HUYỆN QUẢN BẠ TẬP HUẤN AN TOÀN THỰC PHẨM CHO ĐỐI TƯỢNG KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG, THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ


Từ ngày 25-28.7, Trung tâm Y tế Quản Bạ tổ chức tập huấn triển khai các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm cho 60 học viên là đối tượng kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn thị trấn Tam Sơn.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về: Thông tư số 30-2012 của Bộ Y tế về quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước về lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”; các văn bản quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm của UBND tỉnh, huyện; 05 chìa khóa vàng trong chế biến thực phẩm; 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm, đồng thời tuyên truyền phòng chống các bệnh lây truyền qua thực phẩm…

Qua lớp tập huấn, đã giúp cho các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống nâng cao ý thức và trách nhiệm hơn trong việc tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm và ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm.

                                                                                                     Viên Huế

                                                                                     TTYT Quản Bạ

Viên Huế


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị