QUANG BÌNH TẬP HUẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM CHO NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN BẢN


Trong 4 ngày từ 8 - 11.8, Trung tâm Y tế huyện Quang Bình đã tổ chức 4 lớp tập huấn về phòng chống bệnh không lây nhiễm cho 130 học viên là Nhân viên Y tế thôn bản của 15 xã, thị trấn (các lớp tập huấn được tổ chức theo các cụm xã).

Giảng viên Trung tâm Y tế huyện chia sẻ kiến thức tại lớp tập huấn

Giảng viên Trung tâm Y tế huyện chia sẻ kiến thức tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn Học viên đã được Giảng viên của Trung tâm Y tế huyện truyền đạt một số kiến thức cơ bản: Nhiệm vụ của y tế thôn bản trong dự phòng, phát hiện, quản lý bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường; hướng dẫn Nhân viên Y tế thôn bản thực hiện việc truyền thông giáo dục sức khoẻ về phòng bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường; cachphát hiện sớm bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường; được hướng dẫn thực hành về cách đo huyết áp cách quản lý người bệnh bị tăng huyết áp, đái tháo đường tại cộng đồng.

Qua lớp tập huấn Học viên đã được củng cố và nâng cao được kiến thức về phòng chống bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng./.

Giáp Dung


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị