Tập huấn hướng dẫn các hoạt động chăm sóc sức khoẻ học sinh cho nhân viên Y tế trường học tại các trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2023


Từ 21 - 22.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức tập huấn hướng dẫn các hoạt động chăm sóc sức khoẻ học sinh cho nhân viên Y tế trường học thuộc các huyện: Vị Xuyên, Bắc Quang và Quang Bình.

Giảng viên truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn

Giảng viên truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn

Trong thời gian 02 ngày, học viên được giảng viên của khoa Khoa Sức khoẻ môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp hướng dẫn thực hiện các nội dung Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác Y tế trường học, Thông tư số 33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 quy định về công tác Y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; vai trò và vị trí công tác chăm sóc sức khoẻ trường học; cong vẹo cột sống không cấu trúc; giáo dục sức khoẻ trong trường học; các kỹ năng truyền thông giáo dục sức khoẻ; phòng chống các bệnh dịch trong trường học; vệ sinh trường học…

Qua lớp tập huấn, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn trong công tác chăm sóc sức khoẻ học sinh, sơ cấp cứu một số bệnh thông thường và cách phòng các bệnh, tật học đường, đặc biệt là phòng chống các bệnh truyền nhiễm trong trường học.

          Trong thời gian từ 23-30.8, đơn vị tiếp tục tập huấn cho nhân viên Y tế trường học của các huyện, thành phố còn lại.

Thu Ngân


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị