Công văn

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
138/CNTT-TTUD 28/03/2018 138/CNTT-TTUD V/v giới thiệu phần mềm tra cứu danh mục bệnh theo ICD10
397/SYT-NVY 22/03/2018 397/SYT-NVY V/v triển khai công tác dinh dưỡng trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh
394/SYT-NVY 22/03/2018 394/SYT-NVY V/v Tăng cường phòng chống bệnh sốt xuất huyết
334/SYT-NVD 21/03/2018 334/SYT-NVD V/v điều chỉnh thông tin trong kết quả thầu năm 2017-2019
379/SYT-NVD 19/03/2018 379/SYT-NVD V/v Cung ứng thuốc Cosmegen Lyovac
378/SYT-NVD 19/03/2018 378/SYT-NVD V/v Triển khai thực hiện thông tư 55/2017/TT-BYT
327/SYT-TTr 09/03/2018 327/SYT-TTr V/v Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hàng vi phạm trong sản xuất kinh doanh mặt hàng cồn y tế
332/SYT-NVY 09/03/2018 332/SYT-NVY V/v đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 và đề xuất nhiệm vụ năm 2019
293/SYT-TTr 05/03/2018 293/SYT-TTr V/v Triển khai phổ biến tuyên truyền hiệp định thương mại biên giới Việt - Trung
269/SYT-NVD 23/02/2018 269/SYT-NVD V/v đảm bảo thuốc phục vụ nhu cầu điều trị
222/SYT-TTr 07/02/2018 222/SYT-TTr V/v Triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
166/SYT-NVY 01/02/2018 166/SYT-NVY V/v Bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
02/HD-SVHTTDL 31/01/2018 02/HD-SVHTTDL V/v Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên điạ bàn tỉnh Hà Giang.
112/SYT-QLHN&BHYT 22/01/2018 112/SYT-QLHN&BHYT V/v cung cấp dịch vụ kỹ thuật trong chẩn đoánvà theo dõi điều trị HIV qua Bảo hiểm Y tế
64/SYT-NVD 15/01/2018 64/SYT-NVD V/v bảo đảm cung ứng và quản lý thuốc trong dịp tết nguyên đán 2018
52/SYT-NVY 10/01/2018 52/SYT-NVY V/v Chỉ đạo triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018
30/SYT-TTr 09/01/2018 30/SYT-TTr V/v triển khai phổ biến văn bản QPPL mới ban hành
1838/SYT-KHTC 04/01/2018 1838/SYT-KHTC V/v triển khai thực hiện quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Hà Giang
quyết định 4210 25/12/2017 quyết định 4210 Tài liệu tập huấn 4210
1789/SYT-NVD 21/12/2017 1789/SYT-NVD V/v Triển khai quản lý giá thuốc tại cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh