Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương và thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn


Sáng 09.5.2022, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Giang triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương và thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Toàn thể lãnh đạo, đảng viên Chi cục ATVSTP tham gia học tập làm theo tư tưởng,
 đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Toàn thể lãnh đạo, đảng viên Chi cục ATVSTP tham gia học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

       Tại hội nghị, toàn thể đảng viên Chi cục được đồng chí Ngọc Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm triển khai các nội dung chuyên đề: Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2022: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương và thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

       Đồng chí đã nhấn mạnh trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu phải nêu gương, trước hết về đạo đức cho tất cả cán bộ, đảng viên. Bởi “Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống”“Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Người xác định, nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên phải được thể hiện trên cả ba mối quan hệ: Đối với mình, đối với người và đối với việc. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn tiến hành tốt các nội dung nêu gương, thì cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện “nói đi đôi với làm” và phải biết lấy người tốt, việc tốt để tuyên truyền cho sự nêu gương. Để có thể nêu gương trước quần chúng, cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện tốt lời nói đi đôi với việc làm và phải biết tuyên truyền rộng rãi gương người tốt, việc tốt trong nhân dân. Nói đi đôi với làm là yêu cầu bắt buộc, là nguyên tắc cao nhất của phong cách nêu gương, là thước đo, tấm gương phản chiếu tư cách của người cán bộ, đảng viên. Thường xuyên nêu gương của cấp trên đối với cấp dưới, của thế hệ trước đối với thế hệ sau.

       Đối với tỉnh Hà Giang, sự kiện Bác Hồ lên thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc là một sự kiện đặc biệt và đi vào lịch sử là mốc thời gian trọng đại của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc. Hình ảnh của Bác Hồ cùng 8 lời căn dặn đã trở thành kim chỉ nam thôi thúc tinh thần người Hà Giang vượt qua mọi khó khăn vươn lên trong công cuộc phát triển. Kết quả ấy được hình thành trên nền tảng tinh thần đoàn kết, thống nhất, không cam chịu đói nghèo của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc và xuyên suốt là 8 lời căn dặn vô cùng giản dị nhưng có giá trị trường tồn vĩnh cửu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tám lời dạy của Bác sẽ tiếp tục là động lực, kim chỉ nam góp phần cổ vũ, động viên Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong giai đoạn tiếp theo./.

Bích Hạnh


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị