Công tác đảngChi bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm điểm, đánh giá,  xếp loại chất lượng đối với  tổ chức đảng, đảng viên và tập thể  cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023

Chi bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023 (15.12.2023 08:15)


Công bố Quyết định thành lập  Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Giang

Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Giang (19.11.2023 18:14)


Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh, chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh, chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. (11.09.2023 12:07)


Hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung tác phẩm

Hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung tác phẩm (12.05.2023 22:11)


Ban cán sự Đảng UBND tỉnh làm việc với Đảng Ủy Sở Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh làm việc với Đảng Ủy Sở Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (09.02.2023 22:08)ĐẢNG BỘ SỞ Y TẾ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI, SẮP XẾP BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH THEO HƯỚNG TINH GỌN, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ

ĐẢNG BỘ SỞ Y TẾ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI, SẮP XẾP BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH THEO HƯỚNG TINH GỌN, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ (27.06.2018 22:01)


ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY SỞ Y TẾ

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY SỞ Y TẾ (24.05.2018 22:02)

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị