Danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe


1. DANH SÁCH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM SỨC KHỎE

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Tải về

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh

Tổ 10 - phường Minh Khai - thành phố Hà Giang

Tải về bản 06052024

2

Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc

Tổ 5 - TT Mèo Vạc - Huyện Mèo Vạc

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn

Tổ 7 - TT Đồng Văn - Huyện Đồng Văn

 

4

Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh

Tổ 6 - TT Yên Minh - Huyện Yên Minh

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ

Tổ 4 - TT Tam Sơn - Huyện Quản Bạ

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê

Tổ 1 - TT Yên Phú - Huyện Bắc Mê

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên

Tổ 10 - TT Vị Xuyên - Huyện Vị Xuyên

 

8

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang

Tổ 1 - TT Việt Quang - Huyện Bắc Quang

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình

Tổ 5 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Quang Bình

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

Tổ 4 - TT Cốc Pài - Huyện Xín Mần

 

11

Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì

Thị Trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì

 

12

Bệnh viện đa khoa Nà Chì

Xã Nà Chì - huyện Xín Mần

 

13

Bệnh viện đa khoa Đức Minh

Số 22- Đường Nguyễn Du, thành phố Hà Giang - Hà Giang

 

14

Bệnh viện Phục hồi chức Năng

Thôn Vạt - Việt Lâm - Vị Xuyên - Hà Giang

Tải về bản 06052024

15

Phòng khám đa khoa Đức Minh 2- Bắc Quang

Tổ 11, Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang

 

16

Bệnh xá Công an tỉnh Hà Giang

số nhà 175, đường Nguyễn Thái Học, tổ 7, P. Trần Phú, TP. Hà Giang, Hà Giang

 

17 Phòng khám đa khoa Trí Đức - Bắc Quang Tổ 1, TT. Bắc Quang - Hà Giang Tải về

 

2. DANH SÁCH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM SỨC KHỎE, KHÁM SỨC KHỎE LÁI XE

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh

Tổ 10 - phường Minh Khai - thành phố Hà Giang

2

Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc

Tổ 5 - TT Mèo Vạc - Huyện Mèo Vạc

3

Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn

Tổ 7 - TT Đồng Văn - Huyện Đồng Văn

4

Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh

Tổ 6 - TT Yên Minh - Huyện Yên Minh

5

Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ

Tổ 4 - TT Tam Sơn - Huyện Quản Bạ

6

Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê

Tổ 1 - TT Yên Phú - Huyện Bắc Mê

7

Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên

Tổ 10 - TT Vị Xuyên - Huyện Vị Xuyên

8

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang

Tổ 1 - TT Việt Quang - Huyện Bắc Quang

9

Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình

Tổ 5 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Quang Bình

10

Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

Tổ 4 - TT Cốc Pài - Huyện Xín Mần

11

Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì

Thị Trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì

12

Bệnh viện đa khoa Nà Chì

Xã Nà Chì - huyện Xín Mần

13 Bệnh viện đa khoa Đức Minh Số 22- Đường Nguyễn Du, thành phố Hà Giang - Hà Giang
14 Phòng khám đa khoa Trí Đức - Bắc Quang Tổ 1, TT. Bắc Quang - Hà Giang Tải về

Tổng số: 13 cơ sở.

3. CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM SỨC KHỎE CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

Tổ 10 - phường Nguyễn Trãi - thành phố Hà Giang (Tải về)

0


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị