Hội nghị cán bộ công chức Sở Y tế năm 2024


Ngày 27.12, Sở Y tế tổ chức hội nghị cán bộ công chức nhằm đánh giá tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Lãnh đạo Sở Y tế và Công đoàn ký kết giao ước thi đua năm 2024

Lãnh đạo Sở Y tế và Công đoàn ký kết giao ước thi đua năm 2024

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023 Sở Y tế đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác y tế; lãnh chỉ đạo các đơn vị y tế thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các đơn vị y tế tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh, triển khai nhiều kỹ thuật mới đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân; thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; triển khai thí điểm đề án nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Trạm Y tế xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2023 – 2025;  tham mưu chỉ đạo triển khai kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, KCB BHYT và luân phiên có thời hạn đối với bác sĩ về hỗ trợ các Trạm y tế xã; triển khai thực hiện tốt đề án bác sĩ gia đình; An toàn vệ sinh thực phẩm; các chương trình mục tiêu Y tế ... Tăng cường công tác quản lý, giám sát chất lượng thuốc trên địa bàn; Đảm bảo cung ứng kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư, sinh phẩm tiêu hao phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh.  

Hội nghị đã thông qua báo cáo hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và triển khai phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân 2024; báo cáo công tác tài chính; báo cáo công tác công đoàn 2023. Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân và tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế phối hợp giữa chính quyền và tổ chức công đoàn năm 2024.

Tại hội nghị lãnh đạo Sở Y tế và Công đoàn đã ký kết giao ước thi đua năm 2024  với chủ đề “ Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong Công đoàn, đoàn viên về các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước, của tỉnh trong năm 2024; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do tỉnh phát động…

Liên Hương- Hoàng Lan


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị