Chuyển đổi số - yếu tố làm nên những thay đổi trong công tác KCB tại Hà Giang


[VOV2] - Ứng dụng chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, quản lý khám chữa bệnh, đầu tư cho thiết bị y tế và đặc biệt là khám bệnh từ xa…đã và đang từng bước tạo ra những thay đổi vượt bậc trong chăm sóc sức khỏe người dân tại tỉnh Hà Giang

Mai Hương VOV


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị