Văn bản chung của Bộ

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
5524/QĐ-BYT 13/12/2017 5524/QĐ-BYT V/v tặng bằng khen của Bộ Y tế
5468/QĐ-BYT 11/12/2017 5468/QĐ-BYT V/v quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của vụ hợp tác quốc tế thuộc Bộ Y tế
1262/MT-LĐ 24/11/2017 1262/MT-LĐ V/v công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ
1665/QĐ-TTg 22/11/2017 1665/QĐ-TTg V/v phê duyệt đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025
1228/TB-BYT 20/11/2017 1228/TB-BYT V/v thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại hội nghị trực tuyến giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện tin học hóa
5126/QĐ-BYT 14/11/2017 5126/QĐ-BYT V/v ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị định số 111/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
6252/BYT-VPB1 03/11/2017 6252/BYT-VPB1 V/v Tham dự hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 9 về sức khỏe, quyền sinh sản và tình dục