Văn bản chung của Bộ

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
611/CT-BYT 03/07/2018 611/CT-BYT V/v đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ
3929/QĐ-BYT 03/07/2018 3929/QĐ-BYT V/v Ban hành kế hoạch hành động của Bộ Y tế triển khai kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030
3503/BYT-TCCB 25/06/2018 3503/BYT-TCCB V/v thực hiện thông tư 32/2015/TT-BYT
3491/QĐ-BYT 11/06/2018 3491/QĐ-BYT V/v kiện toàn tổ trực đường dây nóng Bộ Y tế
1619/BYT-TCCB 04/04/2018 1619/BYT-TCCB V/v kiện toàn hệ thống y tế ở địa phương theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
250/KH-BYT 23/03/2018 250/KH-BYT V/v triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2018
1932/QĐ-BYT 23/03/2018 1932/QĐ-BYT V/v ban hành kế hoạch bổ sung việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế năm 2018
6110/QĐ-BYT 23/03/2018 6110/QĐ-BYT V/v ban hành hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn
1371/BYT-TCCB 19/03/2018 1371/BYT-TCCB V/v Thông báo kết quả kỳ thi và đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
1619/QĐ-BYT 06/03/2018 1619/QĐ-BYT V/v ban hành kế hoạch của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 137/Nq-CP
1457/QĐ-BYT 04/03/2018 1457/QĐ-BYT V/v tặng bằng khen
366/BHXH-CNTT 12/02/2018 366/BHXH-CNTT V/v bổ sung hàm tra cứu trên hệ thống thông tin giám định BHYT
1149/QĐ-BYT 06/02/2018 1149/QĐ-BYT V/v Phê duyệt đề án luân chuyển công chức, viên chức đối với các đơn vị trong ngành y tế
1785/QĐ-KTNN 22/01/2018 1785/QĐ-KTNN V/v Ban hành kế hoạch kiểm toán năm 2018
86/QĐ-BYT 16/01/2018 86/QĐ-BYT V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý môi trường y tế thuộc Bộ Y tế
6062/QĐ-BYT 10/01/2018 6062/QĐ-BYT V/v ban hành tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân
11/CNTT-CSHT 10/01/2018 11/CNTT-CSHT V/v lộ tài khoản và mật khẩu từ các mạng xã hội
5842/QĐ-BYT 02/01/2018 5842/QĐ-BYT V/v phê duyệt và công bố báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế năm 2017
1379/CV-BYT 20/12/2017 1379/CV-BYT V/v Chương trình hành động Triển khai thực hiện Đề án Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2018 – 2020)
629/CNTT-CSHT 18/12/2017 629/CNTT-CSHT V/v phát hiện ngăn chặn mã độc đào tiền ảo bất hợp pháp