Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
6040/QLD-CL 10/07/2022 6040/QLD-CL Về việc công bố thuốc giả CEFUROXIM 50mg
327/BV-KD 08/07/2022 327/BV-KD V/v đề nghị báo giá các vật tư, hóa chất phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư y tế, hóa chất bổ sung năm 2022-2023
5710/QLD-CL 08/07/2022 5710/QLD-CL THÔNG BÁO VỀ VIỆC LƯU HÀNH THUỐC GIẢ
292/TB-BV 05/07/2022 292/TB-BV THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm khí Oxy y tế năm 2022 Của Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ
374/QĐ-QLD 05/07/2022 374/QĐ-QLD Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
306/TTMS-NVD 04/07/2022 306/TTMS-NVD V/v thay đổi thông tin trúng thầu BDG Tienam theo hình thức ĐPG
1829/QĐ-BYT 04/07/2022 1829/QĐ-BYT V/v sửa đổi thông tin trong Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo các Quyết định công bố của Bộ Y tế
370/QĐ-QLD 04/07/2022 370/QĐ-QLD Về việc sửa đổi thông tin tại danh mục thuốc biệt dược gốc – Đợt 1 năm 2022
70/BVDD 30/06/2022 70/BVDD Mời quan tâm chào giá TTBYT
TB03/TB-BV 30/06/2022 TB03/TB-BV THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm khí Oxy y tế năm 2022 Của Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì
12/BVBM 30/06/2022 12/BVBM Thông báo công khai thông tin về nhu cầu mua sắm Oxy y tế năm 2022 của BVĐK Bắc Mê
30/DS-BVQB 29/06/2022 30/DS-BVQB Danh sách cán bộ tham gia điều trị lao BVĐK QUANG BÌNH
49/CV-BV 29/06/2022 49/CV-BV Danh sách các bác sĩ tham gia khám bệnh, chữa bệnh lao tại BVĐK HOÀNG SU PHÌ
1323456/BVQB 29/06/2022 1323456/BVQB Danh sách Khám, chữa bệnh Lao - BVĐK huyện Quản Bạ
36/BVDKKVBQ 29/06/2022 36/BVDKKVBQ Danh sách tham gia khám bệnh, chữa bệnh lao BVĐKKV BẮC QUANG
190/TB-BV 27/06/2022 190/TB-BV THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm khí Oxy y tế năm 2022 Của Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc
323/QĐ-QLD 27/06/2022 323/QĐ-QLD Về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
25/TB-BV 25/06/2022 25/TB-BV THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2022 Của Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần
50/CV-BVHSP 25/06/2022 50/CV-BVHSP Chào giá TBYT
27/TB-BV 24/06/2022 27/TB-BV THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua VTYT, sinh phẩm năm 2022 Của Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần