Đẩy mạnh truyền thông về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình


UBND xã Giàng Chu Phìn tổ chức tuyên truyền về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại thôn Ha Đề

UBND xã Giàng Chu Phìn tổ chức tuyên truyền về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại thôn Ha Đề

      Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhờ thực hiện tốt công tác truyền thông cùng với xây dựng mạng lưới cộng tác viên giàu nhiệt huyết, công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ)  trên địa bàn huyện Mèo Vạc thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của người dân về chính sách dân số được nâng lên.

       Xác định công tác DS-KHHGĐ là một trong những nội dung quan trọng, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị - xã hội, thời gian qua,  Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: tổ chức nói chuyện chuyên đề, truyền thông nhóm nhỏ, cấp phát tờ rơi, tranh ảnh, triển khai thực hiện chiến dịch “Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình đến vùng có mức sinh cao”.  Ngoài ra, tăng cường rà soát, theo dõi, nắm chắc số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, số người sinh con thứ 3 và có nguy cơ sinh con thứ 3 trở lên để có biện pháp truyền thông, tư vấn, vận động thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

      Theo ông Dương Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Mèo Vạc: Để giúp người dân ý thức hơn trong việc sinh đẻ có kế hoạch, đội ngũ cộng tác viên dân số thường xuyên “Đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên tuyền vận động các gia đình thực hiện Pháp lệnh Dân số, phổ biến các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhân thức cho người dân về công tác dân số, các tổ chức đoàn thể trong huyện cũng quan tâm xây dựng các mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế  gắn với việc thực hiện công tác dân số, bảo vệ sức khỏe phụ nữ. Các câu lạc bộ “Phụ nữ không sinh con thứ ba”, “Mô hình nâng cao chất lượng dân số”, ...  phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các chính sách về dân số kế hoạch hóa gia đình. Lũy kế từ đầu năm các địa phương đã tổ chức tư vấn tại nhà được 18 cuộc với 355 người nghe; tổ chức nói chuyện chuyên đề được 199 cuộc/15.554 người nghe; cấp phát 1.200 tờ rơi liên quan đến công tác KHHGĐ...

      Việc chủ động tuyên truyền rộng rãi các chủ trương và biện pháp KHHGĐ nhằm làm cho mọi người, trước hết là những người trong độ tuổi sinh đẻ hiểu rõ sự cần thiết và lợi ích của KHHGĐ, thực hiện gia đình ít con từ đó tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về DS-KHHGĐ, khắc phục được sự tăng nhanh dân số, chất lượng dân số từng bước được nâng cao.

      Đạt được những kết quả đó là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và có sự đóng góp không nhỏ của công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, trong đó có chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Hy vọng, với những biện pháp đề ra, cùng với sự nhiệt tình, năng động của đội ngũ làm công tác dân số cơ sở, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện Mèo Vạc năm 2022 sẽ đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển ổn định.

Minh Đức


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị