Danh sách người hoàn thành chương trình đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược


DANH SÁCH NGƯỜI HOÀN THÀNH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN  THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC
( Theo Quyết đinh số:  235/QĐ-TCYT ngày 26 tháng 12 năm 2019 của trường trung cấp y tế Hà Giang )
STT Họ và tên  Ngày tháng năm sinh Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Trình độ
 chuyên môn 
1 Nguyễn Ngọc Anh 08/9/1994 Thôn Bắc Ngàn, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  Thôn Bắc Ngàn, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  DSTH
2 Nguyễn Thị Vân Anh 13/4/1994 Tổ 5, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  Tổ 6, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  DSTH
3 Nguyễn Vân Anh 17/02/1989 Tổ 6, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 6, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSTH
4 Trần Thị Anh 24/02/1989 Tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
5 Hoàng Quốc Bảo 11/6/1978 Tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSCKI
6 Mã Thị Bích 23/8/1994 Xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSCĐ
7 Trần Thị Bích 26/10/1993 Tổ 5, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  Tổ 5, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  DSCĐ
8 Nguyễn Hồng Canh 17/8/1967 Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSTH
9 Viên Thế Công 17/12/1958 Tổ 2, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Tổ 2, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSĐH
10 Hoàng Quốc Cứ 17/01/1971 Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Tổ 9, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
11 Hoàng Thị Chung 24/4/1966 Tổ 13, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 13, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
12 Lưu Đức Doanh 09/01/1988 Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSĐH
13 Viên Thế Du 09/8/1985 Tổ 13, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 13, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
14 Tăng Thị Dung 01/01/1987 Tổ 7, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  Tổ 7, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  DSTH
15 Nguyễn Đức Dũng 01/12/1970 Tổ 15, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  Tổ 15, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  DSĐH
16 Nông Thị Duyên 03/02/1988 Tổ 17, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 17, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
17 Xuân Thị Duyến 15/10/1990 Xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Thôn Lùng Càng, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
18 Nguyễn Văn Dự 07/6/1989 Thôn Nà Cọ, xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Thôn Nà Cọ, xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
19 Mám Thị Đại 10/02/1993 Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  Thôn Tát Hạ, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  DSTH
20 Nguyễn Tiến Đạt 27/5/1990 Thôn Thống Nhất, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Thôn Sang Phùng, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSTH
21 PhạmVăn Đăng 24/4/1984  Xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  Thôn Tát Hạ, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  DSTH
22 Mai Hồng Điêm 16/9/1979  Tổ 3, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  Tổ 6, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
23 Hoàng Hồng Điệp 28/11/1968 Tổ 18, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 18, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
24 Hoàng Thị Điệp 27/7/1985 Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
25 Nguyễn Thị Được 26/12/1992 xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSTH
26 Trịnh Thị Gấm 16/3/1971 Tổ 6, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 6, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
27 Phạm Thị Gấm 23/9/1990 Tổ 13, thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Tổ 1, Cầu Mè, Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
28 Lương Thị Giang 20/01/1984 Thôn Hồng Tiến, Xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Thôn Hồng Tiến, Xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
29 Nông Thị 01/8/1995 Tổ 1, thị trấn Yên Phú, Bắc Mê, tỉnh Hà Giang Tổ 1, thị trấn Yên Phú, Bắc Mê, tỉnh Hà Giang DSCĐ
30 Nguyễn Thị 05/11/1966 Tổ 8 phường Trần phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 8 phường Trần phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
31 Lục Thị Ngọc 08/6/1985 Tổ 3, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 3, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
32 Hà Ngọc 11/02/1987 Tổ 19, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 19, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
33 Phạm Thị 15/6/1986 Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Thôn Châng, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang  DSTH
34 Nguyễn Thái 23/7/1991 Thôn Bản Loan, xã Yên Định, huyện Bắc Mê.  tỉnh Hà Giang  Thôn Bản Loan, xã Yên Định, huyện Bắc Mê.  tỉnh Hà Giang  DSCĐ
35 Phan Thị Mỹ Hạnh 06/11/1992 Thôn Làng Cúng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Thôn Làng Cúng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
36 Nguyễn Thị Hạnh 13/12/1995 Tổ 17, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 17, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
37 Hoàng Thị Thu Hạnh 23/8/1977 Tổ 3, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang Tổ 3, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang DSĐH
38 Hoàng Thị Lời Hạnh 26/12/1971 Tổ 15, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 15, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
39 Nguyễn Thị Hảo 14/12/1965 Tổ 15, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  Tổ 15, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  DSTH
40 Triệu Thị Hằng 01/7/1991 Tổ 5, Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 5, Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
41 Lý Thị Hằng 05/7/1990 Xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
42 Lâm Thu Hằng 09/6/1972 Tổ 4, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 4, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
43 Cam Thị Hằng 20/12/1986 Tổ 17, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 17, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
44 Nguyễn Thị Hằng 17/11/1990 Tổ 5, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
45 Vũ Văn Hậu 14/9/1994 Thị trấn Vĩnh Tuy, Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Tổ 9, thị trấn Vi Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  DSTH
46 Nguyễn Thị Hịch 26/11/1957 Tổ 2, thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Tổ 2, thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSĐH
47 Nguyễn Thị Hiền 29/3/1984 Tổ 7, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 7, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSĐH
48 Nguyễn Thị Thu Hiền 30/6/1982 Tổ 16, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 16, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
49 Tạ Thị Hiếu 29/7/1980 Xã Đạo Đức, huyện Vị xuyên, tỉnh Hà Giang Xã Đạo Đức, huyện Vị xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
50 Phạm Phương Hoa 28/4/1991 Tổ 1, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 1, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
51 Nguyễn Thị Thúy Hòa 11/01/1970 Tổ 18, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 18, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSCKI
52 Nguyễn Thị Hóa 10/5/1974 Xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên , tỉnh Hà Giang  Km 11, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên , tỉnh Hà Giang  DSCĐ
53 Nguyễn Văn Hội 12/8/1987 Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Phường Minh Khai, thành phố Hà Giang,tỉnh Hà Giang DSĐH
54 Cam Thị Ánh Hồng 03/01/1984 Tổ 8, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 8, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
55 Nguyễn Thị Hồng 14/10/1981 Tổ 16, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
56 Lục Thị Huệ 07/5/1987 Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang DSĐH
57 Chu Quốc Huy 08/9/1961 Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  Xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên , tỉnh Hà Giang  DSĐH
58 Nguyễn Thị Thúy Huyền 03/5/1986 Tổ 11, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 11, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
59 Hoàng Thị Huyền 24/3/1973 Tổ 4, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 4, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSTH
60 Mai Lệ Huyền 31/10/1980 Tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSĐH 
61 Phạm Mai Hương 03/10/1992 Tổ 11, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 11, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
62 Phạm Thu Hương 06/01/1988 Tổ 9, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  Tổ 9, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  DSTH
63 Nguyễn Thị Mai Hương 10/8/1982 Tổ 9, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  Tổ 9, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  DSTH
64 Vương Thu Hương 14/11/1975 Thôn Làng Khén, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Thôn Làng Khén, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
65 Đỗ Thị Hường 01/12/1986 Tổ 1, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 1, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSĐH
66 Lục Văn Kiều 20/01/1991 Thôn Nà Thuông, xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Thôn Nà Thuông, xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
67 Hoàng Mùi Khé 05/6/1988 Xã Yên Cường, Bắc Mê, tỉnh Hà Giang Xã Yên Cường, huyện Bắc Mê.  tỉnh Hà Giang  DSTH
68 Nguyễn Thị Lan 24/7/1988 Thôn Nà Sài, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê,  tỉnh Hà Giang Thôn Nà Sài, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê,  tỉnh Hà Giang DSTH
69 Lục Văn Lâm 08/01/1991 Xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Thôn Nà Sát, Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
70 Nguyễn Thành Lân 23/7/1952 Tổ 7, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  Tổ 7, phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
71 Nguyễn Thị Liên 08/5/1990 Tổ 1, thôn Cầu Mè, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 1, thôn Cầu Mè, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSCĐ
72 Nguyễn Phương Liễu 29/02/1992 Tổ 2, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang Tổ 2, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang DSTH
73 Hoàng Thị Thùy Linh 04/10/1992 Xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Thôn Nặm Thín, xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSCĐ
74 Tạ Thị Thùy Linh 20/8/1993 Tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSTH
75 Lã Thị Linh 06/12/1982 Thôn Pắc Mìa, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang Thôn Pắc Mìa, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang DSTH
76 Chấu Xuân Lỉnh 27/12/1965 Trung tâm xã Ngọc Minh,  huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Trung tâm xã Ngọc Minh,  huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
77 Nông Thành Long 21/11/1959 Tổ 5, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 5, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
78 Đàm Thị Mai 27/7/1967 Tổ 19, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  Tổ 19, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  DSCKI
79 Nguyễn Thị Mi 23/10/1989 Thôn Thống Nhất Xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Tổ 2, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSTH
80 Vương Tuyết Minh 28/11/1988 Thôn Phai, xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  Thôn Phai, xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  DSTH
81 Dịch Cao Minh 17/9/1977 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang P Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSTH
82 Nguyễn Thị Môn 20/8/1987 Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSTH
83 Phan Thị Nga 03/3/1971  Tổ 9, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  Tổ 9, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSCKI
84 Nông Thị Nga 06/6/1988 Tổ 7, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 7, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSTH
85 Vũ Thúy Nga 07/11/1990 Tổ 9, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Số nhà 41, Tổ 9, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
86 Nông Thanh Nga 08/8/1975 Tổ 21, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang Tổ 21, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang DSTH
87 Cao Thúy Nga 25/6/1996 Thôn Thống Nhất, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Thôn Sang Phùng, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSCĐ
88 Nguyễn Tiến Nghĩa 03/11/1986 Thôn Bảo An, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Thôn Bảo An, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSTH
89 Nguyễn Thị Nghiêm 10/10/1978 Tổ 3, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang Tổ 3, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang DSTH
90 Vùi Văn Nguyên 22/7/1988 Thôn Thống Nhất, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Thôn Thống Nhất, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSTH
91 Kim Bích Nguyệt 20/10/1990 Tổ 17, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 17, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
92 Mai Thị Nhung 10/10/1963 Tổ 11,  phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 11,  phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
93 Lô Thị Hồng Nhung 23/11/1986 Tổ 14, phường Trần Phú, thành phố  Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 14, phường Trần Phú, thành phố  Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSTH
94 Đỗ Thị Nhung 30/11/1993 Việt Vinh, Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Tổ 17, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSCĐ
95 Nguyễn Thị Như 20/02/1993 Tổ 11, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 11, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSCĐ
96 Vũ Thị Oanh 04/5/1993 Tổ 2, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Tổ 2, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSCĐ
97 Trương Thị Phương 15/6/1989 Xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
98 Phan Thị Phương 18/11/1989 Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  Thôn Tát Hạ, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  DSTH
99 Nguyễn Thị Lan Phương 21/12/1982 Tổ 12 thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên  Tổ 12 thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên  DSTH
100 Đỗ Thị Mai Phương 28/4/1970 Hợphường Thành, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Hợp Thành, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
101 Lê Tiến 20/02/1986 Tổ 13, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 13, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
102 Hoàng Thị Sinh 27/6/1948 Tổ 13, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 13, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
103 Nguyễn Thị Sơm 24/8/1963 Thôn Mịch A, Xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Thôn Mịch A, Xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
104 Đinh Hồng Sơn 01/02/1951 Tổ 10, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang P Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội DSĐH
105 Triệu Thị Sơn 17/10/1962  Tổ 13, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  Tổ 13, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
106 Đinh Đại Sơn 28/4/1970 Tổ 13, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang SN 9A, Tô Vĩnh Diện, Tổ 13, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh  Hà Giang  DSĐH
107 Trần Quang Sơn 30/7/1969 Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội Khu 2, thôn Pắc Mìa, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang DSTH
108 Nguyễn Hữu Súy 18/01/1959 Xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
109 Hoàng  Ngọc Sương 1959 Tổ 21, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 21, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
110 Nguyễn Thi Sửu 27/10/1973 Xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
111 Nguyễn Thị Tâm 21/10/1974 Tổ 7, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  Tổ 7, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  DSTH
112 Vũ Thị Hạnh Tâm 13/7/1990 SN 87, ngõ 119, đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội DSĐH
113 Mám Thị Tiên 13/6/1989 Thôn Mường Trung, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  Thôn Mường Trung, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  DSCĐ
114 Phùng Văn Tiến 26/4/1981 Thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
115 Nông Bình Tuân 01/5/1983 Tổ 14, phường Nguyễn Trãi, thành phố  Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 14, phường Nguyễn Trãi, thành phố  Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSTH
116 Phan Văn Tuấn 24/5/1987 Tổ 16, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 16, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
117 Nguyễn Thị Tuyên 01/01/1991 Tổ 1, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 17 thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
118 Nguyễn Thế Tuyến 27/3/1956 Xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
119 Mã Ánh Tuyết 24/02/1974 Thôn Nà Nưa II, xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang Thôn Nà Nưa II, xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang DSTH
120 Nguyễn Văn Thái 04/4/1978 Tát Hạ, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  Tát Hạ, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  DSCĐ
121 Dương Thị Phương Thanh 23/02/1979 Tổ 17, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 17, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
122 Thào Thị Thanh 27/6/1990 145, Nguyễn Thái Học, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang 145, Nguyễn Thái Học, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang DSĐH
123 Vi Đại Thành 23/12/1990 Tổ 9, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 9, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSĐH
124 Nguyễn Tiến Thành 27/9/1973 Thôn Bắc Sum, Xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Thôn Bắc Sum, Xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
125 Mai Thu Thảo 01/12/1988 Xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 2, thôn Vạt, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
126 Nguyễn Thị Thảo 14/11/1982 Thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang  Thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang  DSTH
127 Lê Đức Thắng 14/4/1960 Tổ 9, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 9, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
128 Nguyễn Ngọc Thắng 21/3/1975 Tổ 2, thôn Việt Thành, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 2, thôn Việt Thành, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
129 Hoàng Thị Thiện 17/7/1990 Tổ 18, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 18, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
130 Nguyễn Thị Thiết 07/5/1989 thôn Chung, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Đội 2, thôn Chung, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
131 Nguyễn Thị Thoại 07/6/1960  Tổ 18, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  Tổ 18, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
132 Lý  Thị Thơ 20/01/1987 Xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  Thôn Tát Kà, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  DSTH
133 Đào Thị Thơm 02/7/1982 SN 361B, Tổ 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang SN 361B, Tổ 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSTH
134 Nguyễn Thị Thơm 10/12/1987 Xã Kim Thạch, huyện Vị xuyên, tỉnh Hà Giang Xã Kim Thạch, huyện Vị xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
135 Nguyễn Thị Thu 09/4/1962 Tổ 8, thị trấn Vị xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 8, thị trấn Vị xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
136 Lê Thị Thu 14/7/1983 Tổ 2, Vinh Quang, Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Tổ 2, Vinh Quang, Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang DSTH
137 Phan Thị Thu 23/7/1984 Tổ 10, thị trấn Việt Lâm , huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 2,thôn Vạt, xã Việt Lâm , huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
138 Phạm Diệu Thủy 10/7/1993 Tổ 13, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  Tổ 13, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  DSTH
139 Nguyễn Thị Thu Thủy 22/9/1962 Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  Tổ 6, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  DSĐH
140 Nguyễn Thị Phương Thúy 14/121988 Tổ 1, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 1, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
141 Hậu Thanh Thức 06/5/1991 Thôn Pắc Pà, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  Thôn Ngọc Trì, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang DSTH
142 Nguyễn Chí Thường 10/10/1958 Tổ 05, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang Tổ 05, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang DSĐH
143 Lê Thu Trang 08/10/1985 Tổ 7, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  Tổ 7, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  DSCKI
144 Trần Thị Thùy Trang 14/5/1993 Thôn Tân Long, Vĩnh Tuy, tỉnh Hà Giang Tổ 10, thị trấn Vi Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  DSTH
145 Nguyễn Trọng Trân 02/11/1988 Tổ 3 thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang  Tổ 3 thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang  DSTH
146 Nông Thị Thúy Vân 14/10/1987 Tổ 6, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 13, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSCĐ
147 Ngô Thị Vân 24/01/1988 Thôn Chang, xã Trung Thành , huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Thôn Chang, xã Trung Thành , huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
148 Nguyễn Thị Vân 28/7/1991 Thôn Châng, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 1, Thôn Châng, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSTH
149 Lục Kim Viền 20/11/1987 Xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Xã Quyế Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSTH
150 Phạm Quốc Việt 28/7/1986 Tổ 13, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 13, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
151 Nguyễn Quốc Việt 18/12/1963 Tổ 20, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 20, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
152 Bùi Thị Xuân 04/5/1991 Thôn An Tiến, xã Hùng An, Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thôn An Tiến, xã Hùng An, Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
153 Lã Thị Xuân 05/9/1979 Thôn Nà Sài, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê,  tỉnh Hà Giang Thôn Nà Sài, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê,  tỉnh Hà Giang DSTH
154 Đỗ Thị Xuân 16/03/1972  Tổ 15, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  Tổ 15, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSTH
155 Mai Thị Oanh Xuyến 08/5/1981 Tổ 6, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  Tổ 6, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  DSTH
156 Trần Hải Yến 01/01/1983 Phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 6, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSTH
157 Ngô Thị Hoàng Yến 23/3/1968 Tổ 11, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 11, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
158 Trương Thị Ngà 10/10/1990 Tổ 12, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 12, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSTH
159 Đinh Thị Sắc 28/01/1988 Tổ 16, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 16, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSTH
160 Lăng Thị Hải 12/4/1965 Tổ 3, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 3, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSTH
161 Hoàng Hữu Hải 07/11/1991 Tổ 14, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 14, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSTH
162 Sái Hữu Tuyên 20/9/1976 Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang DSĐH
163 Lý Ngọc Thu 10/11/1981 Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang DSTH
164 Nguyễn Thái Bạch 21/8/1959 Phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
165 Nguyễn Dược Nam 22/5/1977 Tổ 3, Phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Tổ 3, Phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
166 Lương Thị Thúy Vinh 22/01/1972 Phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
167 Lưu Văn Dùng 15/9/1958 Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSĐH
168 Nguyễn Quốc Huy 03/01/1991 Tổ 10, thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Tổ 10, thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSCĐ
169 Nguyễn Tuấn Thành 27/8/1992 Phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSCĐ
170 Nguyễn Thị Hoài Anh 18/11/1988 Thôn Tân Tiến, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thôn Tân Tiến, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
171 Chu Thị Lan Anh 28/8/1990 Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội Thôn 7, Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội DSTH
172 Hứa Văn Bảo 09/9/1987 Thôn Nặm O, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Thôn Nặm O, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
173 Hoàng Văn Biết 09/02/1970 Xã Đồng Yên, huyện bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thôn Bưa, xã Đồng Yên, huyện bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
174 Nguyễn Thị Bình 05/7/1986 Tổ 3, thị trấnVinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Tổ 3, thị trấnVinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang DSĐH
175 Nguyễn Thị Cơi 17/6/1992 Thuận Hòa, Vị Xuyên, Hà Giang Thôn Trung Tâm , xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
176 Triệu Thị Cúc 18/11/1989 Thôn Minh Khai, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  Thôn Minh Khai, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSCĐ
177 Phạm Tiến Cự 05/3/1973 Thôn Tân An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thôn Tân An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
178 Nguyễn Mạnh Cường 30/4/1980 Tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
179 Nguyễn Thị Chanh 02/02/1992 Xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Tổ 1, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang,  tỉnh Hà Giang DSTH
180 Hoàng Thị Chúa 03/5/1991 Thôn Khản Nhờ, xã Nà Khương, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Thôn Khản Nhờ, xã Nà Khương, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
181 Lục Xuân Chuyên 25/12/1988 Tổ 9, TT Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 9, TT Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
182 Lèng Văn Chứng 02/9/1982 Thôn Nà Đát, xã Tân Nam, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Thôn Nà Đát, xã Tân Nam, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
183 Hoàng Xuân Dim 07/8/1989 Xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Thôn Trung, xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giàn DSĐH
184 Mã Thị Doanh 20/5/1989 Xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Tổ 11, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSTH
185 Ngô Thị Thùy Dung 07/10/1987 Đội 2, thôn Kem, xã Đồng Yên, huyện bắc Quang, tỉnh Hà Giang  Đội 2, thôn Kem, xã Đồng Yên, huyện bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSTH
186 Nguyễn Thị Dung 18/11/1988 Xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang DSTH
187 Tống Thị Linh Dung 14/7/1987 Xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSCĐ
188 Trần Thị Dung 05/10/1980 Tổ 1, thị trấn Việt Quang,  huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  Tổ 1, thị trấn Việt Quang,  huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSTH
189 Nguyễn Tuấn Dũng 05/12/1978 Tổ 5, TT Yên Bình, huyên Quang Bình, tỉnh Hà Giang  Tổ 5, TT Yên Bình, huyên Quang Bình, tỉnh Hà Giang  DSTH 
190 Ngô Thị Duyên 09/02/1984 Xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thôn Tân Mỹ, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
191 Lưu Đình Đề 21/4/1966  Tổ 1, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSĐH 
192 Vũ Tiến Độ 12/10/1960 Xã Đồn Yên, huyện Bắc Quang, tinhe Hà Giàn Thôn Phố Cáo, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
193 Bế Sơn Đông 31/7/1980 Thôn 1, Lê Hồng Phong, xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Thôn 1, Lê Hồng Phong, xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang DSTH
194 Lương Văn Đông 12/8/1971 Bắc Quang, Hà Giang Tổ 1, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
195 Nông Văn Đời 23/4/1978 Trục đường 279, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Trục đường 279, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
196 Nguyễn Văn Đức 31/7/1989 Vị Xuyên, Hà Giang Tổ 02, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSTH 
197 Nguyễn Văn Đựng 10/4/1990 xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang   xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSTH
198 Vũ Thị Hà Giang 20/10/1995 Thôn Tân Mỹ, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  Thôn Tân Mỹ, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSTH
199 Đỗ Mạnh 10/10/1979 Thôn Vĩnh Tâm xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thôn Vĩnh Tâm xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
200 Bùi Thị Thu Hằng 04/10/1968 Tổ 1, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Tổ 1, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang DSTH
201 Vũ Thị Thu Hằng 13/10/1986 Tổ 4, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Tổ 4, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
202 Vương Thị Hằng 26/7/1988 Xã Tân Trinh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Xã Tân Trinh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
203 Bùi Thị Thu Hiền 29/10/1973 Thôn Phố mới, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Thôn Phố mới, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSĐH
204 Hoàng  Thị Hiền 28/12/1994 Xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà giang Xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà giang DSTH
205 Hoàng Thu Hiền 30/8/1990 Xã Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Thôn Tân Tiến, xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang  DSTH
206 Lê Thị Hiền 02/6/1993 Tổ 14, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  Tổ 14, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSCĐ
207 Cam Thị Hiển 12/6/1985 Xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Thôn Trung, xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
208 Lò Quốc Hiển 24/8/1984 Xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Thôn Hạ, xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
209 Nguyễn Thị Hoa 26/01/1980 Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang DSTH
210 Phạm Thị Hòa 31/7/1982 Xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
211 Nông Văn Hoành 17/01/1990 Xã Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Xã Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang DSĐH
212 Hoàng Thị Bích Hồng 03/4/1987 Thôn An Tiến, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thôn An Tiến, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
213 Trần Thị Hồng 28/7/1980 Thôn Trung, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang  Thôn Trung, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang  DSTH. 
214 Dương Thị Hợi 20/9/1985 Thôn Hồng Thái, xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thôn Hồng Thái, xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
215 Nguyễn Thị Hơn 08/12/1988 Thôn Vĩnh Tâm, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thôn Vĩnh Tâm, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
216 Đào Thị Huế 28/8/1990 Thôn Trung Tâm, xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang  tỉnh Hà Giang  Thôn Trung Tâm, xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang  tỉnh Hà Giang  DSCĐ
217 Hoàng Thị Huế 22/08/1992 Xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Thôn Phố cáo, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSCĐ
218 Đỗ Thị Huệ 14//5/1983 Tổ 3, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Tổ 3, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
219 Đồng Thị Huệ 15/02/1981 Tổ 1, Thôn Phố Cáo, xã Đỗng Văn, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Tổ 1, Thôn Phố Cáo, xã Đỗng Văn, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
220 Hoàng Thị Minh Huệ 14/11/1977 Tổ 12, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Tổ 12, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
221 Nguyễn Thị Huệ 21/11/1986 Thôn Mâng, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thôn Mâng, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
222 Vi Quang Hùng 20/10/1965 Chợ số 9 Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Chợ số 9 Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
223 Lộc Thị Huyên 28/10/1986 Xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
224 Trần Thị Huyền 18/6/1982 Thôn Mới, xã Xuân Giang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  Thôn Mới, xã Xuân Giang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSTH
225 Vũ Thị Huyền 24/12/1990 Xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thôn Trung, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang  DSTH
226 Đỗ Thị Tuyết Huyền 28/10/1983 Tổ 4, TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Tổ 4, TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSCĐ
227 Nguyễn Trọng Huỳnh 23/7/1994 Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSCĐ
228 Lê Thị Minh Hương 14/3/1968 Xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  Xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSTH
229 Nguyễn Thị Minh Hương 19/8/1967 Tổ 9, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Tổ 9, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
230 Phạm Thị Hương 22/5/1989 SN125, đường Lê Duẩn,  tổ dân phố 13, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  SN125, đường Lê Duẩn,  tổ dân phố 13, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSTH
231 Triệu Thị Hương 23/3/1987 Xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  Thôn Nà Bò, xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSTH
232 Lù thị Hường 31/10/1988 Thôn Nà Chì, xã Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Thôn Nà Chì, xã Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang DSTH
233 Vương Thị Kiệm 25/8/1976 Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
234 Chẩn Văn Kiên 10/02/1990 Tổ 1, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Tổ 1, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang DSTH
235 Phù Văn Kim 17/10/1987 Thôn Minh Sơn, xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Thôn Minh Sơn, xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
236 Nguyễn Thị Lành 30/7/1990 Thôn Chang, xã Xuân Giang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  Thôn Chang, xã Xuân Giang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSCĐ
237 Cao Thị Lâm 24/6/1960 Thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
238 Nguyễn Dạ Linh 26/5/1989 Tổ 14, thị trấn Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Số nhà 04, tổ 12, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
239 Nguyễn Mai Loan 03/02/1990 Tổ 9, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Tổ 9, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
240 Hoàng Văn Lợi 07/10/1983 Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang  Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang  DSTH
241 Hoàng Thị Lụa 08/8/1982 Thôn Tân An, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Thôn Tân An, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
242 Hoàng Thị Hồng Luy 07/10/1991 Tổ 2, TT Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Tổ 2, TT Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSTH
243 Triệu Thị Luyến 12/8/1988 Xóm Tân Lang, thôn Trung, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Xóm Tân Lang, thôn Trung, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
244 Nguyễn Thị Luyện 04/9/1991 Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
245 Đặng Thị Lượn 02/1989 Xã Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Xã Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang DSTH
246 Tải Thị Mai 21/6/1987 Thôn My Bắc, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang  Thôn My Bắc, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang  DSTH
247 Lê Thị Mai 12/10/1984 Tổ 6, Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Tổ 6, Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSCKI
248 Nguyễn Đức Mạnh 01/8/1991 Thôn Vén, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình , tỉnh Hà Giang Thôn Vén, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình , tỉnh Hà Giang DSTH
249 Lương Thị Niên 23/11/1983 Tổ 1, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang  Tổ 1, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang  DSTH
250 Nguyễn Thị Bích Ngà 05/5/1982 Tổ 1, thị trấn Cốc Pài, huyên Xín Mần, tỉnh Hà Giang Tổ 1, thị trấn Cốc Pài, huyên Xín Mần, tỉnh Hà Giang DSTH
251 Nguyễn  Thị Thu Ngân 02/11/1989 Thôn Kè Nhạn, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thôn Kè Nhạn, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
252 Nguyễn Thị Ngân 10/11/1966 Thị trấnVĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thị trấnVĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
253 Nguyễn Thị Ngân 20/10/1986 Số nhà 451, tổ 4, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
254 Hoàng Văn Nghiệp 05/11/1992 Thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
255 Nguyễn Thị Ngọc 26/10/1992 Km 41, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Km 41, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
256 Hoàng Thị Ngời 09/5/1990 Thôn Tân Thành 2, xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Tổ 6, xã Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang DSTH
257 Cam Minh Nguyệt 25/11/1992 Xã Đông Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang. tỉnh Hà Giang DSĐH
258 Đường Minh Nguyệt 28/5/1986  xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
259 Lèng Thị Nhạc 06/5/1989 Xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà giang Xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà giang DSTH
260 Phạm Thị Thanh Nhàn 19/02/1992 Vinh Ngọc, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang Vinh Ngọc, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang DSCĐ
261 Bùi Thị Nhạn 04/12/1984 Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
262 La Thị Nhuận 20/3/1986 Xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Đội 4, Thôn Kem, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTC
263 Lý Thị Nhung 15/6/1992 Thôn Khản Nhờ, xã Nà Khương, huyện Quang Bình, tỉnh HàGiang Thôn Khản Nhờ, xã Nà Khương, huyện Quang Bình, tỉnh HàGiang DSTH
264 Bế Thị Kim Oanh 04/6/1992 Tổ 11, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Tổ 11, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
265 Nguyễn Thị Oanh 27/07/1991 Thôn Yên Ngoan, xã Tiên Yên, huyên Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  Thôn Yên Ngoan, xã Tiên Yên, huyên Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSCĐ
266 Trần Kiều Oanh 04/3/1970 Thôn Minh Tâm, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  Thôn Minh Tâm, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSTH
267 Lê Thị Bích Phượng 13/12/1988 Khu III, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Khu III, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang DSTH 
268 Lê Thị Phượng 02/8/1993 Thôn Tân An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  Thôn Tân An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSTH
269 Trần Thị Phượng 06/9/1987 Thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
270 Vũ Thị Phượng 11/6/1991 Thôn Trung, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Thôn Trung, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
271 Lộc Thị Phượng 18/10/1985 Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Xã Vĩ Thượng,huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
272 Ma Thị Quỳnh 21/01/1982 Phố Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Phố Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang DSTH
273 Nguyễn Như Quỳnh 26/5/1991 Thôn Pắc Há, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thôn Pắc Há, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
274 Đặng Hoàng Sang 09/10/1990 Tổ 8, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Tổ 8, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
275 Hoàng Thị Sợi 21/11/1987 Số nhà 29, tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Số nhà 29, tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
276 Trần Ngọc Sơn 22/5/1989 Thanh Ba, Phú Thọ Thôn Nà Đát, xã Tân Nam, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
277 Nguyễn Ngọc Suyến 15/10/1990 Vĩnh Phúc, Bắc Quang, Hà Giang Tổ 1, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
278 Nguyễn Văn Tài 01/11/1980 Tổ 10, TT Vị Xuyên, Vị Xuyên, Hà Giang Tổ 10, TT Vị Xuyên, Vị Xuyên, Hà Giang DSĐH
279 Nông Thị Tim 10/9/1984 Xẫ Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thôn Yên Trung, xã Tiên Yên, thị trấn Quang Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
280 Nguyễn Thị Tính 16/6/1987 Thôn Chang, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thôn Chang, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
281 Hoàng Thị 04/4/1988 Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang  Tổ 12, thị trấn Việt Quang, huyện bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
282 Hoàng Thị Anh 24/02/1993 Thôn Tân Chàng, xã Yên Hà, huyên Quang Bình, Tỉnh Hà giang Thôn Tân Chàng, xã Yên Hà, huyên Quang Bình, Tỉnh Hà giang DSTH
283 Nguyễn Thị 24/11/1982 Thôn Vĩnh Tâm, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thôn Vĩnh Tâm, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
284 Nguyễn Văn Tuấn 06/02/1987 Thanh Oai, Hà Nội Thị trấn Việt Quang, huyện băc Quang, tỉnh Hà Giang  DSĐH
285 Nguyễn Thị Tuyên 29/3/1987 Xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang  tỉnh Hà Giang  Xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang  tỉnh Hà Giang  DSTH
286 Hoàng Thị Tuyển 09/10/1993 Thôn Mâng, xã Kim Ngọc, huyên Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thôn Mâng, xã Kim Ngọc, huyên Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
287 Hoàng Thị Tuyệt 07/10/1991 Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
288 Hoàng Thị Thảo 04/09/1994 Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Thôn Việt Hà, xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang , tỉnh Hà Giang  DSTH
289 Nguyễn Văn Thắng 27/8/1987 Xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang DSCĐ
290 Phan Bá Thân 25/12/1956 Tổ dân phố Tân Long, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Tổ dân phố Tân Long, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
291 Nguyễn Quốc Thịnh 05/4/1976 Thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang DSTH
292 Bàn Thị Thoa 28/02/1988 Thôn Quảng Hạ, xã Quang Nguyên, huyện Xín Mần,  tỉnh Hà Giang Thôn Quảng Hạ, xã Quang Nguyên, huyện Xín Mần,  tỉnh Hà Giang DSTH
293 Đoàn Thị Thơm 20/6/1958 Tổ 2, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang  tỉnh Hà Giang  Tổ 2, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang  tỉnh Hà Giang  DSĐH
294 Dương Minh Thu 14/8/1987 Thôn Xuân Hòa, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  Thôn Xuân Hòa, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSTH
295 Hoàng Thị Thu 22/9/1992 Tổ 6, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  Tổ 6, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSTH
296 Nguyễn Thị Thu 20/8/1986 Tổ 4,thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Tổ 4,thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
297 TrầnThị Hoài Thu 18/08/1991 Tổ 1,thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Tổ 1,thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
298 Vũ Thị Thu 23/12/1987 Đội 1, thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  Đội 1, thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSTH
299 Hủng Thị Thu 23/12/1990 Xã Yên Thành, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
300 Lê Ngọc Thùy 07/9/1995 Thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
301 Nguyễn Thị Thúy 18/3/1990 Xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
302 Nguyễn Trí Thức 06/11/1987 Thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thị trấn  Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSCĐ
303 Bùi Thị Trang 28/3/1992 Xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  Xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSCĐ
304 Phùng Thị Thu Trang 04/10/1990 Xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
305 Hoàng Thùy Vân 28/3/1987 Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang,  tỉnh Hà Giang Tổ 9, TT Việt Quang, huyện Bắc Quang,  tỉnh Hà Giang DSTH
306 Trần Thị Vân 27/5/1992  Tổ 12, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  Tổ 12, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
307 Nguyễn Minh Xuân 21/12/1970 Khu Vinh Quang , xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Khu Vinh Quang , xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
308 Hoàng Hải Yến 22/11/1991 Xã Đông Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Thôn Tân Thành, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSTH
309 Phạm Thị Vân Anh 10//02/1991 Tổ 7,thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Tổ 7,thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang DSCĐ
310 La Thị Bình 21/7/1984 Tổ 5, thị trấn MèoVạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang  Tổ 5, thị trấn MèoVạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang  DSTH
311 Mùng Thị Bùi 09/6/1985 Tổ 6, thị trấn Đồng Văn , huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang   Tổ 6, thị trấn Đồng Văn , huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang   DSĐH
312 Ngô Chí Cường 05/12/1961 Tổ 4, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc,  tỉnh Hà Giang Tổ 4, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc,  tỉnh Hà Giang DSĐH
313 Lương Đình Chăm 29/7/1957 Tổ 3, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang  Tổ 3, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang  DSĐH
314 Trần Thị Châm 13/5/1977 Xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh,  tỉnh Hà Giang Xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh,  tỉnh Hà Giang DSTH
315 Lù Dung Chung 10/6/1986 Xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSTH
316 Tạ Đức Chung 11/01/1982 Tổ 3, thị trấn Đồng Văn , huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang   Tổ 3, thị trấn Đồng Văn , huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang   DSTH
317 Chấu Xuân Dung 12/7/1982 Khu I, Thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Khu I, Thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang DSTH
318 Đỗ Thành Đạt 27/02/1991 Phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang Phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
319 Dương Thị Đáy 25/12/1968 Tổ 6, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Tổ 6, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang DSTH
320 Hoàng Thị Thúy 10/4/1984 Tổ 4, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc,  tỉnh Hà Giang Tổ 4, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc,  tỉnh Hà Giang DSTH
321 La Thị 07/3/1987 Xã Phó Cáo , huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Xã Phó Cáo , huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang DSTH
322 Phạm Hồng Hạnh 17/9/1986 Xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang DSTH
323 Nông Thị Hoa 02/6/1988 Tổ 5, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Tổ 5, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang DSTH
324 Phạm Thị Hồng 25/7/1984 Tổ 5, thị trấn Mèo Vạc, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Tổ 5, thị trấn Mèo Vạc, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang DSTH
325 Hoàng Thị Huệ 02/01/1991 Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang  Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang  DSTH 
326 Mai Thị Huệ 06/5/1985 Xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang DSTH
327 Vi Thị Bích Huệ 12/10/1988 Phú Linh, Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Phú Linh, Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
328 Vương Thị Huyên 16/12/1991 Đông Hà, Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Đông Hà, Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSTH
329 Lương Thị Huyền 19/6/1988 Chúng Pả A, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Chúng Pả A, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang DSTH
330 Vương Thị Huyết 13/2/1991 Phú Linh, Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Phú Linh, Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
331 Hoàng Thị Lại 20/11/1966 Xã Mậu Duệ, huyệnYên Minh,  tỉnh Hà Giang Xã Mậu Duệ, huyệnYên Minh,  tỉnh Hà Giang DSTH
332 Vang Thị Lan 01/7/1987 MèoVạc, huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang  MèoVạc, huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang  DSTH
333 Phạm Thị Liễu 01/4/1983 Tổ 6, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Tổ 6, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang DSTH
334 Ấu Thùy Linh 10/9/1990 Huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSTH
335 Ma Thị Loan 04/8/1993 Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang DSTH
336 Nguyễn Thị Loan 28/7/1995 Xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang  Xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang  DSCĐ
337 Lý Vĩnh Lợi 09/4/1979 Khu I, thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Khu I, thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang DSTH
338 Vũ Thị Lương 09/7/1982 Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang DSĐH
339 Vàng Thị Lưu 26/10/1967 Thôn Sang phàng, xã Đông Hà , huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang  Thôn Sang phàng, xã Đông Hà , huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang  DSTH 
340 Nguyễn Thị Ly 05/02/1987 Tổ 7, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh,  tỉnh Hà Giang Tổ 7, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh,  tỉnh Hà Giang DSTH
341 Nguyễn Thị Miền 22/8/1989 Xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang DSTH
342 Lý Thị Ninh 27/12/1990 Tổ 3, thị trấn Mèo Vạc, huyện MèoVạc, Tỉnh Hà Giang  Tổ 3, thị trấn Mèo Vạc, huyện MèoVạc, Tỉnh Hà Giang  DSTH
343 Nguyễn Hương Ngân 28/9/1993 Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang DSĐH
344 Nguyễn Thị Minh Ngọc 27/7/1991 Tổ 5, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Tổ 5, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang DSTH
345 Nguyễn Hồng  Nguyên 03/9/1982 Yên Minh, tỉnh Hà Giang Yên Minh, tỉnh Hà Giang DSTH
346 Nguyễn Thị Nhung 13/6/1960 Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang  Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang  DSTH
347 Phàn  Sài Phủ 03/6/1993 Xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang  Xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang  DSTH
348 Nguyễn Thị Thanh Phương 04/9/1980 Tổ 2, thị trấn Mèo Vạc, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Tổ 2, thị trấn Mèo Vạc, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang DSTH
349 Tề Thị Phương 07/8/1985 Tổ 6, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Tổ 6, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang DSTH
350 Đỗ Xuân Quý 05/6/1983 Tổ 03, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Tổ 03, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang DSTH
351 Sùng Mí Sùng 13/6/1998 Xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang DSCĐ
352 Nông Văn Tiến 12/2/1986 Tiên Yên, Quang Bình, tỉnh Hà Giang Tiên Yên, Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
353 Nguyễn Thị Toan 05/12/1974 Tổ 6, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Tổ 6, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang DSTH
354 Nguyễn Tuấn 12/12/1990 Tổ 5, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Tổ 5, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang DSĐH
355 Nông Sỹ Tùng 16/10/1975 Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSTH
356 Nguyễn Thị Hồng Tươi 23/8/1987 Việt Vinh, Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Việt Vinh, Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
357 Lê Huy Thảo 27/10/1995 Tổ 3, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang  Tổ 3, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang  DSCĐ
358 Nguyễn Thị Thắm 06/6/1957 Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang DSĐH
359 Ma Thị Thiết 23/6/1983 Tổ 4, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc,  tỉnh Hà Giang Tổ 4, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc,  tỉnh Hà Giang DSTH
360 Viên Thị Thoa 15/02/1990 Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn , tỉnh Hà Giang  Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn , tỉnh Hà Giang  DSTH
361 Hà Thị Bích Thủy 22/4/1963 Xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang DSTH
362 Trần Thị Trang 29/01/1991 Tổ 5, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Tổ 5, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang DSTH
363 Trần Thị Trâm 28/7/1980 Tổ 6, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang  Tổ 6, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang  DSTH
364 Hoàng Thanh Úy 30/11/1984 Xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang DSTH
365 Nguyễn Thị Vẻ 09/10/1989 Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSTH
366 Đàm Thị 28/12/1991 Thôn Sang Phàng, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Thôn Sang Phàng, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSCĐ
367 Viên Ngọc Vịnh 13/5/1991 Thôn Nà Vìn, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Thôn Nà Vìn, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSTH
368 Nguyễn Trọng 13/9/1996 TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang DSTH
369 Lệnh Anh Vụ 14/6/1981 Thôn Lùng Thàng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Thôn Lùng Thàng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSTH
370 Mương Thị Xen 03/8/1979 Xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang DSTH
371 Nguyễn Thị Hải Yến 10/01/1975 Tổ 3, thị trấn Đồng Văn , huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang   Tổ 3, thị trấn Đồng Văn , huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang   DSĐH
372 Lăng Ngọc Anh 27/10/1994 Tổ 2, khu Xuân Hòa, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Tổ 2, khu Xuân Hòa, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSCĐ
373 Nguyễn Hải Anh 12/8/1993 Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Tổ 02, thôn Xuân hòa, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  DSĐH
374 Vi Văn Chung 29/12/1975 Tổ 2, TT Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Tổ 2, TT Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSTH
375 Giàng Thị Lan 19/06/1994 Xã Tả ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Thôn Lò Suối Tủng, xã Tả ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSCĐ
376 Ninh Thị Khánh Ly 14/02/1991 Thôn Lũng Hồ 3, xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Thôn Lũng Hồ 3, xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang DSCĐ
377 Lý Thị Miên 08/9/1986 TT Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Thôn Suối Vui, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang DSCĐ
378 Hoàng Thị Nhâm 28/4/1994 Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Thôn Trung, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang DSTH
379 Nguyễn Thị Oanh 23/06/1963 TT Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang TT Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
380 Nguyễn Thị Phi 21/6/1987 Tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình , tỉnh Hà Giang  Tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình , tỉnh Hà Giang  DSTH
381 Vi Ngọc Quyến 16/8/1992 Xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  Xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  DSTH
382 Trần Xuân Thể 08/02/1981 TT Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  TT Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  DSTH
383 Lê Đức Thọ 05/5/1987 Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh DSTH
384 Nguyễn Đức Thuận 20/8/1967 Phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang Phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang DSĐH
385 Nguyễn Thị Kiều Trang 05/3/1990 Xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang DSTH
386 Đỗ Huy Vinh 23/12/1991 TT VVị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  TT VVị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  DSTH

0


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị