Về việc báo giá TTKSBT
157/KSBT 15/06/2023 157/KSBT V/v Đề nghị cung cấp báo giá cân, thước đo
128/BV-YHCT 12/06/2023 128/BV-YHCT Về việc đề nghị cung cấp báo giá
413/QĐ-QLD 12/06/2023 413/QĐ-QLD Về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam
45/TB-BVDK Tinh 07/06/2023 45/TB-BVDK Tinh Thông báo công khai thông tin về nhu cầu thực hiện, sửa chữa gói thầu MRI
34/TB-BVDV 22/05/2023 34/TB-BVDV Công khai nhu cầu mua sắm 2023
01/BVP 18/05/2023 01/BVP Thư mời báo giá BVP
121/KSBT 17/05/2023 121/KSBT Thư mời báo xét nghiệm!
244/BM 24/11/2022 244/BM Thư mời chào giá
1652/TB-SKHDT 20/11/2022 1652/TB-SKHDT Công khai tiếp nhận PAKN
BG_YHCT 15/11/2022 BG_YHCT THƯ MỜI BÁO GIÁ BVYDCT
TM/CCDS 07/11/2022 TM/CCDS THƯ MỜI Cung cấp báo giá mua thuốc tiêm tránh thai
Số 105/BVMAT 27/10/2022 Số 105/BVMAT Thông báo chào giá
TB_BVPHCN_146_2410 26/10/2022 TB_BVPHCN_146_2410 Cung cấp báo giá BVPHCN
Số: 37/TB-BVYM 26/10/2022 Số: 37/TB-BVYM Thư mời chào giá
Cung cấp báo giá BVĐK ĐỒNG VĂN 26/10/2022 Cung cấp báo giá BVĐK ĐỒNG VĂN TB_BVDV_214_2510
TB-SYT-2610 26/10/2022 TB-SYT-2610 Thông báo vệ sinh BVĐKT
TB_TTYTT 26/10/2022 TB_TTYTT Cung cấp báo giá TTYTTP
THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy 17/10/2022 THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá bóng phát tia X cho máy CT 2 dãy BVYÊN MINH
21/BVBM 10/10/2022 21/BVBM V/v Mời chào giá các mặt hàng TTBYT