ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY SỞ Y TẾ


Sáng ngày 17.5, đoàn công tác Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh do đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Y tế về tình hình triển khai việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội của Đảng ủy Sở Y tế

Đ/c Lê Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát buổi tại buổi làm việc

Đ/c Lê Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát buổi tại buổi làm việc

Từ đầu năm 2018 đến nay, Đảng ủy Sở Y tế đã kịp thời, nghiêm túc thực hiện và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ, các ban xaya dựng Đảng thuộc Đảng ủy Khối tới các chi bộ trực thuộc, cụ thể như: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Sở Y tế đã triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên"; Xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của đảng viên. Bên cạnh đó, triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU, ngày 12/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 - 2020"; Phổ biến hướng dẫn số 04-HD/UBKT của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều Quy định số 102-QĐ/TW, hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 21/8/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Phong trào thi đua chào mừng 70 năm ngày Truyền thống ngành Kiểm tra (16/10/1948 – 16/10/2018). Đồng thời, Đảng ủy Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên để quán triệt phổ biến nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Qua đó, trên cơ sở mục tiêu tổng quát, cụ thể Đảng ủy Sở Y tế đã cụ thể hóa các mục tiêu gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành; duy trì chế độ sinh hoạt, báo cáo định kỳ theo quy định; tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên, từ đầu năm 2018 đến nay đã kết nạp được 04 đảng viên, hoàn thiện xác minh 03 quần chúng ưu tú đề nghị kết nạp Đảng…

          Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà Đảng ủy Sở Y tế đã đạt được, đồng thời đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Đảng ủy cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; tiếp tục lãnh chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc hoạt động theo đúng Điều lệ, Nghị quyết của Đảng; tập trung thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; …

 

Thùy Dung - Trung tâm TT/GDSK


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị