Văn bản chung của Bộ

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
2598/QĐ-BYT 16/07/2019 2598/QĐ-BYT V/v ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng II
588/QĐ-TTg 03/07/2019 588/QĐ-TTg V/v phê duyệt đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số
2596/QĐ-BYT 01/07/2019 2596/QĐ-BYT V/v Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật Y hạng III
2595/QĐ-BYT 28/06/2019 2595/QĐ-BYT V/v Ban hành chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật Y Hạng II
2597/QĐ-BYT 28/06/2019 2597/QĐ-BYT V/v ban hành chương trình bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật Y hạng IV
2642/QĐ-BYT 25/06/2019 2642/QĐ-BYT V/v Phê duyệt chuẩn năng lực nghiề nghiệp cơ bản của Cử nhân Y tế công cộng
2520/QĐ-BYT 25/06/2019 2520/QĐ-BYT V/v ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng
2925/BYT-TT-KT 29/05/2019 2925/BYT-TT-KT V/v giải đáp thắc mắc về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu TTND,TTUT
06/CT-BYT 14/05/2019 06/CT-BYT V/v Tăng cường vận động thể lực trong ngành Y tế
1357/QĐ-BYT 25/04/2019 1357/QĐ-BYT V/v công bố danh mục hướng dẫn của Bộ Y tế về hoạt động tiêm chủng hết hiệu lực toàn bộ
1689/BYT-K2ĐT 02/04/2019 1689/BYT-K2ĐT V/v chấn chỉnh công tác đào tạo, đào tạo liên tục
7672/QĐ-BYT 08/03/2019 7672/QĐ-BYT V/v cập nhật kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế
16/BYT-TB-CT 09/01/2019 16/BYT-TB-CT V/v triển khai nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ
7757/QĐ-BYT 09/01/2019 7757/QĐ-BYT V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế
3238/TB-LĐTBXH 28/12/2018 3238/TB-LĐTBXH V/v nghỉ lễ tết năm 2019 đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động
4285/QĐ-BYT 05/10/2018 4285/QĐ-BYT V/v Ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ
1092/QĐ-TTg 24/09/2018 1092/QĐ-TTg V/v phê duyệt chương trình sức khỏe Việt Nam
4933/QĐ-BYT 20/09/2018 4933/QĐ-BYT V/v ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hạng III
5408/QĐ-BYT 11/09/2018 5408/QĐ-BYT V/v tặng bằng khen
4617/QĐ-BYT 31/07/2018 4617/QĐ-BYT V/v tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân