Bắc Quang tập huấn nâng cao năng lực quản lý dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi


Trung tâm Y tế Bắc Quang tập huấn nâng cao năng lực quản lý dân số cho đội ngũ cộng tác viên dân số ở cơ sở

Trung tâm Y tế Bắc Quang tập huấn nâng cao năng lực quản lý dân số cho đội ngũ cộng tác viên dân số ở cơ sở

Trong 3 ngày từ 10 - 12.4, Trung tâm Y tế Bắc Quang tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho 250 học viên là cán bộ dân số xã, thị trấn, cộng tác viên dân số thôn bản, tổ dân phố thuộc 22 xã trên địa bàn huyện.

Buổi tập huấn các học viên được cung cấp thông tin về những nhiệm vụ, tiêu chuẩn, nghiệp vụ cơ bản cần có của cộng tác viên dân số; triển khai một số nội dung trọng tâm thực hiện trong năm 2024; cập nhật kiến thức về nâng cao chất lượng dân số; thực hành kỹ năng truyền thông, vận động tại cộng đồng; hướng dẫn quản lý sổ ghi chép ban đầu và cách cập nhật phiếu thu tin về biến động dân số, quản lý cấp phát phương tiện tránh thai của cộng tác viên dân số.                                                                                                                                       

Qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cộng tác viên dân số để thực hiện hiệu quả các chương trình về dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại địa phương, từ đó từng bước góp phần nâng cao chất lượng dân số tại cơ sở.

Ma Thị Bể - Trung tâm Y tế Bắc Quang


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị