Hội nghị giao ban công tác Khám chữa bệnh BHYT 7 tháng đầu năm giữa Sở Y tế và BHXH


Ngày 16.8, Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm Xã Hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Khám chữa bệnh BHYT 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2023. Dự Hội nghị có: Đ/c Nguyễn Văn Giao, Q.Giám đốc Sở Y tế; đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc BHXH tỉnh; Ban Giám đốc; Lãnh đạo các phòng của Sở Y tế, chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược và công nghệ thông tin; các Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB)

Đ/c Nguyễn Văn Giao, Q.Giám đốc Sở Y tế; đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Giao, Q.Giám đốc Sở Y tế; đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị đã Triển khai các Quyết định số 1321/QĐ-UBND và 1322/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế; Kết quả thực hiện công tác KCB BHYT năm 2022 số chi sau khi cơ quan BHXH đã thẩm định; tình hình thực hiện dự toán chi KCB BHYT trong 07 tháng đầu năm, dự báo tình hình sử dụng dự toán chi KCB BHYT cả năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, năm 2022, dự toán chi KCB BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 582/QĐ-TTg là 728.835 triệu đồng. Tổng chi phí KCB BHYT phát sinh trong năm đã được BHXH tỉnh thẩm định là 677.176 triệu đồng (chiểm 92,9% so với dự toán giao), so với năm 2021 chi phí tăng 4,9% = 31.507 triệu đồng.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, BHXH tỉnh đã ký hợp đồng KCB BHYT với 23 cơ sở y tế trong đó 19 CSYT công lập, 03 CSYT ngoài công lập. Tăng 01 cơ sở so với năm 2022. Số lượt KCB BHYT là 520.932 lượt tăng 22,2% so với cùng kỳ 7 tháng đầu năm 2022; Số chi phí KCB BHYT là 435.238 triệu đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2022; So với dự toán được giao tại QĐ 877/QĐ-TTg, số chi KCB BHYT trên địa bàn tỉnh 7 tháng đầu năm 2023 chiếm 60,7%; tỉ lệ người bệnh vào điều trị nội trú là 20,3%, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 7 tháng đầu năm 2023 cơ quan BHXH tỉnh đã cấp tạm ứng kinh phí KCB BHYT theo số chi phí cơ sở KCB đề nghị thanh toán là 435.230 triệu đồng, bằng 80% chi phí KCB BHYT, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận và giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai BHYT và thanh toán chi phí KCB BHYT; triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 05 tháng cuối năm 2023, với trọng tâm: BHXH tỉnh thường xuyên, chủ động phối hợp với Sở Y tế tham mưu đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo điều hành thực hiện dự toán đảm bảo việc quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ KCB BHYT; hàng tháng BHXH tỉnh chủ động phân tích, đánh giá chi phí phát sinh tại các cơ sở KCB, đề xuất các giải pháp trong chỉ đạo điều hành thực hiện dự toán BHXH do Chính phủ giao; tiếp tục đánh giá, phân tích chỉ rõ các cơ sở KCB BHYT có tình trạng gia tăng chi phí bất thường, sử dụng dịch vụ y tế không hợp lý, gây lãng phí, không đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, thông báo đề nghị các cơ sở KCB có các giải pháp chấn chỉnh kịp thời; Tiếp tục phối hợp với sở Y tế trong công tác thanh tra – kiểm tra liên ngành, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những tồn tại hạn chế trong thanh toán BHYT…

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc BHXH tỉnh cũng mong muốn: Sau khi giao dự toán các đơn vị phải cân đối, sử dụng cho hiệu quả; lãnh đạo các cơ sở KCB cần tăng cường quán triệt, nhắc nhở toàn bộ cán bộ viên chức chấp hành nghiêm túc KCB BHYT, ngăn chặn kịp thời tình trạng cấp khống giấy ra viện, kê đơn cấp khống giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH để thanh toán trục lợi quỹ BHXH và thanh toán các chế độ của bảo hiểm thương mại khác…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Giao, Q.Giám đốc Sở Y tế đã cảm ơn BHXH tỉnh đã luôn đồng hành cùng ngành Y tế và tiếp tục phối hợp với ngành Y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tốt nhất, đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các đơn vị cần trao đổi, ra soát thống nhất các danh mục theo quy định của Bộ Y tế; bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp; phối hợp xử lí các thông tin chưa trùng khớp khắc phục những tồn tại trong quá trình triển khai BHYT và thanh toán KCB BHYT; Để chuẩn bị sát nhập Trung tâm Y tế và Trung tâm Dân số, đồng chí yêu cầu 2 Trung tâm cần kiểm kê tài sản theo đúng quy định, đồng thời tham mưu cho UBND huyện ra quyết định chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trên địa bàn phối hợp triển khai…

Hồng Mai – Thùy Dung


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị