Hội thảo nâng cao năng lực trong công tác kiểm tra, giám sát nước và xây dựng quy chuẩn địa phương năm 2023


Ngày 18.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức hội thảo nâng cao năng lực trong công tác kiểm tra, giám sát nước và xây dựng quy chuẩn địa phương năm 2023

Đ/c Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật khai mạc hội thảo

Đ/c Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khai mạc hội thảo

Ngày 18.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức hội thảo nâng cao năng lực trong công tác kiểm tra, giám sát nước và xây dựng quy chuẩn địa phương năm 2023 cho lãnh đạo và cán bộ thuộc Công ty cổ phần cấp thoát nước Hà Giang, Trung tâm dịch vụ cấp thoát nước và môi trường các huyện, cán bộ thuộc Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã được giảng viên hướng dẫn về nâng cao năng lực trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; chia sẻ các khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt…

Cũng tại hội thảo, đại diện một số đơn vị địa phương đã tham luận về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đồng thời, có những kiến nghị, đề xuất trong quá trình thực hiện Thông tư số 41/TT-BYT, ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế và giám sát nước các đơn vị cấp nước có quy mô từ 500 hộ gia đình trở xuống, nước hồ treo và hộ gia đình.Qua hội thảo, giúp nâng cao năng lực trong công tác kiểm tra, giám sát nước và xây dựng quy chuẩn địa phương cho viên chức tuyến huyện, thành phố.

Thu Ngân


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị