Văn bản y tế dự phòng

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
05/CT-BYT 15/03/2019 05/CT-BYT V/v Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh sởi
03/CT-BYT 22/01/2019 03/CT-BYT V/v Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế năm 2019
773/AIDS-ĐT 17/01/2019 773/AIDS-ĐT V/v hướng dẫn triển khai can thiệp duy trì điều trị HIV bằng thuốc ARV
1113/AIDS-ĐT 25/12/2018 1113/AIDS-ĐT V/v hướng dẫn tạm thời sử dụng thuốc ARV điều trị cho trẻ em
6437/QĐ-BYT 29/10/2018 6437/QĐ-BYT V/v Ban hành hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng
6250/QĐ-BYT 18/10/2018 6250/QĐ-BYT V/v Ban hành hướng dẫn bổ sung Quyết định 5418/QĐ-BYT về việc hướng dẫn điều trị HIV/AIDS tạm thời sử dụng thuốc ARV cho trẻ
6070/QĐ-BYT 16/10/2018 6070/QĐ-BYT V/v ban hành hướng dẫn bố trí không gian và các phòng chức năng cho trạm Y tế mô hình điểm
2268/QĐ-BYT 12/04/2018 2268/QĐ-BYT V/v Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế
45/MT-LĐ 03/04/2018 45/MT-LĐ V/v Công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc MTLĐ
77/TB-BYT 24/01/2018 77/TB-BYT V/v Thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại hội nghị Trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân
142/QĐ-BYT 15/01/2018 142/QĐ-BYT V/v ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018
5871/QĐ-BYT 12/01/2018 5871/QĐ-BYT V/v phê duyệt kế hoạch chăm sóc sức khỏe người lao động phòng chống bệnh nghề nghiệp đến năm 2020
5877/QĐ-BYT 03/01/2018 5877/QĐ-BYT V/v phê duyệt hướng dẫn triển khai dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại các cơ sở y tế