Truyền thông Giáo dục sức khỏe


Quản Bạ tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng truyền thông  về chăm sóc sức khỏe sinh sản Vị thành niên

Quản Bạ tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản Vị thành niên (22.03.2024 09:39)
Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì tổ chức truyền thông Hưởng ứng   “Ngày Thế giới phòng chống lao 24/3” tại chợ phiên các xã

Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì tổ chức truyền thông Hưởng ứng “Ngày Thế giới phòng chống lao 24/3” tại chợ phiên các xã (20.03.2024 16:47)


Quản Bạ kiểm tra an toàn thực phẩm mùa lễ hội

Quản Bạ kiểm tra an toàn thực phẩm mùa lễ hội (18.03.2024 20:59)


Trạm Y tế xã Giàng Chu Phìn nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào tại địa phương

Trạm Y tế xã Giàng Chu Phìn nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào tại địa phương (08.03.2024 08:33)


Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị