Trung tâm Y tế huyện Quang Bình tổ chức tổng kết công tác y tế năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.


Sáng ngày 2.1, Trung tâm Y tế huyện Quang Bình tổ chức tổng kết công tác y tế năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc và viên chức Trung tâm Y tế; cán bộ Trạm Y tế các xã, thị trấn.

Đồng chí Hoàng Văn Luân, Giám đốc Trung tâm Y tế phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Hoàng Văn Luân, Giám đốc Trung tâm Y tế phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2023; báo cáo tổng kết phong trào thi đua; quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024; tình hình thực hiện quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; kết quả hoạt động thanh tra nhân dân; tình hình thu chi ngân sách năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Trong năm 2023 tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Quang Bình được kiểm soát, không có dịch bệnh xảy ra. Tổng số lượt khám chữa bệnh tại các Trạm Y tế  25.376 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho 100 lượt, tổng số lần xét nghiệm là 153 lượt, số lần siêu âm là 137 lần, đồng thời thực hiện tốt công tác chỉ đạo ở 14 trạm y tế cơ sở, tích cực củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở. Công tác tiêm chủng mở rộng thường xuyên được duy trì và đạt hiệu quả. Hoạt động thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Triển khai thực hiện mô hình Bác sĩ gia đình với sự đầu tư các trang thiết bị từ nguồn ngân sách của UBND huyện. Thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã mới theo quyết định 1300/QĐ-BYT của Bộ Y tế giai đoạn đến năm 2030. Thực hiện tốt Đề án 544 tại xã Tiên Yên. đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của nhân dân trong việc tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phát biểu nhằm thực hiện mọi hoạt động của đơn vị đạt các chỉ tiêu được giao và đưa ra phương hướng mục tiêu năm 2024. Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế; đầu tư trang thiết bị cho các Trạm Y tế xã, thị trấn thu hút bệnh nhân điều trị tại cơ sở; sắp xếp vị trí việc làm phù hợp với ngành học được đào tạo; chuẩn bị nhân lực thực hiện đề án 544 tại xã Tân Trịnh, Xuân Giang năm 2024; thực hiện đầy đủ các nội dung dự án thuộc 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia và các hoạt động y tế trọng tâm khác tại 5 xã vùng III; tích cực thực hiện kế hoạch luân phiên hành nghề theo Đề án 1816; tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ; tiếp tục tăng cường thực hiện tốt công tác xã hội hoá về y tế trên các lĩnh vực, duy trì kết quả Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế, phối hợp với các cấp các ngành tổ chức lồng ghép các hoạt động thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế tuyến xã với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./

Giáp Dung TTYT Quang Bình


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị