PHỐI HỢP TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ NHẬP CẢNH AN TOÀN SAU ĐẠI DỊCH COVID-19 DO IOM TÀI TRỢ


Trong 02 ngày, 31.10.2022 và 01.11.2022. Trung tâm Y tế huyện Yên Minh đã phố hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang tổ chức triển khai lớp tập huấn về Phòng chống dịch Covid-19 và nhập cảnh an toàn sau đại dịch Covid-19 do IOM. Dự án “Nâng cao năng lực y tế công cộng trong việc mở cửa trở lại thông hành quốc tế an toàn” do Tổ chức Di cư Quốc tế IOM-Cơ quan Di cư Liên hợp quốc tài trợ tập huấn cho cán bộ tuyến đầu làm việc tại các cửa khẩu, xã biên giới bao gồm: Cán bộ chiến sỹ Bộ ch

Nội dung tập huấn gồm: Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống dịch COVID-19; Thực hành sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống dịch COVID-19; Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 và các hoạt động phòng chống dịch của Việt Nam trong tình hình mới; Kiểm dịch y tế biên giới và hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam; Các văn bản liên quan đến kiểm dịch y tế tại cửa khẩu; Kiểm dịch y tế đối với người và phương tiện vận tải và vai trò của các đơn vị tại cửa khẩu trong đáp ứng với dịch bệnh truyền nhiễm trong đó có COVID-19; Quy trình báo cáo các sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế (IHR 2005); Hướng dẫn đánh giá sự kiện y tế công cộng khẩn cấp tại cửa khẩu, ứng dụng kết quả xác định cấp độ dịch COVID-19 tại Việt Nam vào công tác phòng chống dịch COVID-19 cho cư dân biên giới.

Qua lớp tập huấn trên đã giúp củng cố và trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng trong việc đáp ứng phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đảm bảo an toàn trong việc sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới cho các đối tượng tuyến đầu phòng chống dịch.

Ngọc Bích


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị