Cải cách hành chính - chuyển đổi số

Ngành Y tế đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Ngành Y tế đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (20.10.2022 09:04)


Nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (19.10.2022 09:09)


Chuyển đổi số - yếu tố làm nên những thay đổi trong công tác KCB tại Hà Giang

Chuyển đổi số - yếu tố làm nên những thay đổi trong công tác KCB tại Hà Giang (16.08.2022 09:04)


Sở Y tế phối hợp tổ chức khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản  cho cán bộ công chức, viên chức ngành y tế

Sở Y tế phối hợp tổ chức khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản cho cán bộ công chức, viên chức ngành y tế (15.08.2022 09:07)


HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH Y TẾ

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH Y TẾ (03.08.2022 09:05)


Bắc Quang tập huấn lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân theo mô hình phòng khám bác sỹ gia đình

Bắc Quang tập huấn lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân theo mô hình phòng khám bác sỹ gia đình (24.06.2022 09:04)NGÀNH Y TẾ HÀ GIANG ĐIỂM SÁNG TRONG TIẾP CẬN CHUYỂN ĐỔI SỐ

NGÀNH Y TẾ HÀ GIANG ĐIỂM SÁNG TRONG TIẾP CẬN CHUYỂN ĐỔI SỐ (11.11.2021 09:05)


TTHC Sở Y tế

TTHC Sở Y tế (04.04.2021 13:43)
XÃ TẢ VÁN HUYỆN QUẢN BẠ PHẤN ĐẤU ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ NĂM 2018

XÃ TẢ VÁN HUYỆN QUẢN BẠ PHẤN ĐẤU ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ NĂM 2018 (27.09.2018 17:26)

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị