CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH LÀM VIỆC VỚI SỞ Y TẾ


Đ/c Hoàng Thị Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc

Đ/c Hoàng Thị Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc

         Ngày 25.3, Cục Khám chữa bệnh - Bộ Y tế do Thạc sỹ Trương Lê Văn Ngọc, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Y tế về khảo sát thực trạng sức khỏe của người di cư tại Hà Giang. Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Thị Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng lãnh đạo một số đơn vị y tế tuyến tỉnh.

          Theo báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến chăm sóc sức khỏe cho người di cư trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm 2014 đến năm 2018 thì tình hình người dân di cư tự do ra khỏi địa bàn tỉnh diễn ra khá phổ biến, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, có đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn. Tính từ năm 2014 đến 2018, trên địa bàn có tổng số 61 hộ với 267 khẩu di cư tự do. Trước thực trạng đó, tỉnh đã thực hiện có hiệu quả nhiều Chương trình, chính sách của Trung ương cũng như đề xuất triển khai một số chương trình, đề án phù hợp với đặc thù của tỉnh nhằm giải quyết khó khăn, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống đối với người di cư. Đồng thời, các Chương trình mục tiêu Y tế - dân số được triển khai kịp thời đúng lộ trình; đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng đặc biệt khó khăn cơ bản được tiếp cận và được chăm sóc về y tế, cùng với đó ngành Y tế luôn kịp thời và chủ động phối hợp với cơ quan bảo hiểm trong việc rà soát cấp bổ sung thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, người dân hồi cư về các địa phương sinh sống để họ được tiếp cận và được hỗ trợ về chăm sóc y tế ngay tại địa phương và các cơ sở y tế tuyến trên.

          Tại buổi làm việc, qua nghe báo cáo Đoàn cũng trao đổi với các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện những chính sách hỗ trợ cho người di cư như: các chương trình chăm sóc sức khỏe; đề án quy tụ dân cư tại các vùng đặc biệt khó khăn và sống rải rác; công tác tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng... Qua đó, đánh giá thực tế việc triển khai thực hiện các chính sách, luật pháp liên quan đến người di cư và tình hình sức khỏe, việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế của người di cư trên địa bàn.

          Sau buổi làm việc với Sở Y tế, Đoàn công tác sẽ đến khảo sát thực tế tại huyện Hoàng Su Phì để tìm hiểu tình hình di cư, những thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện những chính sách, pháp luật đối với người di cư và sức khỏe người di cư trên địa bàn huyện để từ đó xây dựng và hoàn thiện chính sách, luật pháp, kế hoạch hoạt động tăng cường sức khỏe người di cư trong thời gian tới.

Thùy Dung


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị