Hội nghị phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ về Luật Khám bệnh, chữa bệnh


Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Giang

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Giang

Chiều ngày 9.4, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến phổ biến  Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ Trưởng Bộ Y tế; tham dự còn có đại diện Cục Y tế - Bộ Công an; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Cục Quân Y – Bộ Quốc phòng; các vụ, cục và bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế. Dự tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Đỗ Thị Mỹ, Phó Giám đốc Sở Y tế cùng đại diện các phòng chức năng trực thuộc Sở Y tế; bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế Thành phố; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Tại Hội nghị, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã giới thiệu về một số nội dung cơ bản trong Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, tập trung vào 6  nội dung chính bao gồm: cơ sở hướng dẫn thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh; cấp giấy phép hành nghề và đăng kí hành nghề; cấp phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các hình thức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; kiểm tra đánh giá năng lực để cấp giấy phép hành nghề và Hội đồng Y khoa Quốc gia, cụ thể như sau:

Đối với việc thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thì nội dung, chương trình thực hành do cơ sở hướng dẫn thực hành tự xây dựng và tự chịu trách nhiệm theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP và phạm vi hành nghề theo quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT. Theo đó, thực hành trong khám bệnh, chữa bệnh đã có thay đổi, trong đó rút ngắn thời gian thực hành đối với bác sĩ từ 18 tháng xuống còn 12 tháng, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y rút ngắn thời gian thực hành từ 9-12 tháng xuống còn 6-9 tháng, quy định cụ thể nội dung thực hành.

Đối với việc cấp giấy phép hành nghề và đăng kí hành nghề. Điều kiện, trường hợp, hồ sơ, thủ tục cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy phép hành nghề đối với người hành nghề trong giai đoạn chuyển tiếp thực hiện theo quy định từ Điều 126 đến Điều 136 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. Nghị định quy định cụ thể điều kiện để cấp mới giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyển tiếp, cấp lại giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyển tiếp, gia hạn giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyển tiếp, điều chỉnh giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyển tiếp, điều kiện về văn bằng, chứng chỉ đào tạo, thực hành trong giai đoạn chuyển tiếp.

Với quy định về nguyên tắc đăng kí hành nghề thì người hành nghề được đăng ký hành nghề tại nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng không được trùng thời gian khám bệnh, chữa bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Người hành nghề được đăng ký làm việc tại một hoặc nhiều vị trí chuyên môn trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng phải bảo đảm chất lượng công việc tại các vị trí được phân công: khám bệnh, chữa bệnh theo giấy phép hành nghề; phụ trách một bộ phận chuyên môn; chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Người hành nghề được khám bệnh, chữa bệnh mà không phải đăng ký hành nghề trong các trường hợp: hoạt động cấp cứu ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ cấp cứu viên ngoại viện; được cơ quan, người có thẩm quyền huy động, điều động tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp; khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt; khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình chuyển giao kỹ thuật chuyên môn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác trong thời gian ngắn hạn; trường hợp khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Việc cấp giấy phép hoạt động và các hình thức tổ chức Nghị định 96/NĐ-CP quy định có thêm 1 số hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác biệt so với trước đây. Cùng với đó là một số quy định mới trong việc cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Nghị định cũng đưa ra những quy định về đánh giá tiêu chuẩn chất lượng cơ bản của cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Hàng năm, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tự thực hiện đánh giá chất lượng theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và gửi kết quả tự đánh giá về cơ quan quản lý nhà nước. Kết quả đánh giá chất lượng phải được niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về y tế có thẩm quyền và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Căn cứ kết quả tự đánh giá do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự công bố, cơ quan quản lý nhà nước lựa chọn ngẫu nhiên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để thực hiện việc đánh giá lại theo nguyên tắc quản lý rủi ro.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, tư nhân được chia thành 03 cấp chuyên môn kỹ thuật:

- Cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, điều trị ngoại trú, chăm sóc sức khỏe ban đầu; quản lý bệnh tật, phục hồi chức năng tại cộng đồng;

- Cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú tổng quát; đào tạo thực hành tổng quát, tổ chức cập nhật kiến thức y khoa liên tục cho người hành nghề;

- Cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú chuyên sâu; đào tạo thực hành chuyên sâu; nghiên cứu, đào tạo liên tục chuyên sâu; chuyển giao kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh.

Nghị định cũng đưa ra quy định về kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó phải kiểm tra, đánh giá năng lực cấp phép hành nghề đối với bác sĩ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng. Không kiểm tra đánh giá năng lực cấp phép hành nghề đối với lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền. Nội dung kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của các chức danh bác sĩ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng thực hiện dựa trên chuẩn năng lực nghề nghiệp tương ứng với từng chức danh và bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Hội đồng Y khoa Quốc gia là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ thành lập, có chức năng đánh giá độc lập năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; có con dấu và trụ sở riêng. Thực hiện nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các tổ chức xã hội - nghề nghiệp về khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; ban hành bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; chủ trì tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, khiếu nại hoặc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Hội đồng Y khoa Quốc gia xây dựng quy chế kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; xây dựng tiêu chí của cơ sở là địa điểm tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt. Dự kiến từ năm 2027 sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra đánh giá trên toàn quốc./.

Nghị định 96/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh gồm 9 chương, 149 điều, 7 phụ lục. Việc xây dựng Nghị định nhằm thể chế hóa Luật Khám bệnh, chữa bệnh với các chủ trương chính của Đảng và Nhà nước như: Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân theo hướng công bằng, chất lượng, phát triển dịch vụ y tế bảo đảm hiệu quả, hội nhập quốc tế; tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỉ cương, kỉ luật của công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh.

Thuỳ Dung - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị