Công văn

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
1814/SYT-NVY 08/11/2018 1814/SYT-NVY V/v hướng dẫn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát HLNB
1833/SYT-NVD 05/11/2018 1833/SYT-NVD V/v triển khai thực hiện thông tư 19/2018/TT-BYT về việc ban hành danh mục thuốc thiết yếu
1551/SYT-TTr 18/09/2018 1551/SYT-TTr V/v hưởng ứng cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật
1546/SYT-NVY 12/09/2018 1546/SYT-NVY V/v Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét công nhận đề tài sáng kiến
1522/SYT-TTr 07/09/2018 1522/SYT-TTr V/v Triển khai phổ biến một số văn bản mới ban hành
Tài liệu tập huấn CNTT 23/08/2018 Tài liệu tập huấn CNTT V/v Tài liệu hội nghị tập huấn CNTT kết nối cơ sở cung ứng thuốc
368/STTTT-CNTT 20/07/2018 368/STTTT-CNTT V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng chính sách đặc thù hỗ trợ ccvc chuyên trách CNTT năm 2019
Tài liệu tập huấn 14/07/2018 Tài liệu tập huấn Tài liệu tập huấn thông tư 15
130/KSBT-PCBTN 10/07/2018 130/KSBT-PCBTN V/v triển khai tiêm Vắc xin VNNB đợt 2/2018
1122/SYT-NVY 28/06/2018 1122/SYT-NVY V/v tổ chức hoạt động KCB về mắt tại BVĐKKV Hoàng Su Phì
1120/SYT-QLHN&BHYT 28/06/2018 1120/SYT-QLHN&BHYT V/v Tuyên truyền về chính sách pháp luật BHYT
1060/SYT-KHTC 19/06/2018 1060/SYT-KHTC V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo dự thảo kế hoạch thu gom vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại
991/SYT-VP 11/06/2018 991/SYT-VP V/v tổ chức hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm 2018
950/SYT-VP 06/06/2018 950/SYT-VP V/v Triển khai thông tư về xếp ngạch, bậc lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính
628/BHXH-GĐBHYT 24/05/2018 628/BHXH-GĐBHYT V/v Thanh toán chi phí VTYT chưa được tính chi phí vào giá DVKT
733/SYT-NVY 22/05/2018 733/SYT-NVY V/v Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại
729/SYT-TTr 22/05/2018 729/SYT-TTr V/v Tằng cường công tác kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả trong lĩnh vực y tế
270/SNV-CCVC 17/04/2018 270/SNV-CCVC V/v phối hợp thông báo triệu tập học viên lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
422/SYT-TTr 17/04/2018 422/SYT-TTr V/v triển khai phổ biến văn bản QPPL mới ban hành
524/SYT-NVY 11/04/2018 524/SYT-NVY V/v Phòng khám đa khoa Trường trung cấp Y tế đủ điều kiện tổ chức thực hiện khám sức khỏe lái xe